Tin tức sự kiện

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát trển KT-XH quý I-2011 tỉnh Yên Bái
Cập nhật lúc: 11:58 SA, ngày 01/04/2011.

Tình hình kinh tế- xã hội quí I/2011 trên địa bàn tỉnh diễn ra trong điều kiện khó khăn: Thời tiết diễn biến phức tạp, nhiều ngày rét đậm và rét hại làm ảnh hưởng đến sản lượng cây trồng cũng như số lượng đàn gia súc; dịch lở mồm long móng tại đàn gia súc đã xuất hiện trên toàn tỉnh; giá cả thị trường có nhiều biến động: Chỉ số giá tiêu dùng tăng cao làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất và đời sống các tầng lớp dân cư trong tỉnh.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

QUÝ I NĂM 2011 -TỈNH YÊN BÁI

 

Tình hình kinh tế- xã hội quí I/2011 trên địa bàn tỉnh diễn ra trong điều kiện khó khăn: Thời tiết diễn biến phức tạp, nhiều ngày rét đậm và rét hại làm ảnh hưởng đến sản lượng cây trồng cũng như số lượng đàn gia súc; dịch lở mồm long móng tại đàn gia súc đã xuất hiện trên toàn tỉnh; giá cả thị trường có nhiều biến động: Chỉ số giá tiêu dùng tăng cao làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất và đời sống các tầng lớp dân cư trong tỉnh. Ước tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội trong quý I năm 2011 trên phạm vi toàn tỉnh như sau:

I- SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN

1- Nông nghiệp

* Trồng trọt:

+ Vụ đông năm 2010-2011 đến nay đã kết thúc. Kết quả đạt:

- Tổng diện tích gieo trồng đạt 10.258,8 ha, tăng 1,06% (tăng 107,9 ha) so với năm trước. Diện tích tăng chủ yếu ở diện tích cây ngô (tăng 7,4% = 463,1 ha) so với năm trước và đạt 96,34% kế hoạch vụ đông. Còn lại ở hầu hết các loại cây trồng khác diện tích đều giảm, nguyên nhân chủ yếu là do lúa vụ mùa thu hoạch muộn so với khung thời vụ và một số diện tích bàn giao đất để làm đường giao thông, kênh mương nội đồng, trường học... Riêng đối với cây ngô, đây là vụ sản xuất ngô đông hàng hóa năm thứ 2 giai đoạn 2010-2015. Vụ đông năm 2010-2011 do thời tiết rét đậm rét hại từ giữa vụ nên đã gây ảnh hưởng tới năng suất và sản lượng (so với vụ đông năm trước: Diện tích tăng 7,4%; năng suất giảm 16,57%; sản lượng giảm 10,39%).

- Năng suất các loại cây trồng vụ đông đa số đều giảm hoặc bằng so với vụ đông năm trước: Năng suất cây ngô đạt 23,97 tạ/ha; khoai lang đạt 48,87 tạ/ha; Rau các loại đạt 119,54 tạ/ha; đậu các loại đạt 5,21 tạ/ha; đỗ tương đạt 10,5 tạ/ha; lạc 9,72 tạ/ha.

- Do diện tích và năng suất cây trồng giảm nên sản lượng các loại cây trồng vụ đông so với cùng kỳ năm trước cũng giảm. Sản lượng ngô đạt 16.165,3 tấn (giảm 1.875,1 tấn); sản lượng khoai lang đạt 5.117,5 tấn (giảm 1.140,4 tấn); sản lượng rau các loại đạt 25.912,5 tấn (giảm 2.391,6 tấn); sản lượng đậu các loại đạt 80,3 tấn (giảm 15,7 tấn); sản lượng đỗ tương đạt 70,7tấn; sản lượng lạc đạt 93,7 tấn (tăng 49,4 tấn).

+ Vụ đông xuân 2011, thời tiết đã ấm dần song diễn biến vẫn bất thường, hiện tượng khô hạn trên diện rộng đã và đang làm ảnh hưởng tới sản xuất nông, lâm nghiệp. Hiện các địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ gieo trồng và chăm sóc tốt diện tích các loại cây đã trồng.

Dự ước tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ đông xuân đạt 55.022,8 ha, giảm 3,1% (giảm 1.760,7 ha) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Cây lương thực có hạt đạt 30.872,2 ha, đạt 94,99% kế hoạch, giảm 2,56% (giảm 812,6 ha). Trong đó diện tích cây lúa đạt 17.322,2 ha, giảm 0,57% (giảm 99,6 ha) so với năm trước và đạt 98,98% kế hoạch. Diện tích cấy lúa nước dự kiến bị hạn 177,8 ha, trong đó diện tích có khả năng phải chuyển đổi là 163 ha (huyện Lục Yên 131 ha, Văn Yên 27 ha, Yên Bình 5 ha). Diện tích cây ngô đạt 13.550 ha, giảm 5,0% (giảm 713 ha) so với cùng kỳ, đạt 90,33% kế hoạch.

- Các loại cây chất bột đạt 15.298,5 ha, giảm 4,55% (giảm 729,3 ha) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: diện tích cây sắn đạt 12.935 ha, giảm 4,56% (giảm 618 ha) so với cùng kỳ năm trước, vượt 3,48% kế hoạch.

- Cây rau đậu các loại đạt 4.623,4 ha, giảm 1,14% (giảm 53,1 ha) so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài việc tập trung gieo trồng các loại cây hàng năm, các địa phương còn tập trung chăm sóc và chuẩn bị trồng mới các loại cây lâu năm và cây ăn quả theo kế hoạch năm 2011. Đã chuẩn bị đủ giống chè các loại đảm bảo để trồng cải tạo theo kế hoạch. Cây ăn quả trong quý I/2011, trồng mới và trồng cải tạo đạt 7,8 ha.

* Chăn nuôi

Trong quý I/2011, trên địa bàn tỉnh thời tiết rét đậm rét hại với thời gian dài, gây ảnh hưởng thiệt hại tới đàn gia súc trong tỉnh. Tính đến hết ngày 10/03/2011, toàn tỉnh có 3.779 con gia súc bị chết rét, trong đó có 3.106 con trâu, 617 con bò, 49 con ngựa. Chia theo các huyện: Trạm Tấu 640 con, Văn Chấn 1.134 con, Mù Cang Chải 1.067 con, Lục Yên 252 con, Văn Yên 490 con, thị xã Nghĩa Lộ 60, Yên Bình 71 con, Trấn Yên 64 con, thành phố Yên Bái 01 con. Hiện nay, rét đậm rét hại vẫn xảy ra, các địa phương cần chú trọng tập trung hạn chế thấp nhất tình trạng gia súc bị chết do đói, rét; cần có sự hỗ trợ kịp thời về kinh phí cho số gia súc bị chết rét đồng thời đôn đốc hướng dẫn cho nông dân chủ động dự trữ chế biến và bổ sung thức ăn tinh, che chắn chuồng trại và quản lý tốt đàn trâu bò.

Riêng tình hình dịch bệnh: Từ ngày 20/1/2011, dịch lở mồm long móng đã xuất hiện trên địa bàn tỉnh và đến nay đã xảy ra trên cả 9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Tính đến 10/3/2011 đã có 1.515 con gia súc bị mắc bệnh. Trong đó: Trâu 530 con (đã tiến hành tiêu hủy 8 con); bò 266 con (đã tiến hành tiêu hủy 4 con); lợn 719 con (đã tiến hành tiêu hủy 482 con). Chia theo các huyện: Trạm Tấu 218 con, Văn Chấn 121 con, Mù Cang Chải 348 con, Lục Yên 70 con, Văn Yên 53 con, thị xã Nghĩa Lộ 54, Yên Bình 483 con, Trấn Yên 57 con, thành phố Yên Bái 21 con. Tỉnh đã chỉ đạo tập trung khoanh vùng dập dịch tại các địa phương có dịch và tổ chức thực hiện tiêu độc khử trùng, tiêm phòng trên diện rộng toàn tỉnh đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác phòng dịch, phòng chống rét cho gia súc, gia cầm, chuẩn bị thức ăn dự trữ, tăng thức ăn tinh, che chắn chuồng trại giữ ấm... Kiểm dịch chặt chẽ đối với việc vận chuyển gia cầm từ tỉnh khác vào trong tỉnh hoặc vận chuyển qua tỉnh.

2- Sản xuất lâm nghiệp

Trong quý I/2011, các địa phương đang tập trung chăm sóc, bảo vệ diện tích rừng hiện có, chuẩn bị vật tư, gieo ươm bầu giống để phục vụ trồng rừng theo kế hoạch năm 2011. Tính đến nay toàn tỉnh đã trồng mới được 2.311,7 ha rừng các loại, đạt 15,41% kế hoạch năm, trong đó: Trồng rừng sản xuất tập trung đạt 2.251,7 ha. Trồng cây phân tán đạt 89.895 ngàn cây (khoảng 60 ha).

Công tác quản lý khai thác, vận chuyển lâm sản và động vật hoang dã, bảo vệ, phòng chống cháy rừng tại các địa phương được chú trọng tăng cường và quan tân thường xuyên. Trong quý I/2011 chưa để xảy ra một vụ cháy rừng nào trong phạm vi toàn tỉnh.

3- Thuỷ sản

Trong quý I/2011, do thời tiết rét đậm rét hại kéo dài, tại các trại giống thủy sản trong tỉnh đã có 343 kg cá các loại bị chết rét (chủ yếu là cá bố mẹ giống và cá giống).

Hiện nay các địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho cá nuôi ở ao như đảm bảo độ ấm cho tầng nước đáy, thả rơm, rạ cho cá trú ngụ, đồng thời chuẩn bị về vật chất và bảo vệ đàn cá bố mẹ cho việc nuôi, sản xuất cá giống phục vụ sản xuất thủy sản năm 2011. Khuyến khích truyền thống nuôi cá ruộng ở huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ, đẩy mạnh phát triển nuôi cá lồng ở các địa phương có lợi thế về sông hồ lớn như Lục Yên, Trấn Yên, Yên Bình, tiếp tục chuyển đổi ruộng một vụ kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản đúng chính sách quản lý ruộng đất canh tác của địa phương nhằm phát huy tốt khả năng phát triển nuôi trồng thủy sản của tỉnh trong nhiều năm qua.

II- CÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG

1- Công nghiệp

Dự kiến giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định 1994):

* Tháng 3/2011 đạt 226,327 tỷ đồng (chưa có giá trị phân phối điện), tăng 37,0% so với tháng trước, tăng 20,6% so với tháng cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Công nghiệp trung ương đạt 59,567 tỷ đồng, tăng 38,7% so với tháng trước, tăng 1,3% so với tháng cùng kỳ (riêng điện Trung ương giảm 2,0% so tháng trước và tăng 82,5% so cùng kỳ.

- Công nghiệp địa phương đạt 160,775 tỷ đồng, tăng 38,8% so với tháng trước, tăng 28,2% so với tháng cùng kỳ. Trong đó: Công nghiệp nhà nước đạt 5,74 tỷ đồng, tăng 15,4% so với tháng trước, giảm 9,1% so với tháng cùng kỳ; công nghiệp ngoài nhà nước đạt 155,035 tỷ đồng, tăng 39,8% so với tháng trước, tăng 30,2% so với cùng kỳ.

- Công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 5,985 tỷ đồng, giảm 7,0% so với tháng trước, tăng 72,7% so với tháng cùng kỳ.

* Dự ước quý I/ 2011 đạt 625,688 tỷ đồng (chưa có giá trị phân phối điện), đạt 17,9% kế hoạch năm, tăng 16,7% so với cùng kỳ 2010 (cùng thời kỳ này năm trước đạt 18,6% kế hoạch, tăng 19,6% so cùng kỳ). Trong đó:

- Công nghiệp trung ương đạt 168,281 tỷ đồng (chiếm 26,9% tổng số), đạt 15,4% kế hoạch năm, giảm 9,0% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do giá nhiên liệu (than) không ổn định nên ảnh hưởng tới việc sản xuất sản phẩm xi măng (Công ty cổ phần xi măng Yên Bình).

- Công nghiệp địa phương đạt 442,157 tỷ đồng (chiếm 70,7% tổng số), đạt 18,9% kế hoạch năm, tăng 28,6% so với cùng kỳ. Trong đó: Công nghiệp nhà nước đạt 17,3% kế hoạch năm, tăng 4,4% so với cùng kỳ; công nghiệp ngoài nhà nước đạt 19,1% kế hoạch năm, tăng 29,8% so với cùng kỳ.

- Công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 15,25 tỷ đồng (chiếm 2,4% tổng số), đạt 21,8% kế hoạch năm, gấp 2,09% so với cùng kỳ (tăng chủ yếu do Công ty TNHH Đấ cẩm thạch RK Việt Nam sản xuất ổn định, ngoài sản phẩm đá block, đá tấm bắt đầu đưa vào thị trường).

Nhìn chung hoạt động sản xuất công nghiệp trong quí I/2011 ổn định, song so với cùng kỳ năm trước mức tăng thấp hơn. Nguyên nhân do chịu ảnh hưởng của tết cổ truyền dân tộc, hầu hết các đơn vị nghỉ sản xuất khoảng 1/3 thời gian trong tháng 2. Mặt khác trong quý I/2011 thời tiết diễn biến bất thường cộng với giá cả vật tư, nguyên nhiên vật liệu đầu vào đều tăng, nhất là giá xăng dầu và điện tăng đã có tác động lớn đến hoạt động sản xuất của từng doanh nghiệp.

Sản xuất công nghiệp trong 3 tháng đầu năm 2011chủ yếu tập trung vào những ngành, những sản phẩm có thế mạnh của tỉnh, duy trì sản xuất tốt và phát triển so với cùng kỳ năm trước như: Quặng sắt gấp 3,16 lần; cao lanh tinh lọc gấp 2,52; tinh bột sắn tăng 19,3%; chè chế biến tăng 8,0%; gạch xây tăng 16,1%; gỗ xẻ XDCB tăng 40,3%; điện thương phẩm tăng 98,2%; fenspat phong hoá gấp 5,4 lần; đá bột tăng 35,64%, grafit tinh lọc tăng 20,2%; bao bì PP tăng 6,0%...

2- Thực hiện vốn đầu tư phát triển của nhà nước

* Dự kiến tháng 3/2011, vốn đầu tư phát triển của nhà nước thực hiện 75,827 tỷ đồng, giảm 9,48% so với tháng trước, giảm 53,49% so với tháng cùng kỳ 2010. Trong đó vốn do địa phương quản lý thực hiện 52,367 tỷ đồng, giảm 16,16% so tháng trước, giảm 30,78% so với tháng cùng kỳ. Vốn do trung ương quản lý thực hiện 23,46 tỷ đồng, tăng 10,39% so tháng trước, giảm 73,16% so với tháng cùng kỳ năm trước.

* Dự kiến quý I/2011, vốn đầu tư phát triển của nhà nước thực hiện 318,259 tỷ đồng, giảm 39,42% so với cùng kỳ 2010. Trong đó:

- Vốn địa phương quản lý thực hiện 208,058 tỷ đồng (chiếm 65,37% tổng số), giảm 30,14% so với cùng kỳ. Trong đó: Vốn ngân sách nhà nước thực hiện 155,13 tỷ đồng, đạt 21,37% kế hoạch, giảm 32,21% so với cùng kỳ; vốn khác thực hiện 12,371 tỷ đồng, đạt 22,37% kế hoạch, gấp 3,16 lần so với cùng kỳ; vốn trái phiếu Chính phủ, vốn vay, vốn tự có đều giảm so với cùng kỳ 2010.

- Vốn do trung ương quản lý thực hiện 110,201 tỷ đồng (chiếm 34,63% tổng số), giảm 51,57% so với cùng kỳ. Trong đó: Vốn ngân sách nhà nước thực hiện 35,896 tỷ đồng, giảm 68,26% so với cùng kỳ; vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện 20 tỷ đồng, giảm 31,77%; vốn vay thực hiện 30,725 tỷ đồng, giảm 35,38% so với cùng kỳ; vốn tự có thực hiện 23,58 tỷ đồng, giảm 37,22% so với cùng kỳ.

Như vậy, tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển của nhà nước trong quý I/2011 thực hiện thấp, so với cùng kỳ năm 2010 đều giảm cả ở nguồn vốn trung ương và nguồn vốn địa phương. Việc thực thi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ, cộng với trong những tháng đầu năm, thời tiết diễn biến phức tạp, nghỉ tết nguyên đán, giá cả vật liệu xây dựng biến động tăng cũng có những hạn chế trong việc thực hiện vốn đầu tư của quý I năm 2011. Một số nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương đến nay chưa có kế hoạch như: Vốn các chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, xã hội; vốn vay ưu đãi ngân hàng phát triển, vốn trái phiếu Chính phủ... Khối lượng thực hiện chủ yếu vẫn là thực hiện các công trình chuyển tiếp. Một số công trình trọng điểm thuộc vốn ngân sách trung ương đảm bảo tốt tiến độ thi công như: Đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai, quốc lộ 32 đoạn Nghĩa Lộ-Vách Kim, thủy điện Hồ Bốn, thủy điện Nậm Đông IV...

III- VẬN TẢI - THƯƠNG MẠI

1- Vận tải:

* Vận tải hàng hoá:

- Ước tháng 3/2011, khối lượng hàng hoá vận tải đạt 449,071 ngàn tấn; 8.330,555 ngàn tấn.km; 18,199 tỷ đồng doanh thu. So với tháng trước tăng 5,93% về tấn; tăng 4,71% về tấn.km; tăng 6,74% về doanh thu. So với tháng cùng kỳ năm trước tăng 23,34% về tấn; tăng 24,27% về tấn.km; tăng 42,49% về doanh thu.

- Ước quý I/2011, khối lượng hàng hoá vận tải đạt 1.412,139 ngàn tấn; 26.140,361 ngàn tấn.km; 54,626 tỷ đồng doanh thu. So với kế hoạch năm 2011 đạt 23,54% về tấn; 23,76% về tấn.km. So với quý I/2010 tăng 25,6% về tấn; tăng 25,25% về tấn.km; tăng 39,3% về doanh thu.

 

* Vận tải hành khách:

- Ước tháng 3/2011, số lượng hành khách vận chuyển đạt 614,929 ngàn người; 31.179,578 ngàn người.km; 15,672 tỷ đồng doanh thu. So với tháng trước giảm 6,11% về người, giảm 5,04% về người.km; giảm 2,62% về doanh thu. So với tháng cùng kỳ năm trước tăng 37,71% về người; tăng 36,06% về người.km; tăng 56,82% về doanh thu.

- Ước quý I/2011, số lượng hành khách vận chuyển đạt 1.916,172 ngàn người; 96.754,297 ngàn người.km; 46,910 tỷ đồng doanh thu. So với kế hoạch năm 2011 đạt 27,89% về người; 29,32% về người.km. So quý I/2009 tăng 39,55% về người; tăng 37,66% về người.km; tăng 52,06% về doanh thu.

Nhìn chung, tình hình vận tải hàng hoá và vận tải hành khách trong quý I/2011 tăng khá so với cùng kỳ năm trước cả về khối lượng và doanh thu. Đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu sản xuất cũng như đời sống đi lại của dân cư.

2- Lưu chuyển hàng hoá

Dự kiến tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh:

- Tháng 3/2011 đạt 471,108 tỷ đồng, tăng 4,65% so với tháng trước, tăng 12,23% so với tháng cùng kỳ 2010. Trong đó: Kinh tế nhà nước đạt 33,101 tỷ, tăng 5,86% so với tháng trước, tăng 17,79% so với tháng cùng kỳ năm trước; kinh tế tập thể đạt 0,662 tỷ, tăng 2,64% so tháng trước, tăng 14,83% so với tháng cùng kỳ năm trước; kinh tế tư nhân đạt 143,784 tỷ, tăng 4,82% so với tháng trước, tăng 14,16% so với tháng cùng kỳ năm trước; kinh tế cá thể đạt 293,561 tỷ, tăng 4,44% so với tháng trước, tăng 10,71%, so với tháng cùng kỳ năm trước.

Hoạt động khách sạn nhà hàng tháng 3/2011 ổn định: Số lượt khách phục vụ đạt 34.025 lượt khách, tăng 2,2% so với tháng trước, tăng 28,66% so với cùng kỳ; ngày khách phục vụ đạt 54.842 ngày khách, tăng 2,22% so với tháng trước, tăng 27,1% so với cùng kỳ. Ước quý I/2011, Số lượt khách phục vụ đạt 104.038 lượt khách, tăng 25,58% so với cùng kỳ năm 2010; ngày khách đạt 166.513 ngày khách, tăng 24,19 so cùng kỳ năm 2010.

- Dự ước quý I/2011, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 1.421,955 tỷ đồng, đạt 24,52% kế hoạch năm, tăng 15,85% so với quý I/2010. Trong đó: Kinh tế nhà nước đạt 95,857 tỷ đồng (chiếm 6,74% tổng số), tăng 14,97%; kinh tế tập thể đạt 1,987 tỷ đồng (chiếm 0,14%), tăng 17,5%; kinh tế tư nhân đạt 430,374 tỷ đồng (chiếm 30,27%), tăng 16,99%, kinh tế cá thể đạt 893,737 tỷ đồng (chiếm 62,85%), tăng 15,41% so với cùng kỳ 2010.

Chia theo ngành hoạt động: Ngành thương nghiệp đạt 1.200,463 tỷ đồng (chiếm 84,42% tổng số), tăng 15,42%, ngành khách sạn nhà hàng đạt 162,378 tỷ đồng (chiếm 11,42%), tăng 12,37%; ngành dịch vụ đạt 58,474 tỷ đồng (chiếm 4,11%), tăng 36,61% so với cùng kỳ 2010.

Quý I/2011 có tết cổ truyền, hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động, ổn định. Các đơn vị kinh doanh thương mại có kế hoạch, chủ động tập trung nguồn hàng phục vụ kịp thời nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn (trong dịp tết không có hiện tượng khan hiếm hàng, “sốt giá” xảy ra). Công tác quản lý thị trường, nhất là trong dịp tết Nguyên đán được chú trọng. Các cơ quan chức năng phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và lợi ích cho người tiêu dùng.

3- Xuất, nhập khẩu

* Xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu trong quý I/2011 đạt kết quả khá so cùng kỳ năm trước.

- Tháng 3/2011 ước đạt 2.642,2 ngàn USD, tăng 83,24% so tháng trước, giảm 14,1% so với cùng kỳ. Trong đó: Kinh tế nhà nước đạt 155 ngàn USD, giảm 14,27% so với tháng trước, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ; kinh tế tư nhân đạt 1627,9 ngàn USD, tăng 56,44% so với tháng trước, giảm 37,2% so với cùng kỳ; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 859,3 ngàn USD, tăng gấp 3,89 lần so với tháng trước, gấp 2,13 lần so với cùng kỳ 2010.

- Quý I/2011 ước đạt 7.772,7 ngàn USD, đạt 21,01% kế hoạch năm, tăng 5,52% so với cùng kỳ 2010. Trong đó: Kinh tế nhà nước đạt 431,3 ngàn USD (chiếm 5,55% tổng số), tăng 45,37% so với cùng kỳ; kinh tế tư nhân đạt 5.443,2 ngàn USD (chiếm 70,03%), tăng 0,66% so với cùng kỳ; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1.898,2 ngàn USD (chiếm 24,42%), tăng 14,22% so với cùng kỳ 2010.

Các mặt hàng xuất khẩu quý I/2011 so với cùng kỳ: Mặt hàng rau quả đạt 18,8 ngàn USD, giảm 11,74%; chè đạt 181,6 ngàn USD, giảm 59,84%; quế đạt 20 ngàn USD, tăng 25%; dầu thực vật đạt 130 ngàn USD, giảm 52,65%; hàng nông sản khác đạt 2898 ngàn USD, tăng 1,15%; hàng dệt may đạt 99,7 ngàn USD, tăng 11,15%; các sản phẩm bằng gỗ đạt 236,4 ngàn USD, giảm 37,38%; các sản phẩm khác đạt 4.188,2 ngàn USD, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm 2010.

Xuất khẩu quý I/2011 đạt khá so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do biến động mạnh của tỷ giá đồng ngoại tệ và nhiều mặt hàng xuất khẩu trong quý tăng giá.

* Nhập khẩu: Dự kiến kim ngạch nhập khẩu quý I/2011 đạt 181,8 ngàn USD, giảm 73,72% so với cùng kỳ 2010. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu hàng may mặc, phụ liệu gia công giấy tiền tế lễ và máy móc trong công nghiệp khai khoáng.

4- Giá cả thị trường

* Tình hình giá tiêu dùng:

Giá cả thị trường trong tháng 3/2011 tiếp tục có xu hướng tăng mạnh do ảnh hưởng của của dịch bệnh ở gia súc, sự điều chỉnh tỷ giá đồng ngoại tệ và một số mặt hàng đầu vào phục vụ sản xuất, kinh doanh (điện, than, xăng dầu…) tăng giá. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2011 so với tháng trước tăng 2,61%; so với tháng 3/2010 tăng 14,18%; so với tháng 12/2010 tăng 6,48%. Bình quân 3 tháng đầu năm 2011 so với cùng kỳ năm trước chỉ số giá tiêu dùng tăng 12,76%.

Diễn biến của giá cả thị trường ở một số nhóm hàng như sau:

Chỉ số giá lương thực so với tháng trước tăng 3,05%; so với tháng 3/2010 tăng 22,02%; so với tháng 12 năm trước tăng 5,17%. Bình quân 3 tháng so với cùng kỳ tăng 20,98%. Giá thực phẩm so với tháng trước tăng 2,42%; so với tháng 3/2010 tăng 22,82%; so với tháng 12 năm trước tăng 12,53%. Bình quân 3 tháng so cùng kỳ tăng 20,18%.

So với cùng kỳ năm trước giá cả thị trường tăng lên ở hầu hết các nhóm hàng như: Lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, điện, gaz, dược phẩm, đồ dùng gia dụng, dịch vụ ăn uống ngoài gia đình, các dịch vụ khác như sửa chữa đồ dùng, bảo dưỡng phương tiện đi lại, giao thông công cộng, hiếu, hỉ...

Giá vàng tháng 3/2011 có xu hướng tăng mạnh (do ảnh hưởng của thị trường thế giới). Chỉ số giá vàng so với tháng trước tăng 5,99%, so với tháng 3/2010 tăng 41,29%, so với tháng 12/2010 tăng 5,57%; bình quân 3 tháng so cùng kỳ tăng 36,80%. Giá vàng bình quân tháng này là 3.770.000 đồng/chỉ.

Giá đô la Mỹ tháng 3/2011 tăng mạnh. Chỉ số giá đô la Mỹ so với tháng trước tăng 1,65%; so với tháng 3/2010 tăng 11,92%; so với tháng 12/2010 tăng 1,61%; bình quân 3 tháng so cùng kỳ tăng 10,70%. Giá đô la Mỹ bình quân tháng này là 21.394 đồng/USD.

Đứng trước áp lực tăng giá của nhiều mặt hàng, UBND tỉnh Yên Bái đã ra chỉ thị số 21/CT- UBND ngày 08/11/2010 về việc bình ổn thị trường hàng hóa các tháng cuối năm 2010 và đầu năm 2011. Theo đó các ngành chức năng đã chỉ đạo các địa phương thường xuyên nắm bắt thị trường, theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường, giá cả hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán, kịp thời có biện pháp bình ổn giá cả không để xảy ra khan hiếm hàng hóa, sốt giá.

Xu hướng tháng tới: Khả năng giá cả thị trường vẫn có xu hướng tăng lên do có sự điều chỉnh giá của nhà nước ở một số mặt hàng như điện, than xăng dầu...

* Tình hình giá cả thị trường nông, lâm, thủy sản của người sản xuất bán:

Giá hàng nông, lâm, thủy sản của người sản xuất hàng nông lâm nghiệp và thủy sản bán có xu thế tăng mạnh ở hầu hết các nhóm. Chỉ số chung của quý 1/2011 tăng 11,36% so với quý 4/2010. Chủ yếu do chi phí đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp tăng cao, công với sự ảnh hưởng của dịch bệnh ở gia súc.

Chỉ số giá nhóm cây trồng hàng năm tăng 13,21%; nhóm cây trồng lâu năm tăng 5,85%; giá các loại thịt gia súc gia cầm đều tăng từ 1% đến 13%; nhóm các mặt hàng lâm nghiệp tăng 2,95%; nhóm thủy sản tăng 6,45% so quý 4/2010.

V- TÌNH HÌNH VĂN HÓA - XÃ HỘI

Tình hình văn hoá - xã hội trong quý I/2011 trên địa bàn tỉnh ổn định, an ninh chính trị được giữ vững. Các hoạt động đều theo đúng kế hoạch của tỉnh, tổ chức trang trọng lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng CSVN (3/2/1930-3/2/2011), ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập đoàn 26/3, ngày thầy thuốc Việt Nam ... Gắn ý nghĩa của các ngày kỷ niệm với các phong trào thi đua yêu nước, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đón tết Nguyên đán Tân mão với không khí trang trọng, vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kệm, an ninh chính trị được giữ vững. Trong đó nổi lên các hoạt động sau:

* Được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái, trong dịp tết nguyên đán Tân Mão 2011, các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương đã có những chính sách “An sinh xã hội” đảm bảo cho mọi người dân đều được đón tết, đặc biệt đối với người có công với cách mạng, gia đình chính sách và người nghèo theo đúng tinh thần Quyết định số 68/QĐ-CTN ngày 14/01/2011 của Chủ tịch nước, Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 21/01/2011 của Uỷ ban nhân tỉnh Yên Bái với tổng trị giá là 4.708,5 triệu đồng và 169.21 tấn gạo. Cụ thể: Chủ Tịch nước tặng 6.248 xuất quà với tổng số tiền trị giá 1.324,8 triệu đồng cho các đối tượng thương binh hạng I, hạng II, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, gia đình liệt sỹ, bà mẹ Việt Nam anh hùng...; Tỉnh Yên Bái tặng quà tết với trị giá 227,6 triệu đồng; các huyện, thị xã, thành phố tặng quà tết với trị giá 127,15 triệu đồng; các xã, phường, thị trấn, các tổ chức xã hội tặng quà tết với trị giá 112,75 triệu đồng. Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương với trị giá 240,7 triệu đồng; hỗ trợ 169,21 tấn gạo ăn tết cho các hộ nghèo. Nhìn chung đời sống dân cư trong quý I/2010 trên địa bàn tỉnh Yên Bái tuy gặp không ít khó khăn như thời tiết diễn biến bất thường, giá cả biến động tăng ảnh hưởng tới sản xuất cũng như tiêu dùng, song nhìn chung ổn định.

Tuy nhiên, vào thời điểm thiếu đói giáp hạt tính đến ngày 9/3/2011 toàn tỉnh có 16.731 hộ với 66.666 khẩu thiếu đói, tập trung ở 9 huyện, thị xã trong tỉnh (tỷ lệ hộ thiếu đói so với hộ nông nghiệp là 12,32%, tỷ lệ nhân khẩu thiếu đói so với nhân khẩu nông nghiệp là 12,02%). Trong đó đói gay gắt là 370 hộ với 2.917 khẩu. Tỉnh đã kịp thời hỗ trợ 1.000 tấn gạo (theo Quyết định số 149/QĐ-TTG ngày 25/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ) cho số hộ thiếu đói khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống

* Về giáo dục và đào tạo giữa năm học 2010-2011 (thời điểm 31/12/2010):

- Giáo dục mầm non, toàn tỉnh có 178 trường, chia ra: 261 nhóm trẻ, với 556 giáo viên và 5.134 cháu; 2.234 lớp mẫu giáo với 2.074 giáo viên và 33.690 học sinh.

- Giáo dục phổ thông, toàn tỉnh có 382 trường, với 8.609 giáo viên, trong đó giáo viên đạt trình độ đào tạo chuẩn chiếm 98,79% trong tổng số, và 132.061 học sinh (Tiểu học 66.411 học sinh, THCS 44.781 học sinh, THPT 20.869 học sinh), trong đó đi học đúng tuổi chiếm 94,31% tổng số học sinh đang học. So với cùng kỳ năm trước giảm 0,97% (giảm 1.296 học sinh) chủ yếu tập trung ở bậc THCS. Tình trạng học sinh bỏ học trong học kỳ I năm học 2010-2011 vẫn còn, song chỉ chiếm 0,45% so với tổng số học sinh đang học.

- Giáo dục chuyên nghiệp, toàn tỉnh có 8 trường (4 trường cao đẳng và 4 trường trung học chuyên nghiệp) với 497 giáo viên trực tiếp giảng dạy và 7.307 học sinh, trong đó số học sinh tuyển mới vào đầu năm học 2010-2011 là 1.968 học sinh.

Năm học 2010-2011, toàn ngành Giáo dục - Đào tạo tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy ở tất cả các cấp học, bậc học, ngành học, nâng cao chất lượng xóa mù chữ, đẩy mạnh phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, duy trì số lượng, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, quan tâm đầu tư cho các xã vùng cao và vùng đặc biệt khó khăn. Xây dựng, củng cố các điều kiện dạy và học về cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng ngành giáo dục.

- Ngành Văn hoá, thể thao đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiều hoạt động văn hóa thể thao phong phú và đa dạng mang chủ đề xuân Tân Mão như: Tổ chức tốt các lễ hội đầu xuân, biểu diễn văn nghệ, chiếu phim lưu động phục vụ bà con dân tộc, vùng sâu, vùng xa trong dịp tết của người H'mông và tết Nguyên đán trên phạm vi toàn tỉnh với khí thế sôi nổi; hưởng ứng lễ khai mạc chương trình du lịch về cội nguồn năm 2011 của 3 tỉnh Yên Bái - Phú Thọ - Lào Cai được tổ chức tại thị xã Nghĩa Lộ; tổ chức các giải thể thao "Mừng Đảng-Mừng Xuân, Mừng đất nước đổi mới" cũng như các hoạt động thể thao truyền thống diễn ra sôi nổi, rộng khắp các huyện, thị, thành phố, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho toàn thể nhân dân trong tỉnh, góp phần thúc đẩy tinh thần hăng say lao động và sản xuất của nhân dân.

- Ngành Y tế chú trọng tăng cường công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện các tuyến, các trung tâm y tế huyện, thị, thành phố và các trạm y tế xã, phường, nhất là trong dịp tế nguyên đán Tân Mão. Trong quý I/2011, tổng số lần khám bệnh là 264.923 lần, tổng số bệnh nhân điều trị nội trú 19.291 lần, điều trị ngoại trú 10.214 lần, tổng số lần phẫu thuật 1.688 lần... Chương trình phòng chống HIV/AIDS được tăng cường, tính đến 25/01/2011 số tích luỹ nhiễm HIV là 4.354 người (có địa chỉ tại tỉnh Yên Bái là 3.634 người), số tích luỹ AIDS là 971 người (có địa chỉ tại tỉnh Yên Bái là 858 người), số tích luỹ tử vong AIDS là 425 người (có địa chỉ tại tỉnh Yên Bái là 404 người). Chủ động phòng chống dịch bệnh, giám sát chặt chẽ dịch bệnh nguy hiểm, kết hợp với Chi cục thú y tỉnh kiểm soát dịch, nhất là công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết nguyên đán. Trong quý I/2011, tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm ổn định không có dịch bệnh lớn xảy ra.

- Về trật tự an toàn giao thông: Trong quý I/2011, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ; Quyết định số 1165/QĐ-UBND của UBND tỉnh Yên Bái về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Kế hoạch số 458, số 463/UBATGTQG; Chỉ thị số 01/CT-UBND. Tính đến hết tháng 2/2011, toàn tỉnh xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông làm 12 chết người, 12 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước số vụ tai nạn không giảm, số người chết giảm 2 người (giảm 14,3%), số người bị thương tăng 1 người (tăng 9,1%). Số trường hợp vi phạm giao thông: Lập biên bản 4.556 trường hợp, xử phạt hành chính 1.149 triệu đồng, tạm giữ 26 xe ô tô, 762 xe mô tô, tước giấy phép lái xe 133 trường hợp.

- Thực hiện tiết kiệm: Các cơ quan nhà nước thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm trong dịp Tết. Không có hiện tượng xa hoa, lãng phí..

- Vấn đề tôn giáo, dân tộc và an ninh nội bộ ổn định, các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, đón xuân vui vẻ, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Tóm lại: Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong quý I năm 2011 tuy gặp không ít khó khăn, song hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ đã đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cũng như ổn định sản xuất, đời sống dân cư được quan tâm kịp thời. An ninh, trật tự xã hội được giữ vững. Tiếp tục khắc phục khó khăn và phát huy những kết quả đạt được trong quý đầu của năm, trong những tháng tới cần được chú trọng quan tâm một số trọng điểm:

- Thực hiện tốt Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

- Tập trung chăm sóc cây trồng vụ đông xuân, nhất là cây lúa. Tập trung đảm bảo đủ nước cho số diện tích cây trồng bị thiếu nước, chuẩn bị phân bón, thuốc trừ sâu bệnh cho cây trồng cũng như phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi. Tăng cường, chủ động trong công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng. Tiếp tục tăng cường kiểm tra đến hộ, thôn bản về công tác phòng chống đói, chống rét và dich bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, hạn chế thấp nhất tình trạng gia súc bị chết, cần có sự hỗ trợ kịp thời về kinh phí cho số gia súc bị chết rét. Kiểm dịch chặt chẽ đối với việc vận chuyển gia súc, gia cầm từ tỉnh khác vào trong tỉnh hoặc vận chuyển qua tỉnh.

- Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, tăng cường kiểm tra đôn đốc tiến độ xây dựng các công trình, kiểm tra chặt chẽ các công trình đang đầu tư, xác định cụ thể các công trình, dự án cần ngừng, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện trong năm 2011; thu hồi chuyển đổi các khoản mục đầu tư đã bố trí song chưa cấp bách và không đúng mục tiêu dự án. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số dự án sản xuất công nghiệp có quy mô và giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh sớm đi vào sản xuất.

- Để sản xuất kinh doanh phát triển ổn định và duy trì bền vững, các cấp, các ngành chức năng cần có biện pháp thiết thực, tháo gỡ kịp thời những khó khăn của các doanh nghiệp trong đầu tư và sản xuất, nhất là việc bình ổn giá, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc quảng cáo, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm, có các giải pháp cụ thể khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ cá thể đầu tư phát triển sản xuất. Rà soát, đổi mới cơ chế chính sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thông thoáng thu hút các nhà đầu tư.

- Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội: Giám sát tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội gắn với thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Thực hiện tốt Quyết định 1165/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân tỉnh về việc Ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về Một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

CỤC THỐNG KÊ TỈNH YÊN BÁI

Các tin bài khác

Trang:      1  2  3  4     
 
Công nghệ áp dụng