Giới thiệu chung  

 

Tên sở

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái.

Địa chỉ liên hệ

Số 877, đường Yên Ninh, phường Đồng tâm, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại

0293 852 485  

Fax

0293.853734; 0293.855.303

Website

www.yenbai.edu.vn

Email

vanphong@yenbai.edu.vn