Người hỏi: Đoàn Thị Thu Hằng - Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái
Câu hỏi:
Tôi công tác tại UBND xã Xà Hồ - huyện Trạm Tấu từ năm 2011 đến nay và thuộc đối tượng được hưởng chính sách thu hút theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về...
Trả lời
Sau khi xem xét nội dung câu hỏi, Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái xin trả lời như sau:
Tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định: Đối tượng đến công tác ở vùng có điều kiện kinh...