Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Kinh tế

Công nhận xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

19/09/2019

CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công nhận xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Sửa đổi một số quy định về quy hoạch xây dựng

18/09/2019

Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn

17/09/2019

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Yên Bái: Thành lập 3 đoàn kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh

13/09/2019

CTTĐT - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định thành lập các đoàn kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Chuyển nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử từ VPCP sang Bộ TTTT

11/09/2019

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về phân công nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h