Tin tức sự kiện   30/05/2015 11:06:17 SA

Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ thứ XIX (2015 - 2020)

Ngày 10/4/2015, Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ thứ XIX (2015 - 2020).
Hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Sáng ngày 06/4/2015, tại Trụ sở Bộ Nội vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,...
 
Đại hội chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ lần thứ IV
Được sự nhất trí của Ban chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ, ngày 03/02/2015, Chi bộ Chi...
 
Đại hội chi bộ Ban Thi đua - Khen thưởng lần thứ IV
Được sự nhất trí của Ban chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ, ngày 28/01/2015, Chi bộ Ban...
 
Ban Tôn giáo Chính phủ triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015
Sáng 22/1, tại Hà Nội, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ...

 Thủ tục hành chính

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang:      1  2  3  4      Tổng số:   51 (mục)