Tin tức sự kiện   25/07/2014 3:23:46 CH

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh

Là tỉnh có đặc thù miền núi, có đông đồng bào các dân tộc thiểu số, công tác dân tộc của Yên Bái có vai trò quan trọng. Đó là triển khai và quản lý tốt các chính sách, các nguồn lực...
Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2014 - 2019
Trong 2 ngày, 20 và 21/7, Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái...
 
Năm 2015: Gần 7 tỷ đồng đầu tư cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở
Theo Nghị quyết về việc nâng cao chất lượng phát thanh – truyền hình tỉnh và hệ thống...
 
Đoàn kết, đồng thuận, chung sức xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển toàn diện, bền vững
Những năm qua, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nền kinh...
 
Ông Nông Văn Lịnh tái cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Yên Bái
Trong hai ngày (20 - 21/7) , Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Yên Bái long trọng...

 Thông tin điều hành của UBND

 Thủ tục hành chính

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang:      1  2  3  4      Tổng số:   295 (mục)