Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giải pháp thu tiền sử dụng đất ở thị xã Nghĩa Lộ

03/10/2018 20:54:00 Xem cỡ chữ
Thu tiền sử dụng đất là nguồn thu lớn và quan trọng trong các khoản thu từ đất (nguồn thu này thường chiếm trên 90% số thu). Năm 2018, thị xã Nghĩa Lộ được tỉnh giao chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất là 35 tỷ đồng.

Người nộp thuế đến bộ phận “một cửa” Chi cục Thuế thị xã Nghĩa Lộ làm các thủ tục về thuế.

Trong điều kiện thị trường bất động sản trầm lắng, việc mua bán chuyển nhượng đất đai giảm nhiều so với năm trước, giá đất có chiều hướng giảm, nhiều quỹ đất tổ chức đấu giá nhiều lần nhưng không thành công.

Để hoàn thành mục tiêu này, Chi cục Thuế Nghĩa Lộ đẩy mạnh đôn đốc giải quyết thu nợ đối với các trường hợp trúng đấu giá chậm nộp tiền sử dụng đất. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến 31/8/2018 số thu tiền giao đất trên địa bàn thị xã đạt 22,7 tỷ đồng, bằng 65% dự toán.

Ông Lê Giang Nam - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Nghĩa Lộ cho biết: trong tháng 8/2018, Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất (VPĐKĐĐ&PTQĐ) thị xã đã phối hợp với Chi cục Thuế tập trung đôn đốc quyết liệt, tuy nhiên, vẫn còn một số cá nhân chưa thực hiện nộp tiền vào ngân sách. Các khoản nợ đọng tiền sử dụng đất từ năm 2016, năm 2017 và quý 1/2018 đến ngày 31/7/2018 là 36 cá nhân với số tiền nợ là 6,75 tỷ đồng.

Trong tháng 8, đã thu được 12 cá nhân với số tiền là 2,45 tỷ đồng. Riêng đối với quỹ đất trúng đấu giá do tỉnh phê duyệt tại thị xã Nghĩa Lộ (nộp tiền sử dụng đất về Kho bạc Nhà nước tỉnh), Chi cục Thuế chịu trách nhiệm chính trong việc phát hành các loại thông báo đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện nộp tiền sử dụng đất trúng đấu giá theo đúng quy định cùng với tổ công tác của Cục Thuế tiến hành đôn đốc thu nợ được số tiền là 14 tỷ đồng.

Đến ngày 5/9, trên địa bàn còn 26 cá nhân đã trúng đấu giá 135 lô đất do tỉnh phê duyệt, số tiền còn nợ gần 66 tỷ đồng; trong đó, gần 64 tỷ đồng là tiền sử dụng đất và trên 2 tỷ đồng tính chậm nộp.

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018, trong đó tập trung vào chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất, nhất là việc thực hiện theo công văn số 1785/UBND-TNMT ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh Yên Bái về việc đôn đốc giải quyết thu nợ đối với các trường hợp trúng đấu giá chậm nộp tiền sử dụng đất, UBND thị xã đã chỉ đạo VPĐKĐĐ&PTQĐ thị xã phối hợp với Chi cục Thuế, rà soát đối chiếu, xác minh lại danh sách các hộ đã trúng đấu giá từ năm 2016 và 2017 nhưng đến hết tháng 8/2018 chưa nộp tiền hoặc không nộp đủ số tiền trúng đấu giá vào ngân sách, nhất là đối với cán bộ, công chức các cơ quan (các khu đất đã có mặt bằng, có hạ tầng cơ sở, đã xây nhà ở) lập danh sách chi tiết từng người, địa chỉ cụ thể, để UBND thị xã ban hành quyết định hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Đối với những lô đất đã có quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá, đến nay chưa có mặt bằng và hạ tầng để giao mặt bằng cho người trúng đấu giá, UBND thị xã chỉ đạo VPĐKĐĐ & PTQĐ thị xã đôn đốc đơn vị thi công nhanh chóng hoàn thiện mặt bằng để giao đất cho các hộ.

VPĐKĐĐ & PTQĐ thị xã khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cá nhân, đối chiếu với thông báo của cơ quan thuế (số tiền và thời hạn nộp ghi trên thông báo, tiền chậm nộp) để xác định đã hoàn thành nghĩa vụ hay chưa? trường hợp người nộp tiền chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo thông báo của cơ quan thuế thì yêu cầu đến cơ quan thuế đối chiếu và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

 Chỉ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước. UBND thị xã chỉ đạo VPĐKĐĐ &PTQĐ thị xã đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, PTQĐ, tổ chức đấu giá ngay trong tháng 9/2018, để đảm bảo thời gian, tiến độ nộp tiền vào ngân sách theo quy định về thu tiền sử dụng đất.

 

Theo Báo Yên Bái