Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Chương trình xây dựng nông thôn mới Yên Bái >> Kinh tế

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020

11/07/2018 15:21:17 Xem cỡ chữ Google
376 lượt xem