Người hỏi: Nguyễn Văn Tuấn - xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
Câu hỏi:

1. Tôi làm hợp đồng đảm nhiệm chức danh Tư pháp - Hộ tịch xã Viễn Sơn từ tháng 07/2010. Đến tháng 11/2011 tôi tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã và trúng tuyển được...

Trả lời
Sau khi xem xét, UBND huyện Văn Yên trả lời cụ thể như sau:
Về nội dung thứ nhất:
Theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 116/NĐ-CP của Chính phủ về Trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng quy định...