Người hỏi: Trương Công Bình - Tổ 6, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
Câu hỏi:
Tôi có mua một mảnh đất của anh chị Huyền Hằng tại thị trấn huyện Mù Cang Chải. Khi chuyển nhượng Ủy ban nhân dân thị trấn Mù Cang Chải yêu cầu tôi phải nhận trả số nợ 20 triệu...
Trả lời
UBND huyện Mù Cang Chải trả lời như sau: Về ý hỏi thứ nhất: Tôi có mua một mảnh đất của anh chị Huyền Hằng tại thị trấn huyện Mù Cang Chải. Khi chuyển nhượng Ủy ban nhân dân thị trấn Mù Cang Chải yêu cầu tôi phải nhận...