Người hỏi: Bùi Hồng Anh - Khu 3, thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu
Câu hỏi:
Tôi là người dân tộc Kinh, có hộ khẩu thường trú tại Tổ 30, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái.  Năm 2008, tôi tốt nghiệp trường Đại học Nông Lâm – Thái Nguyên, hệ Chính quy,...
Trả lời
Sau khi nghiên cứu Quyết định số 24/2014//QĐ-UBND, ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh Yên Bái về việc Ban hành Quy định chính sách thu hút, đào tạo cán bộ khoa học, cán bộ quản lý; hỗ trợ đào tạo cán bộ, học sinh, sinh...