Tin tức sự kiện   01/11/2014 7:11:51 SA

Các trường tiểu học ở Thị xã Nghĩa Lộ: Thực hiện không chấm điểm cho học sinh

Thực hiện Thông tư 30 của Bộ GD và ĐT chính thức có hiệu lực từ ngày 15/10/2014, các trường tiểu học trên địa bàn Thị xã Nghĩa Lộ đã tiến hành nhận xét đánh giá thay vì cho điểm học...
Hạn chế thấp nhất dịch bệnh giao mùa phát sinh
Những ngày này đang là thời tiết giao mùa nên các dịch bệnh như: Đau mắt đỏ, sốt...
 
Thị xã Nghĩa Lộ: Tổng sản lượng lương thực có hạt 2014 đạt gần 9.300 tấn
Năm 2014 tổng sản lượng lương thực có hạt của Thị xã Nghĩa Lộ đạt gần 9.300 tấn,...
 
Phát triển vùng SX nông nghiệp tập trung theo hướng ứng dụng tiến bộ KHKT để nâng cao hiệu quả SX hàng hóa tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2014- 2020
Quy hoạch và xây dựng vùng chuyên canh rau an toàn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực...
 
Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện 45 năm di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức của Người; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn...

 Thông tin điều hành của UBND

 Thủ tục hành chính

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang:      1  2  3  4      Tổng số:   302 (mục)