Người hỏi: Nguyễn Thu Hằng - Xã Phúc Lộc, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Câu hỏi:
Trong quá trình học tập tại ĐHSP Hà Nội 2, Vĩnh Phúc, tôi có thi sát hạch và được cấp Giấy phép lái xe mô tô ở tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện nay tôi đã tốt nghiệp ra trường và muốn xin cấp...
Trả lời
Sở Giao thông vận tải Yên Bái xin trả lời bạn Nguyễn Thu Hằng như sau:
Tại Điều 50 Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ của Bộ Giao thông vận...