Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành

Yên Bái: hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số năm 2018 theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP với mức 2 triệu đồng/người

15/09/2019

CTTĐT- UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số năm 2018 theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Chuyển nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử từ VPCP sang Bộ TTTT

11/09/2019

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về phân công nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư năm 2019

11/09/2019

CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1678/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch giải ngân các nguồn vốn năm 2019.

Ban hành Quy trình một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Yên Bái

11/09/2019

CTTĐT - UBND tỉnh vừa có Quyết định 1727/QĐ-UBND phê duyệt ban hành Quy trình một cửa liên thông giữa Cơ quan nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể lĩnh vực phi nông nghiệp

13/09/2019

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đồng ý với đề xuất của Liên minh Hợp tác xã về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h