Người hỏi: Bùi Công Biên - phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Câu hỏi:
Bố tôi hiện đang công tác tại tỉnh Yên Bái. Trước đây bố tôi tách khẩu ở tỉnh Hà Nam và nhập khẩu vào sổ hộ khẩu của nhà bác tôi (tại phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên...
Trả lời
Công an thành phố Yên Bái xin được trả lời công dân Bùi Công Biên như sau: Có hai trường hợp tách sổ hộ  khẩu gia đình:  
Trường hợp thứ nhất: Tách sổ hộ khẩu riêng ở chung nhà:
 Theo quy định...