Người hỏi: Trần Mạnh Đạt, Hoàng Tuấn Trung, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Trang Nhung - Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái
Câu hỏi:
Chúng tôi là phụ huynh có con đang theo học tại trường mầm non Thực Hành thành phố Yên Bái. Trong đợt họp phụ huynh học sinh ngày 18/9/2016 vừa qua nhà trường thông báo chúng tôi...
Trả lời
Về nội dung câu hỏi này Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau: 1. Năm học 2016-2017, trường Mầm non Thực hành tỉnh Yên Bái đã lập Tờ trình và Kế hoạch thu, chi thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, đã được UBND...