Văn bản hành chính

Tìm kiếm:
Số hiệu Tên văn bản Văn bản
122/2005/QĐ - UBND Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi Tải về
58/STC-KHNS Báo cáo kết quả phân bổ dự toán ngân sách năm 2015 Tải về
937/STC-ĐT Báo cáo KL thực hiện theo quý để chủ động cân đối vốn chi đầu tư XDCB từ nguồn NSNN và TPCP Tải về
895 /STC-HCSN Hướng dẫn một số nội dung về công tác quản lý tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra Tải về
2484/STC-TTr Hướng dẫn báo cáo công tác THTK, CLP Tải về
183/2009/TT-BTC Hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ Tải về
46/2008/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng nguồn vốn thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 Tải về
14/STC-TCDN Hướng dẫn lập và gửi kế hoạch tài chính năm 2015; báo cáo tài chính năm 2014 Tải về
115/2008/TT-BTC Hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán Tải về
1064/STC-HCSN Hướng dẫn một số nội dung về tài chính có liên quan đến việc thực hiện Luật BHYT năm 2008 Tải về
451/HD-STC Hướng dẫn một số nội dung về thẩm định giá Tải về
182/2009/TT-BTC Hướng dẫn nội dung và mức chi cho công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện Tải về
75/2008/TT-BTC Hướng dẫn quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn Tải về
117 / 2008 / TT-BTC Hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước Tải về
33/2007/TT- BTC Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước Tải về
Trang:      1  2  3  4