Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái: Nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý

28/08/2018 07:37:00 Xem cỡ chữ
Được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Cục Trợ giúp pháp lý (TGPL) và Sở Tư pháp, thời gian qua, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh đã triển khai có hiệu quả các hoạt động TGPL, truyền thông về TGPL cho các đối tượng.

Cán bộ Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh trao đổi nghiệp vụ.

Hiện tại, đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh 95% đã có trình độ đại học. Đội ngũ trợ giúp viên, chuyên viên pháp lý của Trung tâm là những người năng động, nhiệt tình, có nhiều kinh nghiệm thực tế, do đó, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được thụ hưởng chính sách TGPL, nhất là đối với người nghèo, người có công, người yếu thế trong xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, đơn vị đã thực hiện trợ giúp pháp lý 332 vụ, việc cho 332 người; trong đó, tham gia tố tụng 77 vụ việc, tư vấn 255 vụ việc; tổ chức truyền thông về TGPL kết hợp với phổ biến nội dung một số văn bản pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích của người dân tại 43 xã và 66 thôn, bản; tuyên truyền sâu rộng Luật TGPL và các văn bản có liên quan đến các cấp, các ngành, các tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Đối với công tác phối hợp về TGPL trong hoạt động tố tụng đến nay đã có những bước chuyển biến tích cực.

Sự tham gia của trợ giúp viên pháp lý vào quá trình giải quyết các vụ án đã góp phần giúp các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện điều tra, truy tố, xét xử khách quan, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm đã nhận thức rõ được tầm quan trọng của chính sách TGPL trong hoạt động tố tụng, từ đó thực hiện tốt công tác phối hợp thông qua việc giúp người dân tìm hiểu các quy định của pháp luật về TGPL, hướng dẫn người dân đến các tổ chức thực hiện TGPL để được tư vấn pháp luật hoặc cử người tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ.
Để nâng cao hiệu quả công tác TGPL trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Trung tâm cũng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho thành viên các câu lạc bộ (CLB) TGLP trên địa bàn tỉnh; phân công cán bộ tham gia các buổi sinh hoạt tại một số CLB, cung cấp tài liệu để ban chủ nhiệm các CLB phổ biến cho các thành viên tham gia sinh hoạt.

Qua đó, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống; tạo cơ hội cho mọi công dân được tiếp cận với dịch vụ TGPL; đáp ứng yêu cầu của người được TGPL như: tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, hòa giải; giúp người dân xây dựng nếp sống văn minh "sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam”.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, cùng với việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông pháp luật về TGPL đến với nhân dân để mọi người biết và nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của công tác TGPL; chỉ đạo, hướng dẫn các CLB TGPL tổ chức các buổi sinh hoạt đạt hiệu quả, phát huy tính thiết thực của các CLB đối với đời sống nhân dân; tổ chức hoạt động TGPL lưu động tập trung vào xã nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn; tăng cường các biện pháp bảo đảm để công tác TGPL phát triển ổn định, bền vững, xứng đáng là địa chỉ hỗ trợ pháp lý tin cậy của nhân dân.  

 

Theo Báo Yên Bái