Tổ Chức Bộ Máy  

  TỔ CHỨC BỘ MÁY

                                UBND THỊ XÃ NGHĨA LỘ

Địa chỉ

Tổ 1 Phường Tân An thị xã Nghĩa Lộ - Yên Bái

Điện thoại

0293.870454

Fax

0293.870768

 

THƯỜNG TRỰC UBND THỊ XÃ

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đ/c Đỗ Quang Minh

Phó Bí thư Thị ủy-  Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ

0293.870009

2

Đ/c Chu Quốc Tuấn

Ủy viên Ban thường vụ - Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ

0293.870431

3

Đ/c Hoàng Thị Hồng Hạnh

Ủy viên Ban thường vụ - Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ

0293.870422

THÀNH VIÊN UBND THỊ XÃ

1

Đ/c Đỗ Quang Minh

Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ

0293.870009 

 

2

Đ/c Chu Quốc Tuấn

Ủy viên Ban thường vụ - Phó chủ tịch UBND Thị xã Nghĩa Lộ

0293.870431 

3

Đ/c Hoàng Thị Hồng Hạnh

Ủy viên Ban thường vụ - Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ

0293.870422

4

Đ/c Dương Văn Thủy

 Ủy viên Ban thường vụ - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị xã

 0293.879276

5

Đ/c Lục Văn Tiên

Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng Công an thị xã Nghĩa Lộ

0293.870168 

6

Đ/c Nguyễn Văn Khiêm Trưởng Phòng Nội vụ thị xã Nghĩa Lộ

0293.879848

7

Đ/c Vũ Đức Trung Ủy viên ban chấp hành - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ

0293.870768