Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn bản mới

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đôn đốc tình hình triển khai Luật Tiếp cận thông tin

25/11/2019

CTTĐT - Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh; yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đôn đốc tình hình triển khai Luật Tiếp cận thông tin tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Thông tin chỉ đạo điều hành nổi bật trong tuần

18/11/2019

CTTĐT - Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm soát đối với tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ trên địa bàn tỉnh; phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái; tăng cường công tác quản lý các hoạt động tiếp nhận quà, hàng từ thiện nhân đạo tại các cơ sở trợ giúp xã hội; kế hoạch kiểm tra việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch Thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” tỉnh Yên Bái…là những thông tin chỉ đạo điều hành nổi bật trong tuần công tác vừa qua của UBND tỉnh Yên Bái.

Thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy chế biến Graphite Báo Đáp, huyện Trấn Yên

09/11/2019

CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn gửi các sở, ngành và địa phương liên quan về công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy chế biến Graphite Báo Đáp, huyện Trấn Yên.

Thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội nhất trên địa bàn tỉnh Yên Bái

11/11/2019

CTTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định 2610/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội nhất trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019-2020 (sau đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định).

UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh

11/11/2019

CTTĐT - UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Công an tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị cung cấp nước sạch tăng cường công tác quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h