Tin tức sự kiện   21/04/2015 8:07:45 CH

Trạm Tấu: Phấn đấu ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đạt trên 150 triệu đồng

Để tiếp tục thực hiện cuộc vận động ủng hộ Qũy “Vì người nghèo” của Ban vận động tỉnh Yên Bái theo đúng yêu cầu và chỉ tiêu đề ra. Ban vận động Qũy “Vì người nghèo” huyện Trạm Tấu đã...
Trạm Tấu: Tổng kết công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn 2014; triển khai nhiệm vụ năm 2015
Ngày 20/4/2015, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Trạm Tấu...
 
Kinh nghiệm từ đại hội điểm Đảng bộ cơ sở ở Trạm Tấu
Đại hội Đảng bộ xã Xà Hồ và Đảng bộ khối Đảng là hai đơn vị được huyện Trạm Tấu chọn...
 
Trạm Tấu: Quân - dân ra sức xây dựng nông thôn mới
Từ những khó khăn vốn có của một huyện vùng cao, Đảng ủy - Ban Chỉ huy quân sự (CHQS)...
 
Độc đáo Lễ cúng đặt tên của người Thái đen Trạm Tấu
Dân tộc Thái ở tỉnh Yên Bái nói chung và dân tộc Thái đen ở xã Hát Lừu – huyện Trạm...

 Thông tin điều hành của UBND

 Thủ tục hành chính

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang:      1  2  3  4      Tổng số:   286 (mục)