Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Thông tư hướng dẫn thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển

07/04/2017 10:32:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT – Vừa qua, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 49/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Quyết định số 10/2016/QĐ-TTg ngày 03/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển, có hiệu lực thi hành từ ngày 21/4/2017.

Thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển

Từ ngày 1/7/2017, khi làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh cho tàu thuyền, người làm thủ tục đã đăng ký sử dụng chữ ký điện tử trên Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử cảng biển hoặc Cổng thông tin một cửa quốc gia không phải nộp cho Biên phòng cửa khẩu cảng các loại giấy tờ gồm: a- Bản khai chung; b- Danh sách thuyền viên; c- Danh sách hành khách (nếu có); d- Bản khai hàng hóa nguy hiểm, vũ khí, vật liệu nổ (nếu có); đ- Bản khai người trốn trên tàu (nếu có).

Tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục biên phòng điện tử truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử cảng biển tại địa chỉ http://thutucbienphong.gov.vn. Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử cảng biển được kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia để thực hiện thủ tục biên phòng điện tử đối với tàu thuyền Việt Nam nhập cảnh, xuất cảnh; tàu thuyền, thuyền viên nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng; tàu biển hoạt động tuyến nội địa tại cửa khẩu cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi theo quy định của Cơ chế một cửa quốc gia.

Quy trình thực hiện thủ tục như sau: Người làm thủ tục khai báo hồ sơ điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Cổng thông tin một cửa quốc gia tiếp nhận hồ sơ điện tử và chuyển tiếp đến Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử cảng biển. Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử cảng biển tiếp nhận, xử lý thông tin trong hồ sơ điện tử và trả kết quả xử lý đến Cổng thông tin một cửa quốc gia. Cổng thông tin một cửa quốc gia trả kết quả xử lý hồ sơ điện tử của Biên phòng cửa khẩu cảng đến người làm thủ tục. Thông tư cũng quy định các trường hợp thực hiện thủ tục biên phòng điện tử qua Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử cảng biển như sau: 1- Cổng thông tin một cửa quốc gia có sự cố; 2- Thực hiện thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng đối với: a) Tàu thuyền nước ngoài có động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân hoặc tàu thuyền vận chuyển chất phóng xạ; b) Tàu thuyền nước ngoài đến cảng thực hiện các hoạt động về nghiên cứu khoa học, nghề cá, cứu hộ, trục vớt tài sản chìm đắm, lai dắt hỗ trợ trong vùng nước cảng biển, văn hóa, thể thao, xây dựng công trình biển, khảo sát, thăm dò, khai thác tài nguyên và các hoạt động khác về môi trường trong vùng biển Việt Nam; c) Tàu thuyền buồm, tàu thuyền thể thao, du thuyền có định biên thuyền bộ theo quy định của pháp luật về hàng hải.

Trong thời gian xây dựng, triển khai dự án thực hiện thủ tục biên phòng điện tử đối với Biên phòng cửa khẩu cảng trên toàn quốc, tại các cửa khẩu cảng biển chưa được lắp đặt trang thiết bị, đường truyền để triển khai thủ tục biên phòng điện tử, người làm thủ tục và Biên phòng cửa khẩu cảng thực hiện thủ tục biên phòng theo quy định tại Nghị định số 50/2008/NĐ-CP.

Ban Biên tập