Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Trạm Tấu đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vào chiều sâu

06/01/2020 15:51:00 Xem cỡ chữ
Những năm gần đây, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nội dung PBGDPL đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, các quy định của pháp luật và phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Phụ nữ xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu tìm hiểu kiến thức pháp luật.

Thông qua các hình thức tuyền truyền: lồng ghép vào các cuộc họp, hội nghị của cơ quan, đoàn thể; sinh hoạt của thôn, bản, tổ dân phố; phát tờ rơi, tờ gấp; treo pano, băng rôn khẩu hiệu…. Năm 2019, huyện Trạm Tấu đã tổ chức 263 cuộc tuyên truyền pháp luật cho gần 21.000 lượt người về các luật: An ninh mạng, Lâm nghiệp, Trợ giúp pháp lý, Hòa giải ở cơ sở, Nghĩa vụ quân sự… 

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11), Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã tập trung quán triệt, phổ biến cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các nội dung chính sách, quy định được Quốc hội thông qua trong năm 2019; phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động: sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; lao động, bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh, an ninh, an toàn trường học; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường… 

Đồng thời, Hội đồng cũng đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác PBGDPL; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; phát huy vai trò chủ động, tích cực, tính tự giác và trách nhiệm nêu gương của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, đặc biệt là trong tuân thủ và chấp hành pháp luật để mọi người dân tin tưởng và noi theo. 

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền PBGDPL, huyện Trạm Tấu còn thường xuyên phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho các tổ trưởng tổ hòa giải ở cơ sở và cán bộ tư pháp - hộ tịch các xã, thị trấn. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên và nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. 

Hiện tại, huyện Trạm Tấu có 196 tuyên truyền viên pháp luật; 12 câu lạc bộ trợ giúp pháp lý với tổng số 140 thành viên; 2 câu lạc bộ pháp luật với tổng số 10 thành viên; 60 tổ hòa giải ở cơ sở với tổng số 282 tổ viên. 

Thời gian qua, lực lượng này đã không ngừng phát huy vai trò trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết với công việc, trở thành cánh tay đắc lực đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới nhân dân trên địa bàn; giúp người dân được tư vấn, giải đáp pháp luật, tiếp cận pháp luật ngay tại khu dân cư, nhất là những địa bàn xa xôi, hẻo lánh, khó khăn nhất của huyện. Năm 2019, trên địa bàn huyện Trạm Tấu không phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự, tình hình an ninh chính trị được giữ vững; toàn huyện có 7/12 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Trên cơ sở kết quả đạt được, trong thời gian tới, huyện Trạm Tấu sẽ tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở đối với công tác PBGDPL, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ và nhân dân; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tuyên truyền ở cơ sở; triển khai có hiệu quả Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn” phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương.

 

Theo Báo Yên Bái