Danh bạ thư điện tử  

 

 DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

 

  1. Danh sách email sở GD&ĐT theo tên miền của Cổng giao tiếp điện tử dạng @yenbai.gov.vn

 

Số TT

Đơn vị

Email

1

Sở Giáo dục và Đào tạo

sogiaoducdaotao@yenbai.gov.vn

2

Tổ công nghệ thông tin

tocongnghett.sgd@yenbai.gov.vn

3

Ban biên tập

banbientap.sgd@yenbai.gov.vn

 

    2. Danh sách các phòng ban trong cơ quan Sở GD&ĐT Yên Bái đang sử dụng email với tên miền của Sở dạng @yenbai.edu.vn

 

STT

Đơn vị

Email

1

Văn phòng

vanphong@yenbai.edu.vn

2

Phòng tổ chức cán bộ

phongtccb@yenbai.edu.vn

3

Phòng Kế hoạch tài chính và Công nghệ thông tin

phongkhtc_cntt@yenbai.edu.vn

4

Phòng Giáo dục Trung học

phonggdtrh@yenbai.edu.vn

5

Phòng Giáo dục Tiểu học

phonggdth@yenbai.edu.vn

6

Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp và thường xuyên

phonggdcn_tx@yenbai.edu.vn

7

Phòng Giáo dục Mầm non

phonggdmn@yenbai.edu.vn

8

Thanh tra

thanhtra@yenbai.edu.vn

9

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

phongktkd@yenbai.edu.vn

10

Ban Quản lý dự án trường học

banqlda@yenbai.edu.vn

11

Công đoàn ngành

congdoan@yenbai.edu.vn

 

  1. Danh sách các đơn vị trực thuộc sở GD&ĐT Yên Bái đang sử dụng email với tên miền của sở dạng @yenbai.edu.vn

Số TT

Đơn vị

Email

1

Phòng GD&ĐT thành phố Yên Bái

pgddt.tpyenbai@yenbai.edu.vn

2

Trường THPT Nguyễn Huệ

c3nguyenhue@yenbai.edu.vn

3

Trường THPT Lý Thường Kiệt

c3lythuongkiet@yenbai.edu.vn

4

Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành

c3chuyennguyentatthanh@yenbai.edu.vn

5

Trường THPT DTNT tỉnh Yên Bái

c3dtnttinh.yenbai@yenbai.edu.vn

6

Trường THPT BC Phan Bội Châu

c3bphanboichau@yenbai.edu.vn

7

Trường THPT Tư thục Đồng Tâm

c3dongtam.yenbai@yenbai.edu.vn

8

Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Yên Bái

thnl@yenbai.edu.vn

9

Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

cdsp@yenbai.edu.vn

10

Trường Cao đẳng VH-NT và Du lịch Yên Bái

thvhnt@yenbai.edu.vn

11

Trường Trung cấp thể dục – thể thao Yên Bái

thtdtt@yenbai.edu.vn

12

Trung tâm KTTH – HN tỉnh Yên Bái

ttktth.yenbai@yenbai.edu.vn

13

Trung tâm NDGD trẻ em có HCĐBKK

ttsos@yenbai.edu.vn

14

Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái

ttgdtx@yenbai.edu.vn

15

Trung tâm GDTX-HNDN TP Yên Bái

ttgdtx.tpyenbai@yenbai.edu.vn

16

Công ty Cổ phần sách – Thiết bị trường học

ctysach@yenbai.edu.vn

17

Phòng GD&ĐT thị xã Nghĩa Lộ

pgddt.txnghiaxlo@yenbai.edu.vn

18

Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ

c3nghialo@yenbai.edu.vn

19

Trường THPT BC Nguyễn Trãi

c3bnguyentrai@yenbai.edu.vn

20

Trường trung học Sư phạm Yên Bái

thsp@yenbai.edu.vn

21

Trung tâm GDTX-HNDN Thị xã Nghĩa Lộ

ttgdtx.txnghialo@yenbai.edu.vn

22

Phòng GD&ĐT huyện Yên Bình

pgtdt.yenbinh@yenbai.edu.vn

23

Trường THPT Trần Nhật Duật

c3trannhatduat@yenbai.edu.vn

24

Trường THPT Cảm Ân

phc3caman@yenbai.edu.vn

25

Trường THPT Thác Bà

c3thacba@yenbai.edu.vn

26

Trường THPT Cảm Nhân

c23camnhan@yenbai.edu.vn

27

Trung tâm GDTX – HNDN Yên Bình

ttgdtx.yenbinh@yenbai.edu.vn

28

Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Lục Yên

pgddt.lucyen@yenbai.edu.vn

29

Trường THPT Hoàng Văn Thụ

c3hoangvanthu@yenbai.edu

30

Trường THPT Mai Sơn

phc3maison@yenbai.edu.vn

31

Trường THPT Hồng Quang

c23hongquang@yenbai.edu.vn

32

Trung tâm GDTX-HNDN Lục Yên

ttgdtx.lucyen@yenbai.edu.vn

33

Phòng GD&ĐT huyện Trấn Yên

pgddt.tranyen@yenbai.edu.vn

34

Trường THPT Lê Quý Đôn

c3lequydon@yenbai.edu.vn

35

Trường THPT Hoàng Quốc Việt

c3hoangquocviet@yenbai.edu.vn

36

Trường PT Liên cấp II + II Trấn Yên II

c23hungkhanh@yenbai.edu.vn

 

37

Trung tâm GDTX – HNDN Trấn Yên

ttgdtx.tranyen@yenbai.edu.vn

38

Phòng GD&ĐT huyện Văn Yên

pgddt.vanyen@yenbai.edu.vn

39

Trường THPT Chu Văn An

c3chuvanan@yenbai.edu.vn

40

Phân hiệu An Bình

phc3anbinh@yenbai.edu.vn

41

Trường THPT Nguyễn Lương Bằng

c3nguyenluongbang@yenbai.edu.vn

42

Trung tâm GDTX-HNDN Văn Yên

ttgdtx.vanyen@yenbai.edu.vn

43

Phòng GD&ĐT huyện Văn Chấn

pgddt.vanyen@yenbai.edu.vn

44

Trường THPT Văn Chấn

c3vanchan@yenbai.edu.vn

45

Trường THPT Sơn Thịnh

c3sonthinh@yenbai.edu.vn

46

Trung tâm GDTX-HNDN Văn Chấn

ttgdtx.vanchan@yenbai.edu.vn

47

Phòng GD&ĐT huyện Trạm Tấu

pgddt.tramtau@yenbai.edu.vn

48

Trường THPT Trạm Tấu

c3tramtau@yenbai.edu.vn

49

Trung tâm GDTX-HNDN Trạm Tấu

ttgdtx.tramtau@yenbai.edu.vn

50

Phòng GD&ĐT huyện Mù Cang Chải

pgddt.mucangchai@yenbai.edu.vn

51

Trường THPT Mù Cang Chải

c3mucangchai@yenbai.edu.vn

52

Trung tâm GDTX-HNDN Mù Cang Chải

ttgdtx.mucangchai@yenbai.edu.vn

 

4. Danh sách các cá nhân thuộc sở GD&ĐT Yên Bái đang sử dụng email với tên miền của Sở dạng @yenbai.edu.vn

 

Số TT

Họ tên, chức danh

Email

1

Giám đốc Trần Xuân Hưng

txhung@yenbai.edu.vn

2

Phó giám đốc Vương Văn Bằng

vvbang@yenbai.edu.vn

3

Phó Giám đốc Đặng Quang Khánh

dqkhanh@yenbai.edu.vn

4

Phó Giám đốc Hà Thị Minh Lý

htly@yenbai.edu.vn

5

Vũ Anh Tuấn (phụ trách CNTT)

vantuan@yenbai.edu.vn

6

Phạm Đức Lương (phụ trách CNTT)

pdlcva@yenbai.edu.vn