Thông báo của UBND

UBND THỊ XÃ NGHĨA LỘ

BAN AN TOÀN GIAO THÔNG

 


SỐ: 110/KH - ATGT

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                         

                          Nghĩa Lộ, ngày 26 tháng 12 năm 2011

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức tháng hoạt động cao điểm năm An toàn giao thông 2012

và đảm bảo trật tự ATGT quí I năm 2012 trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ

 

Thực hiện Nghị quyết 88/NQ-CP, ngày 24 thắng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Kế hoạch số 455/KH-UBATGTQG ngày 6/12/2011, Kế hoạch 466/KH-UBATGTQG ngày 12/12/2011 của ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về triển khai kế hoạch hành động, tổ chức tháng hoạt động cao điểm năm An toàn giao thông 2012; Công điện số 12/ CĐ-UBND ngày 21/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái. Ban An toàn giao thông thị xã Nghĩa Lộ xây dựng kế hoạch hướng dẫn triển khai đến các đơn vị  như sau:

            I. Mục đích yêu cầu

            1. Thể hiện sự quyết tâm của hệ thống chính trị trong việc triển khai có hiệu quả “ Năm An toàn giao thông 2012”.

            2. Thu hút sự quan tâm của toàn xã hội về chương trình hoạt động “Năm An toàn giao thông 2012” và tạo sự đồng thuận của xã hội trong hoạt đổng đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

            3. Tạo động lực, tiền đề cho các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các tháng tiếp theo của năm An toàn giao thông 2012.

II. Các hoạt động chủ yếu

            1. Ra quân triển khai “ Năm an toàn giao thông 2012”.

            1.1 Thời gian:  7h 30 ngày 3 tháng 01 năm 2012.

            1.2 Yêu cầu: Tất cả 7 xã, phường và các cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch chi tiết, báo cáo về Ban ATGT thị xã trước ngày 3/1/2012; tiến hành huy động lực lượng tổ chức ra quân theo Kế hoạch đề ra. Các hoạt động ra quân phải được tổ chức đồng loạt, mạnh mẽ, thiết thực và hiệu quả.

            1.3 Nội dung hoạt động:

            - Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân, các cơ quan đơn vị, ban ngành, trường học, tổ chức chính trị xã hội... về ý nghĩa, mục tiêu, chủ đề của Năm an toàn giao thông 2012; các nhiệm vụ đột phá và các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT “Năm an toàn giao thông 2012”. Khẩu hiệu tuyên truyền:

            Tích cực hưởng ứng “Năm An toàn giao thông 2012”

            “ Tuân thủ qui định tốc độ khi lái xe”

            “ Điều kiển xe đi đúng phần đường, làn đường”

            “ Hãy nói không với rượu, bia khi lái xe”

            “ Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy”

            “ Chú ý quan sát an toàn khi qua đường”

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng các văn bản pháp luật về trật tự ATGT, vận động nhân dân tự giác tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, vật liệu xây dựng lấn chiếm hành lang giao thông

            -  Sau lễ phát động ra quân, tổ chức các hoạt động giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm hành lang, vỉa hè trên địa bàn.

            - Xây dựng phương án tổ chức giải tỏa vi phạm, tổ chức kiểm tra trên các tuyến đường, tuyến phố; các vi phạm qui tắc, kết cấu giao thông đường bộ.

            - UBND xã, phường huy động lực lượng phối hợp với CSGT, Thanh tra giao thông và cơ quan quản lý đường bộ sử dụng phương tiện, công cụ hỗ trợ tổ chức giải tỏa vi phạm ngay sau Lễ ra quân, duy trì thường xuyên trong quí I năm 2012, chống tái lấn chiếm.

            - Các hoạt động trên được duy trì cao điểm từ ngày 03 tháng 1 năm 2012 đến ngày 10 tháng 1 năm 2012.

         2.Triển khai đợt hoạt động cao điểm đảm bảo ATGT tết Nhâm Thìn 2012 và quí I/2012

         2.1 Thời gian:

Từ ngày 11 tháng 01 năm 2012 đến ngày 11 tháng 02 năm 2012

         2.2. Yêu cầu:

            - Bảo đảm giao thông thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại thuận lợi và an toàn cho hành khách; vận tải hàng hóa góp phần cung ứng đầy đủ hàng tiêu dùng cho nhân dân và nguyên liệu phục vụ sản xuất trong dịp Tết nguyên đán Nhân Thìn và những tháng sau tết;

            - Giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trong dịp tết Nhâm Thìn và các lễ hội Xuân 2012;

            2.3. Nội dung triển khai:

            - Các cơ quan, các lực lượng tổ chức triển khai nhiệm vụ cụ thể; kiểm tra việc chuẩn bị thực hiện đợt cao điểm phục vụ Tết của các lực lượng tại các doanh nghiệp vận tải,  bến xe;

            - Tăng cường kiểm tra an toàn kỹ thuật, phương tiện và điều kiện của ôtô chở khách nội tỉnh, liên tỉnh trên các quốc lộ, tỉnh lộ; đặc biệt chú ý các điểm đen và các đoạn thường xẩy ra tai nạn giao thông trên địa bàn, bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại khu vực tổ chức các lễ hội, khu vực vui chơi đón xuân;

            - Chỉnh trang kết cấu hạ tầng giao thông: Các đơn vị quản lý giao thông đường bộ, quản lý xây dựng, môi trường đô thị, theo phạm vi quản lý, rà soát lại hệ thống cọc tiêu, biển báo, thực hiện tu sử đường xá, khơi thông cống rãnh, tăng cường công tác vệ sinh môi trường, hệ thống chiếu sáng đô thị; thực hiện các biện pháp bảo đảm ATGT tại các công trình xây dựng tạm ngừng thi công trong dịp tết; Đảm bảo ATGT, mỹ quan đô thị trong khu vực thương mại, khu vực chợ

            - Những ngày cao điểm phục vụ Tết từ 10/1 đến 11/2/2012 lực lượng vận tải phải đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân đồng thời đảm bảo cung ứng hàng hóa phục vụ tiêu dùng. Đây là giai đoạn trọng điểm cần huy động tối đa lực lượng Công an và Thanh tra giao thông thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT; tăng cường phối hợp trong hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm. Để nâng cao hiệu quả cần tăng cường tuần tra, tiếp tục xử phạt “nguội” thông qua hình ảnh; thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT các lễ hội, khu vực đón xuân.

            - Trong tháng 2, tháng 3 năm 2012 tiếp tục duy trì thường xuyên bảo đảm trật tự ATGT, chống tái lấn chiếm hành lang, vỉa hè...và xử lý các hành vi vi phạm theo qui định.

III. Tổ chức thực hiện

            1. Ra quân triển khai “ Năm An toàn giao thông 2012”

            - Ban An toàn giao thông thị xã giao cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã phối hợp phòng Giáo dục đào tạo, phòng Văn hóa, Trung tâm Văn hóa và Thể thao, tổ chức lễ phát động ra quân 2012 tại Trung tâm thể thao thị xã vào ngày 03/01/2012.

            - Các xã, phường đồng loạt tổ chức ra quân, hưởng ứng thực hiện Kế hoạch hành động năm An toàn giao thông 2012. Huy động lực lượng của phường, xã ra quân lập lại trật tự ATGT đường phố, giải phóng vỉa hè, lòng đường; cương quyết xử lý triệu để các hành vi vi phạm: chiếm dụng lòng đường, hè phố, dừng đỗ xe trái qui định, vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm khi lái xe mô tô, điều kiển xe không có giấy phép lái xe nhằm đảm bảo trật tự đô thị và phòng ngừa TNGT từ cơ sở. Đợt cao điểm triển khai từ ngày 03/01/2012 đến ngày 10/01/2012.

            - Đài Truyền thanh-Truyền hình thị xã và các đài tại xã, phường, các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền về các hoạt động ra quân triển khai “Năm An toàn giao thông 2012”.

            - Để nghị Mặt trận tổ quốc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân thị xã phát động mạnh mẽ các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên gương mẫu chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông và giải tỏa hành lang, vỉa hè, lòng đường ATGT.

            - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã tổ chức lực lượng và phối hợp với các cơ quan chuyên môn để thực hiện các nhiệm vụ về ATGT, tổ chức triển khai có hiệu quả cuộc vận động văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên.

            - Ban ATGT xã, phường, các cơ quan ban An toàn giao thông thị xã căn cứ vào kế hoạch này để triển khai các hoạt động có hiệu quả tại địa phương, đơn vị mình, tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền có văn bản chỉ đạo hướng dẫn các cấp trong việc  ra quân triển khai và thực hiện các nội dung “Năm An toàn giao thông Quốc gia”

       2.Triển khai đợt hoạt động cao điểm đảm bảo ATGT Tết Nhâm Thìn 2012.

            - Đội thanh tra giao thông số 2 Yên Bái, Công an thị xã phát huy kinh nghiệm phối hợp trong chỉ đạo chặt chẽ trong công tác bảo đảm an toàn vận tải khách đường bộ, phấn đấu không xảy ra tai nan giao thông trên địa bàn, bảo đảm trật tự tại các bến xe, giải tỏa các điểm lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ cản trở tầm nhìn hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; xử lý các hiện tượng gây mất trật tự trong vận tải khách đường bộ, giải quyết khi có tai nạn giao thông xảy ra.

            - Các cơ quan thành viên, các xã, phường chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan, tổ chức nhằm bảo đảm trật tự ATGT trong đợt cao điểm

            - Ban chỉ huy quân sự thị xã chỉ đạo lực lượng kiểm soát quân sự, dân quân tự vệ phối hợp với các lực lượng khác trong việc bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn;

            - Phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường học trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở và có biện pháp nghiêm cấm các hành vi, vi phạm trật tự ATGT đối với các đối tượng học sinh quản lý

            - Đài Truyền thanh-Truyền hình, phòng văn hóa thông tin và các cấp các ngành biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt hoặc phê phán những hành vi vi phạm gây ra TNGT, hành vi ứng xử không phù hợp “Văn hóa giao thông” của người tham gia giao thông, người thi hành công vụ bảo đảm trật tự ATGT;

            - Ban An toàn giao thông thị xã, đôn đốc, kiếm tra các ngành chức năng thực hiện nhiệm vụ quản lý bến xe, quản lý các loại phương tiện vận tải; tham mưu thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm ATGT trên địa bàn thị xã.

            3. Tổ chức huy động lực lượng và thường trực chỉ đạo.

            - Công an thị xã, thanh tra giao thông và các xã, phường huy động tối đa lực lượng chức năng tham gia công tác bảo đảm trật tự ATGT trong đợt cao điểm Tết Nhâm Thìn; bố trí đủ lực lượng tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trong thời kỳ diễn ra các lễ hội, khu vực vui chơi đón Xuân Nhâm Thìn trên địa bàn.

            - Ban An toàn giao thông thị xã, các lực lượng chức năng bố trí trực 24/24 để chỉ đạo kịp thời công tác bảo đảm an toàn giao thông trong đợt cao điểm từ ngày 10 tháng 1 đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2012.

            4. Chế độ báo cáo:

            -  Khi xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, Ban ATGT thị xã báo báo ngay về bộ phận trực của Ban An toàn giao thông Tỉnh

 Ban An toàn giao thông xã, phường, các đơn vị trong Ban ATGT thị xã và các đơn vị liên quan  tổng hợp số liệu về tai nạn giao thông và tình hình triển khai trật tự ATGT trên địa bàn gửi về Ban ATGT thị xã ( Phòng Quản lý đô thị )

            - Đợt 1: Thực hiện trong tháng 1/2012 ( Những ngày cao điểm trước khi nghỉ Tết) gửi  vào ngày 22 tháng 1 năm 2012.

            - Đợt 2: Trong 6 ngày nghỉ Tết (từ ngày 22 đến 28 tháng 1 năm 2012) báo cáo trước ngày 01 tháng 02 năm 2012 để tổng hợp báo cáo Ban ATGT tỉnh và UBND thị xã.

            - Các báo cáo định kỳ: Báo cáo tháng nộp vào ngày 28 hàng tháng, báo cáo quí, 6 tháng, báo cáo năm tổng hợp lũy kế theo nội dung thực hiện.

 

            Ban An toàn giao thông thị xã đề nghị Ban ATGT các xã, phường, các đơn vị liên quan, lực lượng chức năng triển khai nghiêm túc, chỉ đạo kịp thời, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này nhằm triển khai có hiệu quả kế hoạch hành động “Năm An toàn giao thông 2012”

 

Nơi nhận:

- TT Ban ATGT tỉnh Yên Bái (B/c);

- TT Thị uỷ- TT HĐND  (B/c);

- Các đ/c thành viên ban ATGT;

- UBND các xã, phường

- Các thành viên đội QLTTĐT.               

- Công ty MT-ĐT, Công ty TNHH 1 thành viên QL&XD đường bộ 1 Yên Bái, Ban Quản lý ĐT&XD thị xã Công ty TNHH chợ Mường lò

- Lưu VP& Ban ATGT thị xã

TRƯỞNG BAN

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ NGHĨA LỘ

Chu Quốc Tuấn

 

Tệp đính kèm:
Thông báo khác:
Trang:      1  2  3  4