Báo cáo kết quả hoạt động

 Tệp đính kèm

Báo cáo tháng 5 năm 2009

        UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

 


             Số:  102/SNN-VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Yên Bái, ngày  20  tháng 5  năm 2009.

 

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất nông - lâm nghiệp tháng 5

Phương hướng và nhiệm vụ tháng 6 năm 2009

 


I- KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH TRONG THÁNG 5:

- Phối hợp với các huyện, thị, thành phố chỉ đạo bà con nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa đông xuân và các cây màu đã gieo trồng. Đã tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất vụ đông xuân 2008 – 2009, triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2009.

- Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ; công tác tiêm phòng cho đàn gia súc.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phát triển chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh năm 2008, bàn các giải pháp phát triển chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh năm 2009. Kiểm tra việc thực hiện chính sách về chăn nuôi hàng hoá ở các huyện, thị, thành phố.

- Chỉ đạo chăm sóc tốt giống chè và giống cây lâm nghiệp để phục vụ cho kế hoạch trồng mới, cải tạo chè, trồng rừng vụ thu năm 2009 và chuẩn bị cây giống cho trồng rừng năm 2010.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và khai thác trái phép lâm sản; công tác phòng chống cháy rừng và công tác tái trồng cây thuốc phiện niên vụ 2008 - 2009.

- Chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009.

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý, duy tu bảo dưỡng và khai thác tốt các công trình thuỷ lợi đảm bảo đủ nước tưới cho sản xuất.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện “Tuần lễ Quốc gia nước Nước sạch và VSMT” từ ngày 29/4 đến ngày 06/5/2008.

- Chỉ đạo hệ thống khuyến nông tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật về chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và các loại cây trồng vụ xuân.

- Chỉ đạo thực hiện đề án phát triển kinh tế – xã hội 02 huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải và các dự án của ngành.

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở thực hiện công tác cải cách hành chính: rà soát, thống kê và điền vào biểu mẫu các thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Chỉ đạo thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chính sách trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp và tăng cường kiểm tra cơ sở để nắm chắc diễn biến tình hình sản xuất, có biện pháp xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.

 

II- KẾT QUẢ SẢN XUẤT NÔNG - LÂM NGHIỆP.

1- Cây lúa và các cây màu vụ xuân:

* Cây lúa: Diện tích gieo cấy lúa xuân toàn tỉnh đạt: 17.361 ha, tăng 500 ha so với vụ xuân 2008 và đạt 104% kế hoạch. Đến nay diện tích lúa của các huyện vùng thấp đang ở giai đoạn vào chắc – thu hoạch; riêng diện lúa ở các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Lục Yên và các xã vùng cao của huyện Văn Chấn, Văn Yên đang ở giai đoạn đòng – trỗ- vào chắc. Diện tích lúa đã cho thu hoạch khoảng 400 ha (cánh đồng Mường Lò 300 ha, huyện Trấn Yên 100 ha). Dự kiến năng suất sản lượng lúa đông xuân đạt 50,5-51,0 tạ/ha, sản lượng lúa đông xuân ước đạt 87.500-88.000 tấn, tăng 4.000-4.500 tấn so với kế hoạch.

Hiện nay ngành đang chỉ đạo Chi cục Bảo vệ thực vật phối hợp với các địa phương tập trung chỉ đạo và hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu bệnh hại lúa đặc biệt là rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn cổ bông đang gây hại tập trung chủ yếu ở huyện Trấn Yên, Mù Cang Chải, Văn Chấn, Trạm Tấu, Văn Yên.

* Cây ngô: Vụ xuân 2009, mặc dù điều kiện thời tiết các huyện phía Tây khô hạn làm chậm tiến độ gieo trồng ngô xuân, song với quyết tâm khắc phục khó khăn, các địa phương đã gieo trồng được 7.092 ha ngô xuân, đạt 110% kế hoạch. Dự kiến năng suất ngô xuân đạt 25 tạ/ha, sản lượng ước đạt 16.500 tấn

Tổng sản lượng lương thực vụ đông và đông xuân ước đạt 117-117, 5 nghìn tấn tăng 2.000-2.500 tấn so với kế hoạch.

* Cây công nghiệp ngắn ngày, cây rau màu:

- Cây đậu tương: Diện tích gieo trồng 1.229 ha tập trung chủ yếu tại các huyện Văn Chấn, Lục Yên và Mù Cang Chải.

- Cây lạc: Diện tích gieo trồng 1.423 ha, tương đương với cùng kỳ năm trước, diện tích lạc tập trung chủ yếu tại Lục Yên và huyện Yên Bình, Huyện Trạm Tấu tổ chức chỉ đạo trồng được 120 ha song do thời tiết khô hạn và đầu tư phân bón thấp nên cây lạc sinh trưởng kém.

- Cây sắn: Đạt 11.349 ha, giảm trên 6.000 ha so với năm 2008, nguyên nhân chủ yếu do giá sắn thấp, khó tiêu thụ nên các hộ chuyển đổi sang gieo trồng các loại cây trồng khác.

- Ngoài ra các địa phương đã gieo trồng được 1.200 ha khoai và 2.650 ha rau đậu các loại.

2- Chăn nuôi - Thú y:

Trong tháng 5/2009, tình hình dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm ổm định không có dịch bệnh lớn xảy ra. Tuy nhiên một số dịch bệnh xảy ra rải rác ở các xã, phường thuộc thành phố Yên Bái như: bệnh tụ huyết trùng lợn xảy ra ở các xã Văn Tiến, Yên Thịnh, Giới Phiên, Hợp Minh, Nguyễn Phúc, Phúc Lộc, Tân Thịnh, tổng số mắc bệnh 62 con, chữa khỏi 53, chết 9 con; bệnh lép tô ở lợn xảy ra ở các xã Tuy Lộc, Phúc Lộc, Hồng Hà, Âu Lâu: 37 con mắc bệnh, chết 27 con, chữa khỏi 10 con và một số bệnh khác như đóng dấu lợn, phó thương hàn lợn, viêm ruột chó, viêm ruột lợn hiện đang được theo dõi và điều trị. Chi cục Thú y đã triển khai tiêm phòng được 336.215 liều vắc xin các loại: THT trâu bò 72.370 liều, THT lợn 40.570 liều, dịch tả lợn 65.790 liều, dại chó 37.045 liều, LMLM 120.440 liều. Thực hiện kiểm soát mổ được 54.906 con gia súc, gia cầm các loại; kiểm dịch vận chuyển 154 chuyến đã góp phần ngăn chặn sự bùng phát và lây lan của dịch bệnh.

            Đàn gia súc đã được khôi phục nhanh và bắt đầu có sự tăng trưởng: Đàn trâu ước 111.000/KH năm 113.500 con, đàn bò ước 39.000/KH năm 38.200 con, đàn lợn 400.000/ KH năm 419.800 con và đàn gia cầm 2,9 triệu con. Trong thời gian này ngành đang tiến hành kiểm tra việc thực hiện chính sách phát triển chăn nuôi hàng hoá ở các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Đang trình tỉnh đề án hồ trợ phát triển chăn nuôi bò cho các hộ nghèo của tỉnh giai đoạn 2009 – 2010.

            Để phục con giống cho thả bổ sung nguồn lợi thuỷ sản hồ Thác Bà và con giống phục vụ cho phát triển nuôi thuỷ sản trong tỉnh. Trung tâm thuỷ sản đã sản xuất được 100 triệu con cá bột, 30 triệu cá hương giống các loại và đang ương nuôi trên 4 tấn cá giống để phục vụ thả bổ sung nguồn lợi thủy sản vào hồ Thác Bà.

3- Cây chè, cây ăn quả:

- Diện tích trồng mới chè trong vụ xuân đạt 30 ha. Sản lượng chè búp tươi toàn tỉnh ước đạt 15.000 tấn.

- Cây ăn quả: Diện tích cây ăn quả đã trồng mới được 25 ha cây ăn quả (huyện Lục Yên 3 ha, huyện Yên Bình 22 ha).           

4- Về sản xuất lâm nghiệp - Kiểm lâm:

- Thực hiện kế hoạch trồng mới 15.000 ha rừng trong năm 2009, trong đó: 12.300 ha rừng sản xuất và 2.700 ha rừng phòng hộ. Đến nay diện tích đã trồng được 7.453 ha, bằng 49,7% kế hoạch. Trong đó: trồng rừng sản xuất tập trung được 6.428 ha, trồng rừng phòng hộ được 182 ha và cây phân tán quy diện tích 843 ha. Gồm các loại cây keo hạt 3.413 ha, quế 994 ha, bạch đàn mô 415 ha, bát độ + luồng 254 ha, bồ đề 519 ha, cây khác 829 ha. 

- Lực lượng kiểm lâm tiếp tục tăng cường công quản lý và bảo vệ rừng: Từ đầu năm đến nay đã phát hiện và xử lý tổng số 214 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng trong đó: khai thác 07 vụ, vận chuyển 83 vụ, chế biến cất dữ 107 vụ, cháy rừng 12 vụ và nương rãy 5 vụ. Đã xử lý 204 vụ trong đó phạt tiền 60 vụ, tịch thu lâm sản 144 vụ. Lâm sản tịch thu: 142,901 m3 gỗ xẻ trong đó gỗ pơmu 56,169 m3, gỗ tròn 1,003 m3 gỗ pơ mu và 77,187 m3 gỗ tròn nhóm 2- nhóm 8; phương tiện tịch thu 01 ô tô, 05 xe máy; số tiền thu nộp ngân sách 122.889.000 đồng.

- Kết quả chế biến lâm sản biến chủ yếu bao gồm:

            +/ Gỗ xẻ XDCB: 9.800 m3, tăng 78% so với cùng kỳ năm 2008

            +/ Đũa gỗ XK: 81 triệu đôi, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2008

            +/ Đũa tre vầu sơ chế: 41,5 tấn, tăng 154,6% so với cùng kỳ năm 2008

            +/ Giấy đế: 5.311 tấn, giảm 41,7% so với cùng kỳ năm 2008

            +/ Giấy vàng mã XK: 1.739 tấn, giảm 29,6% so với cùng kỳ năm 2008.

5. Công tác khuyến nông:

   Trong vụ đông xuân 2008-2009, hệ thống khuyến nông đã tổ chức 564 lớp tập huấn kỹ thuật cho 22.360 lượt hộ nông dân. Ngoài ra trạm khuyến nông các huyện phối hợp cùng hội phụ nữ tổ chức tập huấn 220 lớp tập huấn kỹ thuật FDP cho trên 4.000 lượt hộ nông dân và hướng dẫn cho 2.300 hộ nông dân xây dựng mô hình thâm canh lúa cải tiến sử dụng phân bón dúi sâu; Phối hợp cùng viện nghiên cứu nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc tổ chức các lớp tập huấn cho khuyến nông viên cơ sở về sản xuất chè an toàn theo quy trình VietGap.

6. Thuỷ lợi và Phòng chống lụt bão:

Phối hợp với các địa phương chỉ đạo nhân dân và các đơn vị quản lý thuỷ nông tiếp tục nạo vét kênh mương, sửa chữa các hạng mục công trình bị hư hỏng,  đảm bảo đủ nước tưới cho sản xuất vụ xuân 2009.

Theo báo cáo của Thường trực ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trong những ngày qua (từ ngày 15 đến ngày 18/5/2009) như sau:

Chiều ngày 15/5/2009 đã xảy ra lũ ống tại xã Đông Cuông và Tân Hợp huyện Văn Yên làm thiệt hại:

+ Nhà ở: Đổ 01 nhà bếp, sạt mái taluy 3 nhà dân.

+ Về nông nghiệp: Trâu bò bị cuốn trôi 02 con, lợn bị cuốn trôi 08 con, lúa thiệt hại 70,7 ha (mất trắng 15 ha), ngô thiệt hại 18 ha (mất trắng 2 ha), diện tích ao bị vỡ 4,6 ha.

+ Thuỷ lợi: Lũ làm cho 1.580 m kênh mương nội đồng bị hư hỏng, 16 phai nhỏ bị cuốn trôi.

+ Giao thông: Sạt lở taluy ước tính 5.700 m3, 3 tuyến đường đi các thôn bị sập gẫy 760 m.

Ngoài ra mưa to còn lầm ngập nhiều tuyến đường như Âu Lâu - Đông An, có đoạn ngập sâu 3 m, dài 25 m; Khánh Hoà - Minh Xuân, Yên Thế – Vĩnh Kiên gây ắc tác giao thông, tại một số khu vực nội thị thành phố Yên Bái và tại km10 thị trấn Yên Bình, mưa lớn gây ngập úng cục bộ sâu 0,2 – 0,5 m.

Tổng thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban chỉ huy PCLB tỉnh đã chỉ đạo Ban chỉ huy PCLB các huyện đã tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại, huy động các lực lượng tại các địa phương hỗ trợ các gia đình sửa lại nhà cửa, khôi phục diện tích lúa bị đổ để nhân dân ổn định cuộc sống. Đồng thời cử người canh gác 2 đầu đường tại các vị trí ngập sâu và sạt lở để đảm bảo cho các phương tiện qua lại trên các tuyến đường. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở để đảm bảo giao thông.

III- MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH TRONG THÁNG 6/2009:

- Chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch nhanh gọn lúa và cây trồng các loại vụ xuân giải phóng đất làm vụ mùa trong khung thời vụ tốt nhất. Chỉ đạo các đơn vị trong ngành phối hợp với các huyện, thị, thành phố chuẩn bị đủ giống, vật tư, phân bón cung ứng cho sản xuất vụ mùa. Chỉ đạo chăm sóc các cây giống, như: Chè, giống cây lâm nghiệp...đảm bảo đủ số lượng và chất lượng tốt phục vụ cho trồng mới cải tạo chè và trồng rừng năm 2009.

- Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm. Tiếp tục triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc theo kế hoạch.

- Chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, phòng chống việc khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án về phát triển chăn nuôi như: chăn nuôi hàng hoá, chương trình cải tạo đàn bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, mua bò hỗ trợ cho các hộ nghèo đảm bảo đúng đối tượng và chất lượng. Chỉ đạo công tác phát triển nuôi trồng thuỷ sản, công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản của tỉnh, sản xuất cá bột, cá hương giống các loại phục vụ con giống tốt cho nuôi trồng thuỷ sản.

 - Chỉ đạo hệ thống khuyến nông tổ chức các lớp tập huấn, h­ướng dẫn kỹ thuật về chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và các loại cây trồng vụ xuân.

- Chỉ đạo kiểm tra các công trình thuỷ lợi trước mùa mưa lũ. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chỉ thị 464/CT ngày 29/02/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường chỉ đạo, quản lý đảm bảo an toàn các hồ chứa.

- Chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án của ngành như về thuỷ lợi, nước sinh hoạt, di dân, hỗ trợ phát triển sản xuất,.v.v...

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đề án phát triển kinh tế xã hội 02 huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

- Chỉ đạo sắp xếp lại bộ máy tổ chức của ngành theo Thông tư liên tịch số 61/20008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 sau khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Yên Bái.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính. Cung cấp các thông về sản xuất nông lâm nghiệp lên cổng giao tiếp điện tử của tỉnh.

- Chỉ đạo thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chính sách trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp và tăng c­ường kiểm tra cơ sở để nắm chắc diễn biến tình hình sản xuất, có biện pháp xử lý kịp thời các tình huống xảy ra./.

  Nơi nhận:                                                                              KT.GIÁM ĐỐC

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;                                                            PHÓ GIÁM ĐỐC                             

- VP.Tỉnh uỷ;                          Báo cáo                                                                                        

- VP.UBND tỉnh;

- Sở KH - ĐT;

- Cục Thống kê;                                                                                           

- Các đ/c lãnh đạo Sở;                                                                                  (Đã ký)

- Các phòng thuộc Sở, CĐN;

- Lưu VP, TH.                                                                                    

                                                                                

                                                                                 Đoàn Kim Thành

 

 

 

 

 

 

Tệp đính kèm