Tin tức sự kiện

Kết quả đánh giá, cấp lại chứng nhận áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Khoa học và Công nghệ
Cập nhật lúc: 13:27 CH, ngày 27/02/2013.

Ngày 28/12/2012, Đoàn đánh giá của Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert) trực thuộc Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng do ông Nguyễn Khắc Thọ - Trưởng phòng đào tạo làm trưởng đoàn đã tiến hành đánh giá, cấp lại chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại sở Khoa học và Công nghệ Yên Bái.

Tham dự buổi đánh giá về phía Sở có đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Giám đốc - Đại diện lãnh đạo về chất lượng cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo ISO của Sở.

Đoàn đánh giá đã thực hiện đánh giá chứng nhận tại tất cả các phòng, ban thuộc Sở với 01 Sổ tay chất lượng (bao gồm cả Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng), 05 quy trình hệ thống và 25 quy trình giải quyết công việc theo Đề án 30.

Kết quả đánh giá cho thấy, sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện tốt việc duy trì, cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng trong quá trình áp dụng và phối hợp với tổ chức chứng nhận trong việc đánh giá giám sát định kỳ theo quy định.

Qua việc áp dụng ISO 9001:2008 hiệu quả công tác của Sở Khoa học và Công nghệ được nâng cao rõ rệt cả về quy trình xử lý, năng lực lãnh đạo, tác phong của cán bộ và hồ sơ lưu trữ; các quy trình giải quyết công việc cơ bản đáp ứng đúng trình tự và thời gian quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh đó Đoàn cũng đã chỉ ra 03 điểm chưa phù hợp và một số điểm lưu ý khác Sở cần khắc phục trong thời gian tới để đáp ứng đủ điều kiện được Tổng Cục TCĐLCL cấp lại Giấy chứng nhận áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008./.

 

adminsokhcn

Các tin bài khác

Trang:      1  2  3  4