Tin tức sự kiện   22/08/2014 2:57:12 SA

Những nông dân “giỏi”

Thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Những năm qua, hội nông dân Thị xã Nghĩa Lộ đã có nhiều giải pháp và hình thức tổ chức phong phú. Qua đó đã thu hút đông...
100% thôn bản, tổ dân phố có hội khuyến học
Theo thống kê của hội khuyến học thị xã Nghĩa Lộ, hiện nay 100 thôn bản, tổ dân phố...
 
Những mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu của thanh niên Thị xã Nghĩa Lộ
Xác định thực hiện cuộc vận động “ Thanh niên lập thân lập nghiệp, làm giàu chính...
 
Giá trị sản xuất công nghiệp – TTCN 7 tháng đạt gần 30 tỷ đồng
Thời gian qua, Thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất công...
 
Nghị quyết TW 4 – Khóa 11 tạo chuyển biến rõ nét trong các tổ chức Đảng
Đồng chí Lò Văn Phan bí thư đảng ủy xã cho biết, ngay từ đầu năm 2014 Đảng ủy xã...

 Thông tin điều hành của UBND

 Thủ tục hành chính

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang:      1  2  3  4      Tổng số:   302 (mục)