Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Kinh tế

Đẩy mạnh nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉn

13/06/2018 13:57:57 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Phát biểu tại Hội nghị đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Yên Bái năm 2017, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: PCI là yếu tố có tính chất quyết định đến việc thu hút đầu tư và sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh do đó cần phải thay đổi nhận thức và hành động từ quản lý sang phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân. PCI chính là thước đo năng lực chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành thực thi nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, công chức các cấp.

Các sở, ngành, địa phương cần hỗ trợ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển bình đẳng trong đó đặc biệt quan tâm đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tăng nhưng chậm

Xác định chỉ số PCI là tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá về năng lực, môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và các nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền địa phương cấp tỉnh, thành phố, thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã từng bước cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông qua việc ban hành chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, thực hiện nhiều giải pháp cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; tập trung tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng với doanh nghiệp. Với những nỗ lực đó, trong năm 2017, tỉnh xếp thứ 46/63 tỉnh, thành với 60,72 điểm, tăng 1 bậc trong bảng xếp hạng PCI, đứng thứ 6/14 tỉnh, thành phố khu vực miền núi phía Bắc, sau các tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang và Tuyên Quang.

Tuy nhiên, trong 10 chỉ số thành phần PCI năm 2017, chỉ có 3 chỉ số có điểm số trên mức trung bình của cả nước gồm: Chỉ số thiết chế pháp lý, chỉ số cạnh tranh bình đẳng và chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp. Trong đó có 2 chỉ số doanh nghiệp đánh giá khá cao như chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp (6,94 điểm), xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố trên cả nước và chỉ số Thiết chế pháp lý với 6,17 điểm, xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố. 7 chỉ số còn lại ở mức điểm thấp hơn mức trung bình của cả nước, trong đó chỉ số tiếp cận đất đai có mức điểm thấp nhất (xếp thứ 58/63 tỉnh, thành phố), chỉ số Chi phí không chính thức (xếp thứ 56/63 tỉnh, thành phố).

Trong 7 chỉ số giảm điểm năm 2017 thì chỉ số chi phí không chính thức giảm điểm nhiều nhất với số điểm giảm là 0,91 điểm và cũng là chỉ số có mức điểm thấp nhất. Theo đánh giá của VCCI, nguyên nhân chủ yếu là do việc doanh nghiệp phải bỏ ra chi phí không chính thức mới giải quyết được việc khi làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước còn diễn ra khá phổ biến, vẫn còn 14% doanh nghiệp phải chi hơn 10% doanh thu cho các khoản chi phí không chính thức. Chỉ số giảm điểm ở mức cao thứ hai và thứ 3 là chỉ số gia nhập thị trường (giảm 0,79 điểm) và tiếp cận đất đai (giảm 0,4 điểm). Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, nguyên nhân là do vẫn còn 6% doanh nghiệp phải chờ hơn 3 tháng để hoàn thành tất cả các thủ tục để chính thức hoạt động. Doanh nghiệp đánh giá việc tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tương đối khó khăn và thuộc nhóm những tỉnh có thủ tục đất đai trung bình trên cả nước và về khâu giải phóng mặt bằng còn chậm, ngoài ra chỉ có 35% doanh nghiệp nhận định nếu bị thu hồi đất, doanh nghiệp sẽ được bồi thường thỏa đáng. Còn 4 chỉ số có mức giảm điểm nhẹ là: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin (giảm 0,12 điểm), chỉ số cạnh tranh bình đẳng (giảm 0,05 điểm); tính năng động của lãnh đạo (giảm 0,28 điểm) và chỉ số chi phí thời gian (giảm 0,26 điểm).

Như vậy, điểm số và thứ hạng chỉ số PCI của tỉnh Yên Bái năm 2017 mặc dù có tăng so với năm 2016 nhưng tăng chậm và vẫn ở mức trung bình của cả nước, các chỉ số thành phần có tăng điểm nhưng chưa thực sự tạo sự đột phá. Môi trường đầu tư kinh doanh chưa thực sự thuận lợi nhất là các lĩnh vực liên quan đến đất đai, vẫn còn tình trạng cán bộ thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ, tính quyết đoán và tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu một số sở, ngành chưa thật sự quyết liệt…

Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chỉ số PCI

Để khắc phục các hạn chế cũng như khai thác những lợi thế của tỉnh về môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh, thể hiện sự năng động của địa phương nhằm đạt được mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phấn đấu chỉ số xếp hạng PCI của tỉnh trong top 35-40 của cả nước, và nằm trong top đầu của khu vực miền núi phía Bắc, tại hội nghị đánh giá chỉ số PCI tỉnh Yên Bái năm 2017, giải pháp thực hiện năm 2018, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát 10 chỉ số và các chỉ tiêu còn thấp để đánh giá khách quan toàn diện; tập trung cải thiện, khắc phục những chỉ số thành phần còn hạn chế, yếu kém, chưa được đánh giá cao từ cộng đồng doanh nghiệp; duy trì và thực hiện các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp, phát huy các chỉ số về đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp; tăng cường thiết chế pháp lý, hệ thống cơ quan tư pháp để giải quyết những tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong cải thiện chỉ số PCI, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn và cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong các lĩnh vực, đặc biệt chú trọng các lĩnh vực đất đai, thuế, bảo hiểm xã hội, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong giải quyết TTHC;

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương hỗ trợ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển bình đẳng trong đó đặc biệt quan tâm đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; khắc phục chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra; công khai minh bạch, hướng dẫn và thường xuyên cập nhật các quyết định, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, TTHC để công dân, doanh nghiệp được tiếp cận, được chia sẻ thông tin. Nếu đơn vị nào không công khai hoặc công khai TTHC không đảm bảo đúng quy định thì người đứng đầu cơ quan đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh; Tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa các hình thức đối thoại, gặp gỡ trao đổi với doanh nghiệp, tích cực tháo gỡ vướng mắc, trở ngại cho doanh nghiệp theo hướng tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp luật; xây dựng cơ chế thông thoáng trong tiếp cận đất đai, các nguồn vốn tín dụng; tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương năm 2018 để qua đó có cơ sở phân tích, đánh giá các chỉ số PCI cũng như đưa ra những giải pháp cụ thể, thiết thực để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Yên Bái.

635 lượt xem
Hiền Trang