Tổ Chức Bộ Máy  

  CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN

       

1. PHÒNG NỘI VỤ

Địa chỉ

Thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình

Điện thoại

0293 885 332

Fax

 

Nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính,sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; các bộ, công chức, viên chức nhà nước; các bộ, công chức xã phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua- khen thưởng.

Trưởng phòng

 Lê Anh Lâm

Điện thoại

0293.885 442

Phó phòng

 Bùi Nguyên Đức

Điện thoại

 0913.528.941

Phó phòng

Hà Quốc Trung

Điện thoại

 0293.888.777

Phó phòng

Trần Thế Công

Điện thoại

0988.982.171

2. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Địa chỉ

Thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình

Điện thoại

 

Nhiệm vụ

Phòng Văn hoá và Thông tin: tham mưu, giúp Ủy ban nhân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.

Trưởng phòng

Lương Thanh Hùng

Điện thoại

0293.885.809

Phó phòng

Mã Anh Dũng

Điện Thoại

 0912.417.658

3. PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Địa chỉ

Thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình

Điện thoại

0293 887 160

Nhiệm vụ

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội: tham mưu, giúp Ủy ban nhân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: lao động; việc làm; dậy nghề; tiền lương; tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới

Trưởng phòng

Nguyễn Văn Cường

Điện thoại

0293 887 668

Phó phòng

Phan Thị Hà

Điện thoại

0293 887 160

Phó phòng

Đinh Mạnh Toàn

Điện thoại

 0293.508.217

4. PHÒNG Y TẾ

Địa chỉ

Thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình

Điện thoại

0293 887.729

Nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, khôi phục chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị tế; dân số.

Trưởng phòng

 

Điện thoại

 

Phó phòng phụ trách

Hoàng Minh Tuấn

Điện thoại

0942.082.192

5. PHÒNG TƯ PHÁP

Địa chỉ

Thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình

Điện thoại

0293.887.515

Nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng từ; hộ tịnh; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

Trưởng phòng

Đào Duy Thái

Điện thoại

0974 0392 257

Phó phòng

 Phạm Thị Lương Anh

Điện thoại


6. PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

Địa chỉ

Thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình

Điện thoại

0293 885 475

Nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị ); giao thông; khoa học và công nghệ.

Trưởng phòng

Hoàng Mạnh Tài

Điện thoại

0293 885 481

Phó phòng

Tô Ngọc Phương

Điện thoại


Phó phòng

Hoàng Thị Duyên

Điện thoại

0293 581.166

7. PHÒNG NÔNG NGHIỆP VẦ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Địa chỉ

Thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình

Điện thoại

0293 885 128

Nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn xã.

Trưởng phòng

Lã Tuấn Hưng

Điện thoại

0293 885 817

Phó phòng

 Hoàng Trung Kiên

Điện thoại

0293.885.128

Phó phòng

Nguyễn Thị Ngà

Điện thoại

 0293.885.128

8. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Địa chỉ

Thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình

Điện thoại

0293 885 161

Fax

0293 886 400

Nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn các bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

Trưởng phòng

 Nguyễn Thị Thu Hằng

Điện thoại

0293.885.289

Phó phòng

Trần Ngọc Đức

Điện thoại

0293.886.396

Phó phòng

 Vũ Xuân Trường

Điện thoại

 0293.888.975

Phó phòng

Điện thoại

 

9. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ

Thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình

Điện thoại

0293.886.919

Nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc; bản đồ.

Trưởng phòng

Phạm Thị Lan Anh

Điện thoại

01674744844

Phó phòng

Nguyễn Xuân Tùng

Điện thoại

0972.996.998

Phó phòng

 Nguyễn Quang Trung

Điện thoại

 0982.245.132

10. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Địa chỉ

Thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình

Điện thoại

0293 885 134

Nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

Trưởng phòng

Nguyễn Thị Toán

Điện thoại

0293.887.117

Phó phòng

Nguyễn Vinh Quang

Điện thoại

 

Phó phòng

Nguyễn Sỹ Cao

Điện thoại

0988.822.698

Phó phòng

 Trần Văn Lý

 Điện thoại

 0293.886.811

11. THANH TRA HUYỆN

Địa chỉ

Thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình

Điện thoại

0293 885 474

Nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Chánh thanh tra

Từ Ngọc Hùng

Điện thoại

0912.530.085

Phó chánh thanh tra

Hoàng Hợp

Điện thoại

 0986.906.412

12. VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN

Địa chỉ

Thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình

Điện thoại

0293.885.142

Fax

0293.885.142

Nhiệm vụ

Tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban

Chánh văn phòng

Nguyễn Quốc Tú

Điện thoại

0293.582.666

Phó Chánh văn phòng

Trần Kiên

Điện thoại

0293.581.678

Phó Chánh văn phòng

Lương Quang Hùng

Điện thoại

0293.885.482

Phó Chánh văn phòng

Triệu Quang Huy

Điện thoại

 

13. PHÒNG DÂN TỘC

Địa chỉ

Thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình

Điện thoại

 0293.888.658

Nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc

Trưởng Phòng

 Hồ Thị Thu

Điện thoại

 0293.887.668

Phó Phòng

 Triệu Vũ

Điện thoại

 0293.888.658