Người hỏi: Mông Văn Chứ - Minh Tiến - Lục Yên - Yên Bái
Câu hỏi:
Tôi đã có Giấy phép lái xe Motor A1 do Sở Giao thông Vận tải Hà Tây (cũ) cấp. Do quá trình bảo quản và sử dụng lâu nên hiện nay Giấy phép lái xe của tôi bị mờ. Tôi xin hỏi cơ quan...
Trả lời
Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái có ý kiến trả lời như sau:
Tại Điều 50 Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 7/11/2012 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ của Bộ Giao thông vận tải...