CTTĐT - Trải qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, với một vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực Tây Bắc của Tổ quốc, Nghĩa Lộ bị các thế lực phong kiến, thực dân, đế quốc nhiều lần xâm chiếm. Nhân dân các dân tộc Nghĩa Lộ không chỉ cần cù trong lao động, sáng tạo các giá trị văn hóa mà còn có truyền thống đoàn kết đánh giặc ngoại xâm, bảo vệ quê hương đất nước.
Người hỏi: phạm văn minh - tổ 13.phường trung tâm thị xã nghĩa lô
Câu hỏi:
Tôi đã mua quyền sử dụng kiot để kinh doanh tại chợ Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ. Vậy trường hợp của tôi có phải đóng tiền phí chợ hàng tháng không? Xin cảm ơn.
Trả lời
Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh nội dung câu hỏi của ông Phạm Văn Minh của phòng Tài chính kế hoạch, phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, Ủy ban nhân dân Thị xã Nghĩa Lộ trả lời cụ thể như sau:
Căn cứ Quyết...