Tin tức sự kiện   25/10/2014 8:21:38 SA

Trung tâm Y tế Văn Yên triển khai kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh

Việc chăm lo công tác khám và chữa bệnh, đảm bảo sức khoẻ cho nhân dân đã, đang và sẽ là mục tiêu là yêu cầu, nhiệm vụ hàng đầu của toàn xã hội, mà trước hết là các cơ sở y tế, trạm...
Đồng chí Hà Đức Anh - Ủy viên BTV huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ làm đường giao thông nông thôn
Ngày 21/10/2014, đồng chí Hà Đức Anh - Uỷ viên BTV huyện uỷ - Phó Chủ tịch UBND huyện...
 
Đoàn giám sát thực hiện Quyết định 1956 của Chính phủ làm việc tại huyện Văn Yên
Ngày 20/10/2014, đ/c Nguyễn Văn Lý - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội...
 
Văn Yên đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”
Văn Yên là huyện miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống trên tất...
 
Đảng bộ xã An Thịnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
Ngay từ đầu năm 2014, Ban chấp hành Đảng bộ xã An Thịnh đã xây dựng chương trình,...

 Thông tin điều hành của UBND huyện

 Thủ tục hành chính