Thông báo của UBND

KẾ HOẠCH

Vận động và tiếp nhận ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp năm 2013

 


Trong năm 2012 Quỹ bảo trợ trẻ em huyện đã vận động ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị, các tổ chức cá nhân trên địa bàn huyện được trên 295 triệu đồng (trong đó Quỹ BTTE cấp huyện thu được trên 202 triệu đồng, quỹ cấp xã, thị trấn trên 90 triệu đồng) từ nguồn lực đó đã giúp đỡ, chăm sóc cho trên 400 em có hoàn cảnh đặc biệt, nhiều chương trình trợ giúp trực tiếp cho trẻ em được thực hiện có hiệu quả như mua sắm đồ dùng, trang thiết bị học tập cho các trường mầm non, tiểu học còn thiếu thốn về cơ sở vật chất; trao tặng học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi, hỗ trợ trẻ em bị tim bẩm sinh, trẻ em khuyết tật, tàn tật, đi khám phẫu thuật tại tuyến trung ương, hỗ trợ cho trẻ em không may bị tai nạn, thương tích…Tuy nhiên, lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em còn gặp rất nhiều khó khăn và thách thức, vẫn còn rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nhất là những trẻ em mắc các bệnh hiểm nghèo, trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, trẻ em nghèo cần được chăm sóc trợ giúp về điều kiện sinh hoạt, học tập, chữa bệnh, về vui chơi, giải trí…

Để tiếp tục có thêm nguồn lực hỗ trợ thực hiện các mục tiêu chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Căn cứ Kế hoạch số 53/KH- HĐQBTTE ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Hội đồng Bảo trợ quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Yên Bái về việc vận động và tiếp nhận ủng hộ quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp năm 2013; Hội đồng Quỹ bảo trợ trẻ em huyện Văn Chấn xây dựng kế hoạch vận động và tiếp nhận ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em năm 2013 cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

Vận động đến các cơ quan, đơn vị, trường học, trạm trại, doanh nghiệp, các tập thể, cá nhân, các hộ gia đình trong toàn huyện đóng góp xây dựng Quỹ bảo trợ trẻ em các cấp nhằm tạo thêm nguồn lực hỗ trợ việc thực hiện các mục tiêu vì trẻ em của huyện, phấn đấu vận động thu Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp đạt trên 350 triệu đồng. Trong đó:

- Thu quỹ cấp huyện đạt trên 220 triệu đồng;

- Có 100% xã, thị trấn xây dựng được Quỹ Bảo trợ trẻ em; thu quỹ cấp xã đạt trên 120 triệu đồng;

II. ĐỐI TƯỢNG VẬN ĐỘNG

1. Tập thể

Các cơ quan, đơn vị, trường học trong hệ thống chính trị của huyện, các đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. 

2. Cá nhân

Cán bộ công chức viên chức của các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập; cán bộ và công nhân làm việc trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; cán bộ và chiến sỹ các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn huyện, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện.

3. Hộ gia đình

Gồm tất cả các hộ gia đình cư trú trên địa bàn huyện (trừ các gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn).

III. MỨC VẬN ĐỘNG

- Mỗi cán bộ công chức viên chức nhà nước, người lao động trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, sĩ quan, cán bộ hưởng lương trong các lực lượng vũ trang nhân dân đóng trên địa bàn ủng hộ vào Quỹ số tiền tối thiểu bằng một ngày lương (tổng lương tháng/30 ngày)

- Mỗi hộ gia đình ở các xã, thị trấn ủng hộ từ 20.000đồng trở lên hoặc giá  trị bằng 2kg thóc.

- Mỗi hộ có tổ chức kinh doanh, dịch vụ ủng hộ từ 100.000đồng trở lên.

- Ngoài mức ủng hộ trên các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, các tổ chức xã hội, tiết kiệm chi khác; các doanh nghiệp trích quỹ phúc lợi hoặc lợi nhuận để ủng hộ quỹ ít nhất bằng một xuất học bổng cho trẻ em con thương binh, liệt sỹ, trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật với mức 500.000đồng trở lên.

IV. HÌNH THỨC VẬN ĐỘNG VÀ TIẾP NHẬN ỦNG HỘ VÀO QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM CÁC CẤP

1. Hình thức ủng hộ

Các cơ quan, đơn vị ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt vào Quỹ hoặc giúp đỡ bằng các hình thức khác như nhận đỡ đầu; giúp xã khó khăn tu sửa, xây dựng các công trình cho trẻ em, cấp trang thiết bị vui chơi, học tập cho trẻ em.

Các hộ gia đình ủng hộ bằng tiền mặt hoặc hiện vật như: Quần áo, chăn màn; phương tiện đi lại, sản xuất cho gia đình trẻ em nghèo, mồ côi, khuyết tật tại địa phương mình.

Các cá nhân, tập thể ngoài việc ủng hộ bằng tiền mặt ra còn có thể ủng hộ thêm bằng hiện vật như quần áo, chăm màn, đồ dùng sinh hoạt, dụng cụ học tập cho trẻ em.

2. Phân cấp quản lý và tiếp nhận

a. Cấp huyện

Các cơ quan trong hệ thống chính trị cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện ủng hộ vào tài khoản Quỹ Bảo trợ trẻ em

- Số Tài khoản: 3751; mã ngân sách: 1092561

- Mở tại: Kho bạc Nhà nước huyện Văn Chấn.

 b. Cấp xã, thị trấn

Các hộ gia đình, cán bộ xã, thị trấn ủng hộ vào Quỹ Bảo trợ trẻ em xã, thị trấn nơi cư trú công tác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện vận động, đóng góp xây dựng quỹ được triển khai trong cả năm 2013, tập trung cao điểm vào “Tháng hành động vì trẻ em” được diễn ra từ 01/6 – 30/6/2013.

2. Các thành viên của Hội đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện căn cứ vào nhiệm vụ đã được phân công, có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, tuyên truyền vận động việc thực hiện kế hoạch vận động xây dựng Quỹ trong toàn huyện.

3. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội: Là cơ quan thường trực Quỹ Bảo trợ trẻ em phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng thông báo công khai kết quả thu nộp quỹ của các đơn vị, cá nhân và cung cấp danh sách, địa chỉ cụ thể đối tượng cần được giúp đỡ, hỗ trợ để các tổ chức các nhà hảo tâm có thể giúp đỡ trực tiếp; tổ chức tốt công tác vận động xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em và chỉ đạo các xã, thị trấn đảm bảo 100% xã, thị trấn xây dựng được Quỹ. Tổng hợp kết quả vận động thu quỹ trong tháng cao điểm trước ngày 10/7/2013 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, sở Lao động – Thương binh và Xã hội./.

Tệp đính kèm:
Thông báo khác:
Trang:      1  2  3  4