Tin tức sự kiện   19/12/2014 10:59:18 SA

Nghĩa Lộ: Giảm 5,24% hộ nghèo

Thị xã Nghĩa Lộ có trên 1.017 hộ nghèo, chiếm hơn13% dân số toàn thị, so với đầu năm giảm được 5,24%. Đạt và vượt so với kế hoạch đề ra năm 2014 là giảm 4% hộ nghèo.
Hoàn thành kế hoạch thu ngân sách Tỉnh giao
Năm 2014, Thị xã Nghĩa Lộ được tỉnh giao thu ngân sách là 22,5 tỷ đồng. Tính đến...
 
Thị xã Nghĩa Lộ chủ động phòng chống đói rét cho đàn gia súc
Những vụ đông trở lại đây trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ không có con gia súc, gia...
 
Trung bình mỗi năm sản xuất trên 100 nghìn sản phẩm may mặc thổ cẩm
Hiện nay, trên địa bàn Thị xã có khoảng 600 hộ với 1.200 lao động trực tiếp sản xuất...
 
Hoàn thành 40% kế hoạch làm đường Giao thông nông thôn đợt 1 năm 2014
Thực hiện chương trình làm đường giao thông nông thôn năm 2014, thị xã Nghĩa Lộ đã...

 Thông tin điều hành của UBND

 Thủ tục hành chính

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang:      1  2  3  4      Tổng số:   302 (mục)