Tổ chức bộ máy  
 

 

Huyện uỷ Văn Chấn

Địa chỉ

Xã Sơn Thịnh - Huyện Văn Chấn - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại

0293.874.028

Fax

0293.874.029

 

Thường trực Huyện uỷ

 TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Văn Mộc

Bí thư Huyện uỷ

0293.874.036

2

 Sa Quang Phụng

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

0293.987.035

3

Hồ Đức Hợp

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện

0293.874.045

 

Ban Thường vụ

1

Trần Văn Mộc

Bí thư Huyện uỷ

0293874.036

2

Sa Quang Phụng

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

0293.987.035

3

Hồ Đức Hợp

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện

0293.874.045

4

 Cao Văn Khải

Chủ tịch HĐND huyện

0293.874.050

5

Đặng Duy Hiển Phó Chủ tịch UBND huyện 0293.874.747

6

Nông Ích Chấn Phó Chủ tịch UBND huyện 0293.877.886

7

Hoàng Hữu Thiển

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

0293.874.191

8

 Hà Hữu Thế

Chủ tịch UBMTTQ huyện

0293.874.038

9

Hà Thị Thanh Uyển

Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ

0293.874.034

10

Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ

0293.874.037

11

Trần Hữu Tiến

Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ

0293.874.025

12

Hà Anh Tuấn

Trưởng Công an huyện

0293.874.069

13

Lê Quốc Tuấn

Chỉ huy trưởng BCH QS huyện

0293.874.334

 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Chấn         

1

Trần Văn Mộc

Bí thư Huyện uỷ

0293874.036

2

Sa Quang Phụng

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ

0293.987.035

3

Hồ Đức Hợp

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện

0293.874.045

4 Cao Văn Khải Chủ tịch HĐND huyện 0293.874.050

5

Đặng Duy Hiển

Phó Chủ tịch UBND huyện

0293.874.747

6

Nông Ích Chấn

Phó Chủ tịch UBND huyện

0293.877.886

7

 Vũ Lê Thành Anh

Phó Chủ tịch UBND huyện

0293.874.

8 Phó chủ tịch HĐND huyện 0293.874.044

9

 Hoàng Hữu Thiển

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

0293.874.191

10 Hà Hữu Thế Chủ tịch UBMTTQ huyện 0293.874.038
11 Hà Thị Thanh Uyển Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ 0293.874.034

12

Trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ

0293.874.037

13

Trần Hữu Tiến Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ 0293.874.025

14

Hà Anh Tuấn

Trưởng Công an huyện

0293.874.069

15

 Lê Quốc Tuấn

Chỉ huy trưởng BCH QS huyện

0293.874.334

16

Hoàng Việt

Chánh văn phòng Huyện uỷ

0293.874.027

17

Lò Thị Liên

Chủ tịch Hội phụ nữ huyện

0293.874.031

18

 Lò Thị Thuý Nga

Phó trưởng Ban Tuyên giáo

0293.874.191

19

Nguyễn Văn Toản

Trưởng phòng NN Phát triển Nông thôn

0293.874.264

20

Hoàng Văn Hải

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

0293.874.337

21

Đỗ Đình Trâm

Giám đốc công ty TNHH Nghĩa Văn

0293.870.292

22

Trần Hữu Sính

Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng

0293.874.051

23

Hoàng Thị Hồng Phóng

Ủy viên Thường trực HĐND

0293.874.043

24

Dương Trung Lợi

- Huyện uỷ viên

- Bí thư Đảng bộ xã Cát Thịnh

0293.873.682

25

Hoàng Hữu Khanh

- Huyện uỷ viên

- Bí thư Đảng uỷ xã Đại Lịch

0293.891.901

26

Hoàng Khánh Toàn

 Trưởng phòng Tư pháp

0293.877.120

27

Hoàng Trọng Huy

Chánh Thanh tra Nhà nước huyện

0293.874.056

28

Lê Quang Minh

Trưởng phòng GD & ĐT

0293.874.358

29

 Hoàng Thị Huế

Bí thư Huyện đoàn

0293.874.030

30

Nguyễn Ngọc Chiến

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

0293.874.040

31

Phạm Thị Minh Hạnh

Trưởng phòng Lao động, Thương binh & Xã hội

0293.877.798

32

Vũ Dũng

Chánh án Toà án nhân dân huyện

0293.874.013

33

Trần Ngọc Quang

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện

0293.874.071

34

Hà Đình Thực

Phó chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ

0293.874.034

35

Chánh VP HĐND & UBND huyện

0293.874.054

36

Đỗ Gia Quỵnh

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Sơn Thịnh

0293.874.757

37

Lê Ngọc Long

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND TTNT Nghĩa Lộ

0293.877.150

38

Lý Kim Kinh

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Nậm Lành

0988982367

39

Giàng A Đằng

Bí thư Đảng uỷ xã Suối Giàng

0292.216.979

 

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC

CÁC BAN ĐẢNG VÀ VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY VĂN CHẤN

 

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

I. Bộ máy tổ chức

1. Chánh Văn phòng: Hoàng Việt

 - Điện thoại CQ: 0293.874.027

 - Điện thoại DĐ: 

2. Phó Chánh Văn phòng: Phạm Tuấn Tài

- Điện thoại CQ:

- Điện thoại DĐ: 0917333162

3. Phó Chánh Văn phòng:

- Điện thoại CQ:

- Điện thoại DĐ: 0976779750

4. Phó Chánh Văn phòng: Hoàng Lê Huy.

- Điện thoại CQ:

- Điện thoại DĐ:0948196343

II. Chức năng, nhiệm vụ

- Văn phòng Huyện uỷ là cơ quan thuộc hệ thống các Ban Đảng của Huyện uỷ, có chức năng giúp Huyện uỷ, trực tiếp là Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Huyện uỷ; Đồng thời Văn phòng Huyện uỷ là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo của Huyện uỷ.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Huyện theo định kỳ, tuần, tháng, quý, năm, nhiệm kỳ cấp ủy và các kế hoạch giải quyết công việc đột xuất của cấp ủy trình Thường trực Huyện ủy phê duyệt triển khai thực hiện.

- Tổng hợp thông tin trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị, từ đó tham mưu giúp Thường trực Huyện uỷ, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện ban hành văn bản chỉ đạo. Đồng thời hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị cơ sở.

- Chuẩn bị các loại văn bản phục vụ hội nghị Thường trực, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện và phục vụ các chương trình làm việc của Bí thư, phó Bí thư Huyện ủy.

Giúp Thường trực, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện trong mối quan hệ công tác giữa Huyện ủy với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng.

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ chuyên môn về công tác văn thư, lưu trữ đối với Văn phòng cấp ủy của các cơ sở Đảng trực thuộc.

- Giúp Thường trực Huyện ủy tiếp dân và giải quyết đơn thư, kiến nghị cuả tổ chức, công dân.

- Quản lý tài chính Đảng, quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ quan Huyện ủy được đầu tư từ ngân sách Đảng; quản lý ngân sách Đảng chi cho hoạt động của các cơ sở Đảng trực thuộc theo quy định của Trung ương và Tỉnh.

- Bảo đảm an ninh, trật tự nội vụ của cơ quan Huyện ủy.

 

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

I. Bộ máy tổ chức

1.Trưởng Ban: 

- Điện thoại: 0986315577

2.  Phó trưởng ban: Hà Văn Phú

- Điện thoại: 0946077221

3.  Phó trưởng ban: Phan Nguyên Hà

- Điện thoại: 0949276355

4. Phó trưởng ban: Đỗ Văn Bách

- Điện thoại: 01237865999

II. Chức năng, nhiệm vụ

- Giúp Huyện uỷ nghiên cứu, cụ thể hoá những chủ trương, nghị quyết của Huyện uỷ và cấp trên về công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng Đảng về tổ chức, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; đề xuất, chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các nghị quyết, quyết định của Huyện uỷ và Ban Thường vụ Huyện uỷ về các mặt công tác nói trên.

- Chuẩn bị, hoặc thẩm định các vấn đề, đề án về tổ chức, cán bộ trước khi trình Huyện uỷ và Ban Thường vụ Huyện uỷ xem xét quyết định.

- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các phòng, ban, ngành, đoàn thể Huyện và các Đảng uỷ (chi uỷ) trực thuộc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh uỷ, Huyện uỷ về công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng Đảng về tổ chức, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

- Tổ chức nghiên cứu, hoặc phối hợp cùng với các Ban, ngành, liên quan nghiên cứu xây dựng các chuyên đề về công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng Đảng về tổ chức, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ.

- Tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ giải quyết đơn thư khiếu nại về vấn đề chính trị đối với cán bộ, đảng viên; thẩm tra xác minh và đề xuất cách giải quyết đối với đảng viên là cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý có vấn đề chính trị cần xem xét.

- Giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ xây dựng, theo dõi thực hiện quy chế làm việc của BCH và Ban Thường vụ Huyện uỷ.

- Giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý biên chế cơ quan Đảng, đoàn thể huyện; thực hiện các chính sách về cán bộ,  việc điều động, luân chuyển, tiếp nhận, tuyển dụng cán bộ về công tác tại các Ban Đảng, đoàn thể huyện và cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

- Hướng dẫn thực hiện việc quản lý hồ sơ cán bộ, đảng viên và trực tiếp quản lý hồ sơ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý, hồ sơ đảng viên và phiếu đảng viên; giới thiệu sinh hoạt Đảng; thẩm định các loại hồ sơ về phát triển đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức, cấp phát, quản lý thẻ đảng viên, xoá tên khỏi danh sách đảng viên trình Ban Thường vụ Huyện uỷ quyết định và hồ sơ xét tặng huy hiệu Đảng, giải quyết những vấn đề về Đảng tịch theo quy định đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định.

- Tổ chức thực hiện công tác thống kê cơ bản về tổ chức Đảng, đảng viên và công tác quản lý phân loại đảng viên hàng năm; theo dõi, tổng hợp và cùng các Ban xây dựng Đảng giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ hướng dẫn, thẩm định việc xét công nhận tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; đề nghị khen thưởng, biểu dương cán bộ, đảng viên, tổ chức CSĐ có thành tích xuất sắc, tiêu biểu.

- Cùng với các phòng, ban, ngành, đoàn thể Huyện và các cấp uỷ trực thuộc xây dựng và quản lý quy hoạch cán bộ của huyện.

- Phối hợp cùng với Trung tâm BDCT Huyện, các ban xây dựng Đảng và phòng Nội vụ xây dựng và theo dõi thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng Đảng về tổ chức, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng cho cấp uỷ cơ sở Đảng trực thuộc; đề xuất việc chọn cử cán bộ đi học và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ đi học.

- Phối hợp với phòng Nội vụ huyện tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện về công tác cán bộ theo phân cấp quản lý tổ chức cán bộ.

 

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

I. Bộ máy tổ chức

1.Trưởng Ban: Hoàng Hữu Thiển

- Điện thoại:

2. Phó trưởng ban: Lò Thị Thuý Nga

- Điện thoại: 0914568323

 II. Chức năng, nhiệm vụ

 - Ban Tuyên giáo Huyện uỷ là cơ quan tham mưu của Huyện uỷ, giúp Huyện uỷ chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ về công tác tuyên giáo trên địa bàn Huyện.

- Tham mưu giúp Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và tổ chức nghiên cứu, học tập các nghị quyết của Đảng. Chủ trì sự phối hợp giữa các đoàn thể chính trị xã hội, các đơn vị trong khối tư tưởng - văn hoá của Huyện để làm tốt các nội dung công tác nêu trên và nhiệm vụ chính trị của Huyện trong từng thời kỳ đến nhân dân để giúp mọi người hiểu và tự giác thực hiện.

- Theo dõi, tổng hợp, nghiên cứu, phân tích tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở địa phương; kịp thời tham mưu, đề xuất với Huyện uỷ giải pháp đấu tranh chống tư tưởng sai trái với đường lối, quan điểm của Đảng, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Huyện góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, sự thống nhất cao trong Đảng. Trực tiếp chỉ đạo và quản lý hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong việc nắm bắt và tổng hợp, phân tích thông tin, báo cáo Thường trực Huyện uỷ và cơ quan chuyên môn cấp trên.

- Giúp cấp ủy xây dựng, điều hành hoạt động của đội ngũ báo cáo viên từ Huyện đến cơ sở. Thực hiện đổi mới nội dung, hình thức học tập cho phù hợp với trình độ, yêu cầu của sự phát triển tới cán bộ, đảng viên.

- Tham mưu với Huyện uỷ trong việc định hướng tư tưởng cho các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo từ Huyện đến cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng về lĩnh vực văn hoá, văn nghệ và công tác khoa giáo.

- Sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ Huyện; phối hợp với các ngành chuyên môn trong việc nghiên cứu thẩm định các nội dung liên quan đến lịch sử của Đảng bộ Huyện và sự kiện lịch sử ở địa phương. Hướng dẫn các cơ sở trong việc biên soạn lịch sử truyền thống của ngành và đơn vị.

- Tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử, văn hoá và cách mạng của địa phương trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

 

 BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

I. Bộ máy tổ chức

1.Trưởng Ban: Trần Hữu Tiến

- Điện thoại: 0912158016

2. Phó trưởng ban: Lò Văn Khởi

- Điện thoại: 0944642252

2. Phó trưởng ban: Giàng A Tếnh

- Điện thoại: 0986037088

II. Chức năng, nhiệm vụ

- Ban Dân vận Huyện uỷ là cơ quan tham mưu của Huyện uỷ, trực tiếp giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác Dân vận, bao gồm cả công tác tôn giáo. Nghiên cứu, cụ thể hoá những chủ trương, nghị quyết cửa Trung ương và Tỉnh uỷ về công tác dân vận; đề xuất, chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các kế hoạch công tác và văn bản chỉ đạo của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác dân vận .

- Theo dõi, hướng dẫn, kiêm tra các ngành, đoàn thể Huyện và các Tổ chức cơ sở Đảng thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tinh uỷ, Huyện uỷ về công tác Dân vận .

- Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể huyện theo dõi, nắm tình hình từ trong Đảng đến mọi đối tượng trong các tầng lớp nhân dân phục vụ công tác lãnh chỉ đạo của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện uỷ làm công tác xây dựng Đảng trong khối dân vận; nắm tình hình đội ngũ cán bộ trong khối và có trách nhiệm tham gia ý kiến trong việc tuyển chọn, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ của Đáng bộ khi cấp uỷ yêu cầu.

- Hướng dẫn nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ phương pháp công tác Dân vận cho Đảng uỷ và các tổ chức quần chúng ở cơ sở.

 

 UỶ BAN KIỂM TRA HUYỆN UỶ

I. Bộ máy tổ chức

1. Chủ nhiệm Uỷ ban: Hà Thị Thanh Uyển

- Điện thoại: 0987578875

2. Phó chủ nhiệm Uỷ ban: Hà Đình Thực

- Điện thoại: 0915512505

II. Chức năng, nhiệm vụ

- UBKT Huyện ủy là cơ quan kiểm tra chuyên trách của BCH Đảng bộ huyện, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng; tham mưu giúp BCH và Ban Thường vụ Huyện ủy  thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, trong Đảng bộ huyện.

- Kiểm  tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và trong việc thực  hiện nhiệm vụ đảng viên.

- Kiểm tra Tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị của đảng, các nguyên tắc tổ chức đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong đảng.

- Giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện cấp ủy quản lý và tổ chức đảng cấp dưới về việc thực hiện chủ trương, đường  lối, chính sách của Đảng, Nghị quyết của cấp ủy và đạo đức lối sống theo quy định của Ban chấp hành TW Đảng.

- Xem xét, kết luận, quyết định thi hành  kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật theo thẩm quyền do điều lệ Đảng quy định.

- Giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên; giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng.

- Kiểm  tra tài chính của cấp ủy cấp dưới và cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp.