Người hỏi: Nghiêm Thị Sơn - Tỉnh Yên Bái
Câu hỏi:
Theo phản ánh của bà Nghiêm Thị Sơn, anh trai của bà là liệt sĩ Nghiêm Văn Chuyền, quê quán Tân Đồng, Trấn Yên, Yên Bái. Theo thông báo của Sở LĐTBXH Yên Bái thì hài cốt liệt sĩ...
Trả lời
Về vấn đề này, Cục Người có công - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời bà Nghiêm Thị Sơn như sau:
Cục Người có công đề nghị bà Nghiêm Thị Sơn gửi các giấy tờ sau đến Cục Người có công - Bộ Lao động...