Tin tức sự kiện   30/01/2015 4:20:13 CH

Đại hội chi bộ Ban Thi đua - Khen thưởng lần thứ IV

Được sự nhất trí của Ban chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ, ngày 28/01/2015, Chi bộ Ban Thi đua - Khen thưởng đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2017.
Ban Tôn giáo Chính phủ triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015
Sáng 22/1, tại Hà Nội, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ...
 
Hội nghị phổ biến, triển khai thực hiện Thông tư số 15/2014/TT-BNV
Ngày 20/01/2015, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai thực...
 
Được sử dụng không quá 50% biên chế đã tinh giản
Bộ Nội vụ vừa thực hiện đăng tải xin ý kiến góp ý vào Dự thảo Thông tư liên tịch...
 
Thi đua, khen thưởng cần chú ý người lao động trực tiếp
Sáng 26/12, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị...

 Thủ tục hành chính

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang:      1  2  3  4      Tổng số:   51 (mục)