Người hỏi: Trần Đăng Khoa - xã Văn Lãng huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái
Câu hỏi:
Tôi xin được hỏi: Tỉnh Yên Bái có tuyển chọn thêm trí thức trẻ ưu tú không? nếu có thì phải nộp hồ sơ ở đâu? 
Trả lời
Về câu hỏi này, Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái xin được trả lời cụ thể như sau:
Căn cứ vào Quyết định số 216/QĐ-BNV ngày 13/3/2014 của Bộ Nội vụ về việc phân bổ số lượng trí thức trẻ tham gia Đề án thí điểm tuyển chọn trí...