Tin tức sự kiện   28/11/2015 11:34:07 CH

Mù Cang Chải tổ chức học tập, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Sáng ngày 23/11/2015 Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Dự hội...
Mù Cang Chải tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy rừng – Bảo vệ rừng năm 2015
Sáng ngày 24/11/2015, Ban Chỉ đạo Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Mù Cang...
 
Mù Cang Chải Kỷ niệm 85 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 18/11/1930 – 18/11/2015
Sáng ngày 16/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mù Cang Chải tổ chức Gặp...
 
Mù Cang Chải Triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2015 – 2016.
Sáng ngày 10/11/2015 huyện Mù Cang Chải tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản...
 
Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước
Thực hiện Kế hoạch 137 ngày 12/3/2015 của Tỉnh ủy Yên bái về việc đào tạo, bồi dưỡng...

 Thông tin điều hành của UBND

 Thủ tục hành chính