Thông báo của UBND

Kế hoạch

Triển khai “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2011

 

            Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 07/4/2011 của UBND tỉnh Yên Bái về việc triển khai “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2011. UBND huyện Lục Yên xây dựng kế hoạch triển khai, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đối với sự phát triển của đất nước, địa phương. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của gia đình và trẻ em đối với việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em; thúc đẩy vai trò chủ động, tích cực, tự tin, tăng cường sự tham gia của trẻ em vào các hoạt động của gia đình, nhà trường và xã hội.

            Các hoạt động trọng tâm của Tháng hành động vì trẻ em năm 2011 ( từ 01/6 đến 30/6/2011) hướng vào chủ đề “Vì môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh cho mọi trẻ em”. Cụ thể là:

1.       Tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em tại các cấp.

2.       Tổ chức các hoạt động tuyên truyền.

3.       Tổ chức các hoạt động có sự tham gia của trẻ em, hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho trẻ em trong Tháng hành động vì trẻ em, đặc biệt là dịp nghỉ hè, dịp Tết thiếu nhi 1/6.

4.       Tổ chức việc rà soát, kiểm tra, theo dõi giám sát những trường hợp trẻ em bị bóc lột lao động và có nguy cơ bị bóc lột lao động; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực, ngược đãi; dịch vụ chăm sóc tại gia đình cho trẻ em bị nhiễm HIV; giám sát việc cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 72 tháng tuổi…

5.       Vận động xây dựng Quỹ bảo trợ trẻ em các cấp

6.       Thúc đẩy thực hiện các mục tiêu vì trẻ em, đặc biệt quan tâm các mục tiêu ưu tiên, khó đạt như: giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, bảo vệ trẻ em không bị xâm hại, phòng tránh tai nạn thương tích, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tổ chức các hoạt động tặng quà, trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em nghèo; vận động các tổ chức, cá nhân đỡ đầu giúp đỡ trẻ em khó khăn.

UBND huyện cũng phân công trách nhiệm cho Phòng Lao động – TBXH, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế và Trung tâm y tế, các ngành, đoàn thể: Công an huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Thống kê, Đài TT-TH huyện, các ngành phụ trách xã. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện và các đoàn thể thành viên theo chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ và chăm sóc trẻ em; thực hiện công tác chăm sóc, hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; phát hiện, ngăn ngừa, trợ giúp trẻ em bị xâm hại, ngược đãi. Tham gia vận động, xây dựng Quỹ bảo trợ trẻ em các cấp, ủng hộ xây dựng các công trình phúc lợi cho trẻ em tại các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn.

           

Tệp đính kèm:
Thông báo khác:
Trang:      1  2  3  4