Người hỏi: Vũ Đức Ngọc - Văn Chấn, Yên Bái
Câu hỏi:
Tôi ở Văn Chấn, trước đây tôi đi học ở Hà Tây (nay là Hà Nội) và thi lấy giấy phép lái xe hạng A1 ở Hòa Bình. Nay tôi muốn đổi giấy phép lái xe hạng A1 mới nhưng hồ sơ gốc của tôi...
Trả lời
Sở Giao thông vận tải Yên Bái xin trả lời như sau: 1. Tại Điều 50 Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đổi giấy phép lái xe gồm các thủ tục như sau: a) Đơn đề nghị đổi...