Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Những chính sách liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN có hiệu lực từ 01/3

(07/04/2017)

CTTĐT - Từ ngày 01/3/2017, Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Những quy định mới về tiền lương, phụ cấp có hiệu lực từ tháng 4/2017

(07/04/2017)

CTTĐT - Trong tháng 4/2017, một số chính sách mới liên quan đến tiền lương, phụ cấp bắt đầu có hiệu lực.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

(07/04/2017)

CTTĐT - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

Điều kiện cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước

(07/04/2017)

CTTĐT - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước. Nghị định quy định rõ đối tượng, điều kiện và lãi suất cho vay.

Quy định chức năng, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

(07/04/2017)

CTTĐT - Chính phủ đã ban hành Nghị định 36/2017/NĐ-CP số quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quy định mới về trường hợp được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

(07/04/2017)

CTTĐT - Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Triển khai hiệu quả các giải pháp đảm bảo thu ngân sách 6 tháng năm 2017 trên địa bàn tỉnh

(07/04/2017)

CTTĐT - Với tinh thần quyết tâm, cố gắng, nỗ lực của các cấp uỷ, chính quỵền các cấp; các ngành chức năng, người nộp thuế và ngành Thuế, ngay từ tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác thuế trên địa bàn quý I đã đạt được những kết quả nhất định.

Quy định về nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

(07/04/2017)

CTTĐT - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 26/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 17 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 3

(07/04/2017)

CTTĐT - Trong tháng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 17 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 135,7 tỷ đồng.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ

(07/04/2017)

CTTĐT – Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ.