Người hỏi: Khang A Chua - xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
Câu hỏi:
Tôi được Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Cang Chải điều động luân chuyển công tác từ Huyện đoàn đến xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải.
Vậy, tôi xin hỏi cơ quan chức năng tôi có được...
Trả lời
Tại Điều 6 Nghị Định 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của chính phủ Quy định: “Đối tượng đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối...