Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Chính sách thực hiện nông thôn mới >> Kinh tế

Thẩm tra kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới huyện Trấn Yên

03/12/2019 08:28:20 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Chiều 15/11, đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị thẩm tra kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới của huyện Trấn Yên.

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, huyện Trấn Yên cũng như các địa phương khác trong tỉnh đều có xuất phát điểm thấp, bình quân các xã đều đạt từ 4 - 5 tiêu chí/xã; những xã đặc biệt khó khăn chỉ đạt 1- 2 tiêu chí/xã. Đến nay, sau 10 năm, toàn bộ 21 xã của huyện Trấn Yên đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Diện mạo nông thôn của Trấn Yên có sự đổi thay rõ nét. Người dân được tiếp cận nhiều hơn các dịch vụ công, đời sống nhân dân được nâng cao; hệ thống chính trị được kiện toàn, củng cố, đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động; sản xuất nông nghiệp phát triển mạnh mẽ, từ nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa gắn với thị trường; môi trường ngày càng được cải thiện… 

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Từ năm 2011 - 2019, tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt trên 7.361 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước trên 2.280 tỷ đồng, chiếm 31%, trong đó, nguồn vốn huy động ngoài ngân sách Nhà nước 5.081 tỷ đồng, chiếm 69%, riêng nguồn vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư trên 740 tỷ đồng, chiếm 10,1%. Các hội, đoàn thể huyện đã vận động người dân đóng góp trên 850 tỷ đồng, trên 450 nghìn ngày công lao động, hiến trên 180 nghìn m2 đất xây dựng đường giao thông, các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn…

Người dân xã Hồng Ca (huyện Trấn Yên) xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: TTXVN) 

Thực hiện xây dựng nông thôn mới huyện Trấn Yên đã lựa chọn và xác định những cây trồng phù hợp, có hiệu quả trong sản xuất quy hoạch thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tổng diện tích trồng dâu của huyện đạt 700 ha với sản lượng kén tằm đạt 650 tấn trong năm 2019 cho thu nhập 65 tỷ đồng; tập trung chăm sóc 171 ha chè Bát Tiên, hàng năm cho giá trị thu nhập từ 250-300 triệu đồng/ha; mô hình trồng cây ăn quả có múi tại các xã phía Tây của huyện cho thu nhập lên đến 300 triệu đồng/ha/năm. Cùng với đó, các mô hình về chăn nuôi, trồng quế, trồng măng tre Bát Độ, trồng rừng… trên địa bàn huyện đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Trấn Yên đã xuất hiện nhiều mô hình điểm, tiêu biểu như: mô hình xây dựng nông thôn mới ở các thôn có 100% đồng bào đồng bào Mông sinh sống tại thôn Khuôn Bổ, Khe Ron, Khe Tiến (xã Hồng Ca), thôn Đồng Ruộng (xã Kiên Thành); mô hình thôn nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Trúc Đình (xã Việt Thành) và thôn Đình Xây (xã Báo Đáp).

Cùng với đó, đã xuất hiện nhiều mô hình liên kết trong phát triển sản xuất như: mô hình liên kết trồng tre măng Bát Độ; mô hình liên kết trong đầu tư phát triển trồng dâu nuôi tằm, mô hình phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn tiêu thụ sản phẩm gà thương phẩm…

Đặc biệt, huyện Trấn Yên được đánh giá là một trong những huyện dẫn đầu tỉnh Yên Bái và khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc trong phong trào làm đường giao thông nông thôn. Từ năm 2011-2019 các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã huy động các nguồn lực để làm được 545,72km đường giao thông nông thôn bằng bê tông xi măng, trong đó nhân dân đóng góp chiếm 40%. Cùng với đó là làm tốt công tác xã hội hóa để lắp đường điện chiếu sáng trên 200km đường thôn, xóm…

Tại Hội nghị, các thành viên của Đoàn thẩm tra đã thảo luận, đánh giá làm rõ kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới và thống nhất đề nghị công nhận huyện Trấn Yên là huyện nông thôn mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Trấn Yên nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn thẩm tra của tỉnh, chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu, xây dựng, bổ sung hoàn thiện báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới và các hồ sơ có liên quan đề nghị các bộ, ngành Trung ương thẩm định các tiêu chí công nhận huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ theo đúng quy định để đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét công nhận huyện Trấn Yên là huyện nông thôn mới trong thời gian tới. Các ngành là thành viên đoàn thẩm tra có trách nhiệm giúp đỡ cho huyện tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng của các tiêu chí huyện nông thôn mới

213 lượt xem
Thanh Thủy