Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Phụ nữ Yên Bái chủ động đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống mua bán người

02/08/2019 13:41:00 Xem cỡ chữ
Trong những năm qua Hội LHPN tỉnh luôn xác định rõ nhiệm vụ trong công tác phòng, chống mua bán người; chủ động tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, vận động các nguồn lực từ các tổ chức trong và ngoài nước để hỗ trợ hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mua bán người cho hội viên, phụ nữ và người dân, hỗ trợ các nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Truyền thông phòng, chống mua bán người tại huyện vùng cao Trạm Tấu

Bám sát sự chỉ đạo của BCĐ 138 tỉnh, của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo các cấp Hội triển khai các hoạt động tuyên truyền cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân tích cực tham gia phòng, chống mua bán người tại cơ sở. Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền trong các cấp Hội và các tầng lớp phụ nữ thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống tội phạm đặc biệt là tội phạm mua bán người. Đẩy mạnh xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; 2 Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”…

Đặc biệt trong công tác truyền thông  các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh thực hiện nghiêm túc Luật phòng, chống mua bán người gắn với các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Hội đã chú trọng tuyên truyền kiến thức phòng chống mua bán người và phòng chống bạo lực gia đình cho hội viên, đặc biệt là hội viên vùng cao, dân tộc thiểu số tại huyện các trọng điểm như: Lục Yên, Yên Bình, Nghĩa Lộ, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, tăng cường cấp phát các tài liệu tuyên truyền và viết tin bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.... Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về được Hội LHPN chú trọng để đảm bảo các nạn nhân tái hòa nhập thành công. Thời gian qua, Hội đã hỗ trợ 34 nạn nhân, có 7/34 thân chủ được hỗ trợ về chính sách, về hỗ trợ nghề tạo việc làm và học tâp, 27/34 thân chủ được hỗ trợ về tâm lý, sức khỏe và giới thiệu để cơ sở và tổ chức Hội quan tâm và thực hiện các chính sách cũng như hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, ngoài ra đường dây nóng của Trung tâm hỗ trợ phụ nữ tại cộng đồng - Hội LHPN tỉnh đã kịp thời can thiệp tư vấn, giúp đỡ cho 15 trường hợp (trong đó có 4 người ở xã Xuân Lai - Huyện Yên Bình và 11 người ở Tuyên Quang) có nguy cơ bị lừa đi lao động không rõ địa chỉ trở về địa phương phát triển kinh tế.

Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống mua bán người, Hội LHPN tỉnh tích cực vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để có thêm các nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động phòng, chống mua bán người. Trong 2 năm 2016 - 2018, Hội LHPN tỉnh đã hợp tác với nhiều tổ chức triển khai các dự án hỗ trợ cho hoạt động phòng, chống mua bán người tại các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh, đó là thực hiện Dự án Bảo vệ nạn nhân - Chương trình Chấm dứt mua bán người do Tổ chức Tầm nhìn thế giới tài trợ, triển khai có hiệu quả  dự án do Tổ chức Hagar Quốc tế tại Việt Nam tài trợ:  Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện trực tiếp công tác phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân; thành lập Trung tâm hỗ trợ phụ nữ tại cộng đồng để tiếp nhận, hỗ trợ tư vấn tâm lý, sức khỏe, sinh kế, nâng cao năng lực  cho các nạn nhân bị mua bán trở về; duy trì 2 nhóm tự lực tại xã An Phú (Huyện Lục Yên) và Phường Cầu Thia (TX Nghĩa Lộ) với tổng số 23 thành viên; tập huấn cho các thành viên nhóm thêu thổ cẩm tại xã Chế Cu Nha (Huyện Mù Căng Chải); chỉ đạo Hội phụ nữ xã Hạnh Sơn (Huyện Văn Chấn) phối hợp với cán bộ lao động xã hoàn thiện toàn bộ hồ sơ trợ giúp cho 1 nạn nhân bị mua bán trở về nhiễm HIV tại xã được hưởng chế độ chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013

Trong thời gian tới, để làm tốt công tác phòng chống mua bán người trên đại bàn tỉnh, các cấp Hội tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết Đảng, Nhà nước và các Chương trình Quốc gia về phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Thường xuyên nắm bắt tình hình và tích cực tuyên truyền phòng chống mua bán người, nêu cao tinh thần cảnh giác trước diễn biến phức tạp của các loại tội phạm tới toàn thể hội viên. Tổ chức lồng ghép các lớp tập huấn, các buổi truyền thông về phòng, chống tội phạm , mua bán người và TNXH cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng.

Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt phong trào an ninh ở địa phương, xây dựng nếp sống văn hoá mới, xây dựng cụm dân cư, cơ quan đơn vị an toàn, không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và các tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân bị mua bán trở về hoà nhập cộng đồng và vận động tham gia sinh hoạt Hội.

 Duy trì  có hiệu quả mối quan hệ tốt với các tổ chức phi chính phủ trong việc hỗ trợ những nạn nhân bị mua bán trở về từ đó kêu gọi thêm nguồn hỗ trợ trong các hoạt động phòng, chống mua bán người nói riêng và phòng, chống tệ nạn xã hội nói chung.

Ban Biên tập