Câu hỏi: Hiện nay cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc tại các cơ sở dạy nghề trong tỉnh có đáp ứng được nhu cầu của người học nghề hiện nay không?

Người hỏi: / Địa chỉ: / Ngày hỏi: 12/11/2016

Hiện nay cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc tại các cơ sở dạy nghề trong tỉnh có đáp ứng được nhu cầu của người học nghề hiện nay không?

Câu trả lời:

Cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc hiện có tại các cơ sở dạy nghề trong tỉnh đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu để dạy nghề cho lao động nông thôn.

Tại các trường dạy nghề, hàng năm đều được đầu tư nguồn kinh phí trung ương để đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy nghề để đáp ứng yêu cầu đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề như Trường Cao đẳng nghề Yên Bái, Trường Trung cấp nghề Nghĩa Lộ, ở 2 trường này, đã đảm bảo cơ bản về cơ sở vật chất, thiết bị dạy các nghề như công nghệ ô tô, điện, điện tử, cơ khí, gò hàn, xây dựng, nhóm nghề nông nghiệp... Tuy vậy, các trường mới thành lập như Trường Trung cấp nghề 20/10 khu vực Tây Bắc (nâng cấp từ Trung tâm GTVL phụ nữ), Trường Trung cấp nghề Lục Yên (nâng cấp từ TTDN Lục Yên) và Trường Cao đẳng nghề Âu Lạc (loại hình tư thục) thì còn thiếu thốn về trang thiết bị dạy nghề ở trình độ trung cấp, tuy vậy, thiết bị dạy nghề ở trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng thì đã đáp ứng được yêu cầu dạy nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956.

Trong 5 năm trở lại đây, các trung tâm dạy nghề cấp huyện đã được đầu tư phòng học, nhà xưởng, thiết bị dạy nghề mới để đáp ứng được yêu cầu dạy nghề cho lao động nông thôn theo các ngành nghề tỉnh giao hàng năm như trồng trọt, thú y, may, điện dân dụng, sửa chữa máy nông cụ, gò hàn, sửa chữa xe máy, hướng dẫn du lịch...

Ở một số ngành nghề khác, do nhu cầu học nghề rất ít nên tỉnh không tập trung đầu tư, do vậy, người học có nhu cầu học nghề thì phải học ở các cơ sở dạy nghề ngoài tỉnh.

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 12/11/2016