Tin tức sự kiện   18/09/2014 2:39:57 CH

Chú trọng đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất

Yên Bái là tỉnh miền núi có tổng diện tích tự nhiên 688.627,64ha, trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp 109.319,12ha. Những năm qua, trên địa bàn tỉnh, các chương trình hoạt động...
Măng tre trên đất Kiên Thành
Đại Sơn, Viễn Sơn của huyện Văn Yên (Yên Bái) nổi tiếng với cây quế. Tú Lệ của huyện...
 
Lâm Thượng: Nông dân thu 5 tỷ đồng từ măng mai
Sau 6 năm triển khai mô hình trồng tre măng mai, nhiều hộ gia đình ở xã Lâm Thượng,...
 
Bình Thuận phá thế độc canh cây lúa
Là một trong những xã vùng 3 đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn, những năm qua,...
 
Khai thác thế mạnh cây quế
Với trên 23.000ha quế, trong đó có 15.500ha trồng tập trung, huyện Văn Yên đã trở...

 Thủ tục hành chính

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang:      1  2  3  4      Tổng số:   120 (mục)