Tin tức sự kiện   23/10/2014 12:50:11 CH

Nâng cao chất lượng dâu và kén tằm bằng phương pháp ICM

Những năm gần đây, nghề trồng dâu, nuôi tằm đã trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, mang lại hiệu quả kinh tế cao và tích cực góp phần xóa đói giảm nghèo ở Trấn Yên. Với gần 180ha...
Đổi mới phương thức canh tác ngô trên đất dốc
Suối Bu là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn. Toàn xã có 411 hộ với...
 
Ở nơi đất không nghỉ
Được thiên nhiên ưu đãi cho một vùng đất đai màu mỡ, bằng phẳng, nhiều năm nay, người...
 
Chú trọng đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất
Yên Bái là tỉnh miền núi có tổng diện tích tự nhiên 688.627,64ha, trong đó diện tích...
 
Măng tre trên đất Kiên Thành
Đại Sơn, Viễn Sơn của huyện Văn Yên (Yên Bái) nổi tiếng với cây quế. Tú Lệ của huyện...

 Thủ tục hành chính

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang:      1  2  3  4      Tổng số:   120 (mục)