Tin tức sự kiện   02/03/2015 10:29:47 SA

Phấn đấu giá trị sản xuất CN–TTCN năm 2015 đạt 58 tỷ đồng

Năm 2015, Thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu giá trị sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp đạt 58 tỷ đồng.
Phấn đấu năm 2015, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 9.400 tấn
Năm 2015 thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 9.400 tấ...
 
Bệnh viện Đa khoa khu vực (ĐKKV)Nghĩa Lộ đạtt 83/84 tiêu chí đánh giá Bệnh viện năm 2014
Trong đó có một số chỉ tiêu nổi bật như: tổng số lần khám bệnh đạt 147% kế hoạch,...
 
Tỷ lệ hộ gia đình khu vực nông nghiệp nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 65% Nghị quyết
Theo số liệu báo cáo của UBND Thị xã Nghĩa Lộ, tính đến thời điểm này Thị xã Nghĩa...
 
Kiên cố hóa trường lớp học ở Thị xã Nghĩa Lộ – 4 năm nhìn lại
Những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của các cấp các ngành, đặc biệt là của Sở...

 Thông tin điều hành của UBND

 Thủ tục hành chính

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang:      1  2  3  4      Tổng số:   302 (mục)