Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hết tháng 6, thu ngân sách ước đạt 1.140,3 tỷ đồng

10/07/2018 14:13:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT- Hết tháng 6, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt 1.140,3 tỷ đồng, bằng 57% dự toán Trung ương, 51% dự toán tỉnh, 42% dự toán phấn đấu.

Khai thác đá hoa trắng tại huyện Lục Yên.

Trong đó, thu xuất nhập khẩu ước đạt 102 tỷ đồng, bằng 60% dự toán Trung ương và tỉnh, 43% dự toán phấn đấu.

Thu nội địa ước đạt 1.038,3 tỷ đồng, bằng 51% dự toán tỉnh, 42% dự toán phấn đấu và bằng 112% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu cân đối ước đạt 749,8 tỷ đồng, bằng 43% dự toán phấn đấu; Thu tiền sử dụng đất ước đạt 272,2 tỷ đồng; Thu xổ, số ước đạt 11 tỷ đồng.

Khối tỉnh ước đạt 442,8 tỷ đồng, bằng 50% dự toán tỉnh; khối huyện ước đạt 697,6 tỷ đồng bằng 52% dự toán tỉnh.

Có 9 nguồn thu đạt 50% dự toán trở lên là thu xổ số, thu thuế bảo vệ môi trường, thu ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, thuê đất, thu phí-lệ phí, thu khác ngân sách, thu cấp quyền khai thác khoáng sản và thu tiền sử dụng đất.

Các khoản thu quốc doanh, thu liên doanh đầu tư nước ngoài và thu lệ phí trước bạ đạt dưới 50% dự toán giao. Riêng thu tiền sử dụng đất mới đạt 38% dự toán phấn đấu. Một số huyện thu ngân sách đạt tỉ lệ thấp là Mù Cang Chải, Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Ngoài ra, theo báo cáo của cơ quan thuế, tổng số tiền trúng đấu giá của khối tỉnh đến nay chưa nộp vào ngân sách là 120,5 tỷ đồng, trong đó số tiền người trúng đấu giá chưa nộp đã quá thời hạn trên 90 ngày là 80,4 tỷ đồng tại thị xã Nghĩa Lộ và thành phố.

Như vậy, do trong 6 tháng đầu năm tỉnh Yên Bái không hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nên trong 6 tháng cuối năm tỉnh Yên Bái phải quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách của cả năm 2018. Cụ thể là triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018; thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục tăng cường các biện pháp tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, tuyên truyền thực hiện các Luật thuế, các chính sách thuế.

Chủ động phân tích nguồn thu trong lĩnh vực quản lý, làm rõ khả năng từng nguồn thu, hụt thu hoặc tăng thu, các yếu tố ảnh hưởng để đề xuất các giải pháp để đôn đốc thu kịp thời những nguồn thu còn tiềm năng; Tăng cường cải cách thủ tục hành chính nhằm khuyến khích, thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, đối với các nguồn thu từ khối doanh nghiệp, liên doanh, sẽ tăng cường công tác quản lý các nguồn thu vãng lai trên địa bàn từ các dự án như: Xây dựng Sân Gôn Ngôi Sao Yên Bái; Tiếp tục bám sát các dự án của Tôn Hoa Sen, xây dựng đường băng Sân Bay Yên Bái. Bám sát quá trình đầu tư xây dựng đối Dự án sản xuất mặt kính Cover Glass của nhà đầu tư Hàn Quốc với pháp nhân là Công ty Cồ phần EDGE GLASS để quản lý thu thuế nhà thầu nước ngoài, thuế GTGT đối với xây dựng cơ bản vãng lai. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản.

 

Ban Biên tập