Văn bản chỉ đạo điều hành

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2013

Thực hiện Công văn số 614/BTNMT-TNN ngày 25 tháng 02 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Lễ mít tinh quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn  tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2013 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, cụ thể như sau:

Ngày Nước thế giới là sự kiện quốc tế được tổ chức thường niên vào ngày 22/3 hàng năm nhằm kêu gọi sự quan tâm của toàn thế giới về tầm quan trọng của tài nguyên nước và vận động chính sách về quản lý bền vững nguồn tài nguyên nước đặc biệt là các nguồn nước ngọt.

Ngày Nước thế giới năm 2013 có chủ đề: "Hợp tác vì nước" với thông điệp “Nếu tất cả chúng ta cùng nhau chia sẻ, ai cũng sẽ có cơ hội sử dụng nước” nhằm nhấn mạnh sự cần thiết đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác để khai thác, sử dụng hài hòa và bền vững nguồn nước.

Các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng kỷ niệm Ngày Nước thế giới được tổ chức với mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế, chính quyền các cấp và cộng đồng dân cư về những thách thức của tài nguyên nước nhằm nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác vì nước cũng như đề xuất các giải pháp hướng tới mục tiêu hài hòa trong phân bổ nguồn nước giữa các ngành và các nhóm sử dụng nước. Đồng thời đây cũng là cơ hội để các nhà quản lý, doanh nghiệp, nhà khoa học, học sinh, sinh viên, cộng đồng chia sẻ các sáng kiến trong hợp tác vì nước và thảo luận các vấn đề liên quan đến giáo dục, ngoại giao, quản lý nước xuyên biên giới, hợp tác tài chính, khung chính sách quốc gia và quốc tế, mối liên kết giữa quản lý tài nguyên nước tới các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ.

Để hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2013 và sự kiện Lễ mít-tinh quốc gia kỷ niệm Ngày Nước thế giới năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị:

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể; các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương tiến hành các hoạt động thích hợp như:

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, toạ đàm, tổ chức các hoạt động cổ vũ, động viên, khuyến khích các sáng kiến, điển hình tiên tiến trong việc bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên nước; treo biểu trương, áp phích, tranh cổ động, băng rôn… để tuyên truyền bảo vệ tài nguyên nước; nâng cao nhận thức của cán bộ các cấp và cộng đồng dân cư về những thách thức của tài nguyên nước; nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác vì nước cũng như đề xuất các giải pháp hướng tới mục tiêu hài hòa trong phân bổ nguồn nước giữa các ngành và các nhóm sử dụng nước; kêu gọi tăng cường hợp tác để khai thác, sử dụng hài hòa, bền vững nguồn nước.

- Tuyên truyền, phổ biến về chủ đề Ngày Nước thế giới năm 2013: “Hợp tác vì nước”; tuyên truyền về thông điệp của Ngày Nước thế giới 22/03/2013: “Nếu tất cả chúng ta cùng nhau chia sẻ, ai cũng sẽ có cơ hội sử dụng nước; tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học, khu công cộng, nơi đông người qua lại để vận động cộng đồng tham gia bảo vệ tài nguyên nước; vận động trồng rừng bảo vệ nguồn nước

- Tổ chức phát động thực hiện tổng vệ sinh cơ quan, đơn vị; khơi thông cống rãnh, mở rộng dòng chảy, làm sạch nguồn nước; tuyên truyền vận động cộng đồng không lấn chiếm sông, suối, ao, hồ…

2. Các cơ quan thông tin truyền thông như Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái, các Đài phát thanh Truyền hình cấp huyện tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Ngày Nước thế giới năm 2013 với chủ đề  “Hợp tác vì nước” và thông điệp “Nếu tất cả chúng ta cùng nhau chia sẻ, ai cũng sẽ có cơ hội sử dụng nước”; đưa các tin, bài, phóng sự phát thanh, truyền hình nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ tài nguyên nước; về những thách thức của tài nguyên nước; kêu gọi tăng cường hợp tác để khai thác, sử dụng hài hòa, bền vững nguồn nước.

Thời gian tiến hành các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới từ ngày 18/03/2013 đến ngày 25/3/2013.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể; các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh căn cứ điều kiện cụ thể của mình tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Nước Thế giới năm 2013. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, làm đầu mối hướng dẫn, cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền và tổng hợp kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2013 trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/3/2013 ./.

         

 

PHỤ LỤC: Khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng kỷ niệm Ngày nước thế giới 2013

(Kèm theo Công văn số 336/UBND-TNMT ngày 06 tháng 03 năm 2013

của UBND tỉnh Yên Bái)

           

1.     Nước là máu của sự sống! Hãy bảo vệ nguồn nước!

2.     Nước là tài nguyên quý giá! Cộng đồng hãy chung tay bảo vệ tài nguyên nước!

3.     Trồng thêm một cây xanh là thêm một hành động tái tạo nguồn nước!

4.     Bảo vệ rừng để bảo vệ nguồn nước!

5.     Vì tương lai quê hương đất nước, hãy tiết kiệm nước!

6.     Giữ sạch nguồn nước vì sức khỏe của chính mình và của cả cộng đồng!

7.     Nước sạch cho một thế giới khỏe mạnh!

8.     Nước sạch và vệ sinh môi trường là nhu cầu của cuộc sống

9.     Khai thác hợp lý tài nguyên nước để phát triển bền vững.

10.   Nếu tất cả chúng ta cùng nhau chia sẻ, ai cũng sẽ có cơ hội sử dụng nước!

 (Huyện/ thành phố/thị xã….. nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22/3/2013)
File đính kèm