Tin tức sự kiện   28/07/2014 11:23:03 CH

Chặng đường 84 năm hình thành và phát triển ngành Tuyên giáo của Đảng

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng ta đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền, coi đó là tổ chức quan trọng hàng đầu để tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác...
Ủy ban MTTQ huyện Văn Yên tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2014
Ngày 28/7/2014, Ủy ban MTTQ huyện Văn Yên đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt...
 
Công đoàn Ngành Giáo dục và đào tạo Văn Yên chăm lo đời sống cán bộ giáo viên
Công đoàn ngành Giáo dục và đào tạo là công đoàn trực thuộc LĐLĐ huyện, có trách...
 
Thôn Hồng Phong - thị trấn Mậu A tổ chức gặp mặt gia đình thương binh liệt sỹ
Để tỏ lòng biết ơn và chia sẻ những hy sinh, mất mát đối với thân nhân các liệt sĩ,...
 
Văn Yên đạt 13 huy chương ở bộ môn bơi trong bể
Tham dự Đại hội TDTT tỉnh Yên Bái lần thứ VII năm 2014 huyện Văn Yên có 89 vận động...

 Thông tin điều hành của UBND huyện

 Thủ tục hành chính