Tổ chức bộ máy  

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ

Phường Yên Ninh – Thành phố Yên Bái

Điện thoại

029.3.852.678

Fax

 

 

 

 

DANH SÁCH

CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ YÊN BÁI KHÓA XVIII

 

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1.

Phạm Thị Thanh Trà

Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy

2.

Trần Công Thành

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

3.

Ngô Hạnh Phúc

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố

4.

Phạm Ngọc Võ

TV - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

5.

Nguyễn Xuân Hòa

TV - Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

6.

Vũ Đình Bế

TV - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

7.

Phùng Quang Huy

TV - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy

8.

Nguyễn Thị Lan

TV - Phó Chủ tịch UBND thành phố

9.

Vũ Lương Quyến

TV - Phó Chủ tịch HĐND thành phố

10.

Nguyễn Thị Kim Ngân

TV - Chủ tịch UBMTTQ thành phố

11.

Nguyễn Ngọc Oánh

TV - Bí thư Đảng ủy phường Hồng Hà

12.

Lưu Văn Ký

TV - Trưởng Công an thành phố

13.

Nguyễn Trung Hải

TV - Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố

14.

Hoàng Quốc Cường

TUV - Phó Chủ tịch UBND thành phố

15.

Trần Xuân Thủy

TUV - Phó Chủ tịch UBND thành phố

16.

Trần Phượng

TUV - Ủy viên Thường trựcHĐND thành phố

17.

Phạm Văn Hòa

TUV - Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

18.

Hà Thị Sinh

TUV - Chánh Văn phòng Thành ủy

19.

Nguyễn Đình Hưng

TUV - Trưởng phòng Nội vụ Thành phố

20.

Cao Quy Duy

TUV - Trưởng phòng TNMT thành phố

21.

Nguyễn Yên Hiền

TUV - Trưởng Ban QLDA thành phố

22.

Nguyễn Trường Xuân

TUV - Trưởng phòng Kinh tế thành phố

23.

Phạm Thế hòa

TUV - Chánh Thanh tra thành phố

24.

Mã Đức Thành

TUV - Trưởng phòng QLĐT thành phố

25.

Nguyễn Thanh Tú

TUV - Chánh VP. HĐND-UBND thành phố

26.

Ngô Hồng Hạnh

TUV - Giám đốc TTBD Chính trị thành phố

27.

Đặng Thị Kim Oanh

TUV - Trưởng phòng GD&ĐT thành phố

28.

Nguyễn Đăng Thuận

TUV - Trưởng phòng TC-KH thành phố

29.

Mai Thị Hồng Vân

TUV - Trưởng phòng VH&TT thành phố

30.

Nguyễn Trường Giang

TUV - Giám đốc Bệnh viện đa khoa thành phố

31.

Nguyễn Đình Bắc

TUV - Viện trưởng Viện KSND thành phố

32.

Dương Thị Hải Yến

TUV - Chủ tịch Hội Phụ nữ thành phố

33.

Nguyễn Thu Hà

TUV - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố

34.

Nguyễn Thị Thu Cúc

TUV - Bí thư, PHT trường CĐ Sư phạm

35.

Phùng Tiến Thanh

TUV - Bí thư Đảng ủy phường Yên Ninh

36.

Nguyễn Thành Đô

TUV - Bí thư, CT.HĐND phường Hợp Minh

37.

Lê Toàn Thắng

TUV - Chủ tịch UBND xã Âu Lâu

38.

Đỗ Ngọc Lân

TUV - Bí thư, CT.HĐND phường Nam Cường

39.

Trần Thị Hoa

TUV - Bí thư, CT.HĐND xã Tuy Lộc

40.

Nguyễn Hoàng Hà

TUV - Bí thư Đảng ủy phường Minh Tân

41.

Phạm Quốc Sỹ

TUV - Bí thư Đảng ủy phường N. T. Học