Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp

06/02/2015 14:52:49 Xem cỡ chữ Google
Xác định rõ nhiệm vụ “Phát triển sản xuất - kinh doanh là trung tâm; xây dựng Đảng, là nhiệm vụ then chốt”, thời gian qua, các cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã không ngừng nỗ lực vươn lên, tạo sự chuyển biến rõ nét trong hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự phát triển của doanh nghiệp.

Cán bộ Công ty Điện lực Yên Bái kiểm tra điện, bảo đảm cung ứng điện an toàn cho người dân.

Những hạt nhân chính trị

Là một chi bộ mới thành lập từ năm 2011 nhưng đến nay, Chi bộ Công ty cổ phần Tư vấn, Đầu tư, Xây dựng CCS  (thành phố Yên Bái) luôn được biết đến là Chi bộ trong sạch, vững mạnh và trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Chi bộ có tổng số 11 đảng viên, hầu hết tuổi đời và tuổi Đảng đều còn khá trẻ là những cán bộ đảm đương các chức vụ quan trọng trong Công ty như: giám đốc, trưởng, phó các phòng chuyên môn, cán bộ lãnh đạo các đoàn thể… Do đó, các đảng viên đã ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua, các hoạt động đoàn thể và là những hạt nhân chính trị trong lãnh đạo, điều hành công việc.

Cùng với việc tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo doanh nghiệp, các đảng viên Chi bộ luôn chủ động trong công tác tập hợp, đoàn kết nội bộ; vận động các thành viên chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Với đặc thù chuyên các lĩnh vực: khảo sát, thiết kế, thẩm tra kết quả khảo sát, quản lý dự án, quản lý chất lượng công trình, giám sát thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, khai thác quặng, đá, cát, sỏi… năm 2014, Công ty đạt tổng doanh thu gần 11 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 976 triệu đồng, bảo đảm việc làm cho 100% cán bộ, người lao động với mức thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng; các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho người lao động đóng nộp đầy đủ. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên - đảng viên Chi bộ Công ty cho biết: “Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là vinh dự lớn, vì thế ý thức được vai trò của người đảng viên, tôi đã luôn tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, không cho phép mình vi phạm những điều đảng viên không được làm; chủ động, sáng tạo trong công việc để góp phần xây dựng Chi bộ vững mạnh, Công ty phát triển”.

Cũng được biết đến là Đảng bộ luôn có sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ, thời gian qua, mặc dù gặp phải không ít những khó khăn do ảnh hưởng chung của nền kinh tế thị trường song Đảng bộ Công ty Điện lực Yên Bái vẫn luôn bảo đảm ổn định tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên, người lao động; cung ứng điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đảng bộ hiện có 13 chi bộ trực thuộc với 178 đảng viên tham gia sinh hoạt.

Hàng năm, bên cạnh việc tuyên truyền đầy đủ các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên, người lao động, Đảng bộ cũng luôn quan tâm đến công tác kiện toàn, bổ sung cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp; công tác phát triển đảng viên; chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm các chế độ sinh hoạt, bảo đảm cả số lượng và chất lượng các cuộc sinh hoạt… Do đó, niềm tin với Đảng, với lãnh đạo Công ty trong cán bộ, đảng viên, người lao động đã không ngừng được nâng lên. Các cán bộ, đảng viên, người lao động yên tâm công tác, tích cực, chủ động trong công việc.

Năm 2014, Công ty Điện lực Yên Bái đã hoàn thành việc lắp đặt cầu dao phụ tải để nâng cao độ tin cậy lưới điện; hoàn thành việc xây dựng đường dây trung thế và trạm biến áp các khu vực; xây dựng mạch vòng để liên kết các lộ đường dây 35 KV; nâng tiết diện đường dây; kiểm tra toàn bộ hệ thống công tơ đầu nguồn; tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 545,79 triệu kWh (tăng 15,79 triệu kWh so với kế hoạch), tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện 6,97% (giảm 0,03% so với kế hoạch), doanh thu tiền điện đạt 802,72 tỷ đồng.

Trong năm, Đảng bộ có 11/13 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; 24 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 145 đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Đình Phú - Bí thư Chi bộ Điện lực Trấn Yên bày tỏ: “Mặc dù hoạt động SXKD khá bận rộn nhưng Chi bộ luôn bảo đảm việc sinh hoạt theo đúng điều lệ quy định của Đảng. Trong các cuộc sinh hoạt, các đảng viên đã chủ động tham gia đóng góp ý kiến, sáng kiến để nâng cao hiệu quả công việc, cùng nhau góp ý cho nhau để hoàn thiện nhân cách người đảng viên. Do đó, mỗi cuộc sinh hoạt chi bộ đã trở thành một cuộc sinh hoạt chính trị, tư tưởng thực sự có ý nghĩa”.

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh hiện có 67 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 1.968 đảng viên. Hầu hết các doanh nghiệp trực thuộc đều là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD đạt hiệu quả, hàng năm, Đảng ủy Khối đã có những chỉ đạo sát thực đối với cấp ủy cơ sở trong việc tham gia với hội đồng quản trị, ban giám đốc doanh nghiệp về xây dựng các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, thúc đẩy hoạt động SXKD.

Trên cơ sở chỉ đạo của cấp trên, các tổ chức cơ sở Đảng kịp thời xây dựng nghị quyết để lãnh đạo và tham gia lãnh đạo nhiệm vụ SXKD.
Năm 2014, Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và chi bộ cơ sở”; rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị nhân sự phục vụ công tác kiện toàn cấp ủy cơ sở; hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trong năm, có 55 doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ SXKD, trong đó nhiều doanh nghiệp tiếp tục có mức tăng trưởng khá, vượt chỉ tiêu đề ra. Tổng doanh thu trên 4 lĩnh vực (công nghiệp, xây dựng; nông - lâm nghiệp; thương mại, dịch vụ; ngân hàng, bảo hiểm) của các doanh nghiệp trong toàn Khối năm 2014 đạt 15,084 tỷ đồng (tăng 9% so với năm 2013), nộp ngân sách Nhà nước trên 229 tỷ đồng (tăng 1,12% so với năm 2013); duy trì và tạo việc làm thường xuyên cho 8.438 lao động; thu nhập bình quân đạt 4 triệu đồng/người/tháng.

Đi đôi với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD, được sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối, các doanh nghiệp cũng đã quan tâm đến công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia tích cực phong trào “Xây dựng nông thôn mới” và công tác an sinh xã hội. 100% doanh nghiệp tổ chức hội nghị công nhân viên chức, đại hội cổ đông, đại hội thường niên bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, đúng pháp luật. Các doanh nghiệp đã xây dựng được hệ thống nội quy, quy chế, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện dân chủ trực tiếp trong hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm chế độ, chính sách cho người lao động.

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với hội đồng quản trị, giám đốc các doanh nghiệp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD; tích cực chăm lo, cải thiện, nâng cao đời sống, ổn định việc làm cho người lao động; thực hiện tốt các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết tới cán bộ, đảng viên, người lao động; củng cố, kiện toàn cấp ủy cơ sở, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện công tác đào đạo, bồi dưỡng, rà soát quy hoạch cán bộ; thực hiện công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự tổ chức đại hội Đảng các cấp; chú trọng công tác phát triển đảng viên mới; lãnh đạo các đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước…   

214 lượt xem
(Theo Hồng Oanh/Báo Yên Bái)

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h