Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành

Yên Bái: Thành lập 3 đoàn kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh

13/09/2019

CTTĐT - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định thành lập các đoàn kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Người huyện nghèo đi xuất khẩu lao động được vay 100% vốn ưu đãi

12/09/2019

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 27/2019/QĐ-TTg về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020.

Xếp lại hạng 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái

Xếp lại hạng 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái

12/09/2019

CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc xếp lại hạng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái.

Công nhận 4 trường Phổ thông đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1

12/09/2019

CTTĐT - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định công nhận 4 trường phổ thông đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Yên Bái: hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số năm 2018 theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP với mức 2 triệu đồng/người

15/09/2019

CTTĐT- UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số năm 2018 theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h