Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Kinh tế

Tiêu chí 19.2 ở nông thôn Trấn Yên

25/03/2020 09:18:10 Xem cỡ chữ Google
Công tác xây dựng Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở là một trong những tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới được quan tâm hàng đầu

Xác định xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài nên ngay từ những ngày đầu triển khai, UBND huyện Trấn Yên đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời các nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM.

Trong đó, công tác xây dựng Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở là một trong những tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn NTM được quan tâm hàng đầu.

Qua các năm thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, huyện Trấn Yên đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về nội dung, yêu cầu; qua đó, cán bộ và nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia tố giác tội phạm, giúp lực lượng công an trong công tác phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo ANTT khu vực nông thôn. Hàng năm, đều tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ)” và triển khai phương hướng nhiệm vụ cụ thể cho các năm tiếp theo. 

Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết, UBND huyện có kế hoạch về công tác đảm bảo ANTT; chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Phong trào "Toàn dân BVANTQ”; không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người kéo dài; khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật; không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội. Các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật khác được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước. 

Song song với các giải pháp mang tính nghiệp vụ cơ bản, huyện tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đảm bảo ANTT, XDNTM. Căn cứ các tiêu chí đạt chuẩn NTM, cùng với đặc điểm tình hình thực tế của địa bàn, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện công tác  xây dựng Phong trào "Toàn dân BVANTQ”, gắn với việc thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”. 

Vận động nhân dân tiếp tục phát huy hiệu quả, tích cực tham gia các hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn NTM; vận động nhân dân phát huy tính sáng tạo, chung sức thực hiện các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM.

Phong trào "Toàn dân BVANTQ” có bước phát triển mới với nhiều nội dung, hình thức đa dạng. Xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở theo hướng tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải; trong đó, có nhiều mô hình phát huy có hiệu quả làm giảm tội phạm ở cơ sở. Lực lượng công an xã ngày càng được củng cố, kiện toàn về tổ chức, đảm bảo chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Trong quá trình xây dựng Phong trào "Toàn dân BVANTQ” gắn với nhiệm vụ XDNTM, việc phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và lực lượng công an luôn được làm thường xuyên, qua đó vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã được thể hiện rõ, trong đó tại các cơ sở việc nắm tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, định kỳ họp đánh giá kết quả công tác vận động quần chúng, những vấn đề cần quan tâm, những phản ánh của nhân dân liên quan đến ANTT, công tác dân tộc, tôn giáo báo cáo Huyện ủy, UBND huyện để chỉ đạo giải quyết.

Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở, tất cả các xã trong huyện đã đạt chuẩn an toàn về ANTT, góp phần đưa 100% số xã đạt chuẩn NTM trong năm 2019, trong đó 2 thôn gồm Trúc Đình, xã Việt Thành và Đình Xây, xã Báo Đáp đã có quyết định công nhận thôn NTM kiểu mẫu. Huyện Trấn Yên hiện đang duy trì 49 mô hình về ANTT. Năm 2019, toàn huyện xây dựng mới 22 mô hình; trong đó, 20 mô hình "Tổ nhân dân tự quản về ANTT” và 2 mô hình "Bóng đèn an ninh”.  

Theo Báo Yên Bái

228 lượt xem