Báo cáo kết quả hoạt động

 Tệp đính kèm

Báo cáo năm 2011 - Phương hướng năm 2012

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 


Số:............./BC-VHTTDL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


 Yên Bái, ngày       tháng 11 năm 2011

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác văn hoá, thể thao và du lịch năm 2011

 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2012

 

Phần thứ nhất

 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2011

 

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Năm 2011 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh, đó là Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2010-2015; bầu cử Quốc hội khoá XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; năm đầu tỉnh Yên Bái nỗ lực cố gắng biến Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVII thành hiện thực sinh động trong đời sống xã hội, đồng thời đây cũng là năm đầu tỉnh Yên Bái triển khai chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020. Mặc dù trong bối cảnh đất nước và tỉnh nhà có nhiều thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, lạm phát tăng cao, nhưng do được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự phối hợp giúp đỡ của các cấp, các ngành, các địa phương; sự phấn đấu nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành, năm 2011 ngành văn hoá, thể thao và du lịch đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao, các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch, gia đình đã bám sát và đáp ứng nhiệm vụ chính trị, nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra trong các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh và cả nước đã đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân địa phương. Kết quả hoạt động cụ thể của ngành được đánh giá trên các mặt như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

1. Công tác quản lý nhà nước

Năm 2011 ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái đã tham mưu, xây dựng các chương trình, kế hoạch đồng thời chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị, các địa phương trong tỉnh tuyên truyền, tổ chức thành công các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch chào mừng những sự kiện trọng đại như: Kỷ niệm 65 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2011), Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, kỷ niệm 81 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2011) và đón chào năm mới - Xuân Tân Mão 2011; bầu cử Quốc hội khoá XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; chào mừng 36 năm giải phóng miền Nam (30/4/1975-30/4/2011) và Quốc tế Lao động 1/5; chào mừng kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2011) gắn với 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; kỷ niệm 57 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2011); kỷ niệm 64 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2011), 50 năm thảm họa da cam ở Việt Nam; 64 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2011), kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, 66 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9; 66 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam và 6 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, 66 năm ngày thành lập Ngành Văn hoá - Thông tin Việt Nam, 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, 67 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 22 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015 và triển khai chuyên đề cuộc vận động năm 2011 với chủ đề “Yên Bái học tập và làm theo lời Bác” cho cán bộ trong ngành. Triển khai Chương trình hành động số 731/CTr-UBND ngày 08/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố kiện toàn Ban chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá từ tỉnh đến cơ sở và xây dựng chương trình thực hiện phong trào trong giai đoạn 2011-2015; tổng kiểm tra đánh giá công nhận lại danh hiệu làng, bản, tổ dân phố văn hoá tỉnh Yên Bái năm 2010; hướng dẫn tiêu chuẩn công nhận gia đình, làng, bản, tổ dân phố văn hóa đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2011-2015; công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; xã đạt chuẩn nông thôn mới; phối hợp với UBMT Tổ quốc các cấp tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư.

Xây dựng kế hoạch và kiểm tra hoạt động của mô hình câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở nhằm chỉ đạo nhân rộng mô hình ra toàn tỉnh; xây dựng nơi tạm lánh, đường dây nóng hỗ trợ các vụ bạo lực gia đình ở cơ sở; phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch” và tổ chức lễ phát động “Chung tay xây dựng gia đình Việt Nam phát triển bền vững”; tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”; phối hợp với Công đoàn viên chức trong công tác tuyên truyền giáo dục, đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ, công chức, viên chức lao động giai đoạn 2011 - 2015.

Hoàn thiện và trình phê duyệt các đề án, quy hoạch: Phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Yên Bái đến năm 2015, định hướng 2025; Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch trung tâm Hồ Thác Bà giai đoạn 2010-2020, định hướng đến 2025; Quy hoạch điểm tập luyện và thi đấu thể thao tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011- 2020, tầm nhìn 2025; Quy hoạch khu du lịch Suối Giàng gắn với khu đá vân hoa thôn Giàng A, thôn Suối Lóp xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn; triển khai xây dựng đề án phát triển văn hoá nông thôn mới, giai đoạn 2011-2015.

Tăng cường chỉ đạo công tác bảo tồn di sản văn hóa thông qua việc trình phê duyệt quy chế tu bổ, tôn tạo phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh; tham mưu ban hành Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái; triển khai dự án tu bổ một số di tích cấp quốc gia như: Di tích Hắc Y - Đại Cại, di tích thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải, di tích Căng - Đồn Nghĩa Lộ; khu di tích lịch sử Nguyễn Thái Học...; chỉ đạo khai quật khảo cổ tại Phù Nham (Văn Chấn) và khu vực quần thể di tích Hắc Y - Đại Cại (Lục Yên).

Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hơn 40 lễ hội truyền thống của các dân tộc; chỉ đạo tổ chức Đại hội 5 liên đoàn thể thao tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2011-2016.

Đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT cho 02 diễn viên của Đoàn Nghệ thuật.

Triển khai sâu rộng việc bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên mới của Thế giới trong giai đoạn nước rút, thực hiện chiến dịch bầu chọn tại 02 điểm trường Cao đẳng Sư phạm và Trung cấp Kinh tế tỉnh Yên Bái.

Trình đề nghị công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm an ninh trật tự và giữ gìn môi trường văn hoá lành mạnh, phục vụ những sự kiện chính trị và những ngày lễ lớn. Trong 9 tháng đã kiểm tra 101 điểm: 32 điểm kinh doanh dịch vụ Karaoke; 01 điểm kinh doanh trò chơi điện tử; 21 xe bán hàng rong; 26 cửa hàng bán các mặt hàng tết về tổ chức quảng cáo; 08 cửa hàng bán băng đĩa ca nhạc và 13 cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, lập 08 biên bản kiểm tra, 02 biên bản vi phạm hành chính, tịch thu 355 đĩa VCD ca nhạc không tem nhãn, đình chỉ hoạt động 04 điểm dịch vụ karaoke... Kiểm tra 12 điểm đình, đền, chùa, lễ hội trên địa bàn 06 huyện thị, thành phố. Ngoài ra, chú trọng kiểm tra các bảng, biển, khẩu hiệu chính trị gắn với quảng cáo và tham gia đội kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh kiểm tra về công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh.

Đến hết  tháng 10/2011 đã tiến hành thẩm định và cấp 94 giấy phép hoạt động lĩnh vực văn hoá, ước cả năm 110 giấy phép hoạt động văn hoá các loại; trong đó 40 giấy phép quảng cáo; 27 giấy phép biểu diễn nghệ thuật; 35 giấy phép kinh doanh dịch vụ Karaoke, 10 thẻ hướng dẫn viên du lịch, quốc tế và nội địa Trong năm 2011 đã .

Phòng Văn hoá - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của ngành đã hoàn thành nhiệm vụ, một số địa phương đã tổ chức thành công các sự kiện văn hoá, du lịch thuộc địa bàn quản lý như: Huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ đã phối hợp tổ chức tốt lễ khai mạc Chương trình du lịch về cội nguồn năm 2011; huyện Yên Bình với lễ hội Âm vang hồ Thác Bà...cùng với đó là hàng loạt các sự kiện chính trị trọng đại diễn ra trong năm đều được hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị cũng như đáp ứng được đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân từng địa phương.

2. Các hoạt động sự nghiệp

2.1. Lĩnh vực văn hoá, gia đình

2.1.1. Công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hoá dân tộc

Uớc cả năm 2011, Bảo tàng tỉnh đã tổ chức 05 cuộc trưng bày triển lãm; 12 cuộc thám sát khoa học; sưu tầm và tiếp nhận 400 hiện vật (đạt 100% kế hoạch năm). Tập trung tổ chức khai quật di chỉ khảo cổ ở xã Phù Nham (huyện Văn Chấn) và khu vực Hắc Y - Đại Cại (huyện Lục Yên); xác định 02 địa điểm có dấu tích, di tích khảo cổ học Phùng Nguyên tại huyện Văn Yên. Hoàn thành đề tài khoa học cấp đơn vị về xây dựng sưu tập di vật kim khí - thạp đồng (văn hoá Đông Sơn). Phúc tra toàn bộ lý lịch di vật, tư liệu hoá chuyên đề, tiến tới xây dựng sưu tập Trống đồng - Đông sơn tại kho cơ sở. Hoàn thành việc tổng kiểm kê di sản văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh.

Ban Quản lý di tích và danh thắng thực hiện tốt công tác quản lý lễ hội diễn ra trong dịp đầu năm, kiểm tra và chấn chỉnh kịp thời cách bài trí cũng như hoạt động của các di tích góp phần phát huy và giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. Trong năm 2011 đã xây dựng và xếp hạng được 09 hồ sơ di tích, đếm 30/11 có 04 di tích được công nhận xếp hạng,  ước đến cuối năm 2011 có 05 di tích được công nhận xếp hạng đưa tổng số lên 45 di tích, trong đó có 10 di tích xếp hạng cấp quốc gia. Hoàn thành 01 dự án sưu tầm, bảo tồn lễ cúng họ của dân tộc Mông, huyện Mù Cang Chải; khảo tả lễ hội cồng chiêng (sắc bùa) dân tộc Mường huyện Trấn Yên.

2.1.2. Công tác tuyên truyền, tổ chức phong trào văn hoá cơ sở

Trung tâm Văn hoá tỉnh đã thực hiện được 23 chương trình biểu diễn nghệ thuật quần chúng; 04 chương trình văn nghệ phát sóng truyền hình địa phương. Đến 30/11 duy trì sinh hoạt câu lạc bộ văn nghệ với tổng số 298 buổi sinh hoạt, biểu diễn phục vụ các ngày lễ, tết, kỷ niệm, đến hết năm 2011 có 350 buổi sinh hoạt, biểu diễn phục vụ  (đạt 100% kế hoạch năm). Thành lập thêm 02 câu lạc mới về khiêu vũ và sân khấu dân tộc, đưa tổng số hiện có 06 câu lạc bộ sinh hoạt trực tiếp tại trung tâm. Tổ chức thành công Hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục dân tộc lần thứ XII từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, tại Hội diễn cấp tỉnh đã có 18 đoàn, 284 nghệ nhân, diễn viên, 67 tiết mục ca múa nhạc và trình diễn trang phục. Tập luyện cho câu lạc bộ và tham dự giải khiêu vũ thể thao khu vực mở rộng  tại tỉnh Phú Thọ, kết quả đạt Cúp toàn đoàn và 3 giải nhất.

Hoạt động cổ động, triển lãm, tuyên truyền: Sáng tác 17 mẫu tranh cổ động tuyên truyền (đạt 100%); mở 10 lớp bồi dưỡng năng khiếu cho 441 học viên cơ sở. Đội thông tin lưu động đã biểu diễn tuyên truyền được 147 buổi (đạt 101,3%), trong đó có 07 buổi tham gia liên hoan lưu động toàn quốc, 52 buổi vùng sâu, vùng xa và 13 buổi thuộc chương trình phòng chống tội phạm, ma tuý. Tham gia hội thi trình diễn trang phục dân tộc toàn quốc và hoa hậu các dân tộc Việt Nam; Hội thi thông tin lưu động toàn quốc lần thứ XI; tham gia hoạt động tại khu các làng văn hóa dân tộc thuộc làng văn hóa các dân tộc Việt Nam - Hà Nội, năm 2011

Trung tâm văn hoá thể thao các huyện thị thành phố đã thực hiện được trên 170 chương trình  biểu diễn phục vụ nhân dân được trên 1.600 buổi phục vụ trên 500.000 lượt người xem, duy trì hoạt động cho 1.546 đội văn nghệ quần chúng cơ sở, hướng dẫn cơ sở; hệ thống nhà văn hoá thôn bản tổ chức được trên 3.500 buổi sinh hoạt văn hoá văn nghệ. Đặc biệt là tổ chức thành công Hội diễn văn nghệ quần chúng và biểu diễn trang phục các dân tộc cấp cơ sở.  9 đôi thông tin lưu động huyện đã đến các cơ sở tuyên truyền về đại hội Đảng, bầu cử quốc hội và Hội đồng nhân dân và các nhiệm vụ chính trị khác được trên 450 buổi phục chủ yếu các điểm mà hệ thông thông tin đại chúng còn yếu chưa với đến. Nhân dịp các ngày kỷ niệm lớn của tỉnh và đất nước  9 Trung tâm Văn hoá, Thể thao huyện đã đưa ra mặt đuờng được trên 4.500lượt băng các loại với  gần 40.00m2 tuyên truyền, 3.500 cờ các loại, kẻ vẽ, thay đổi nội dung truyên truyền ở 30 cụm pa nô lớn được trên 1400m2; thực hiện được trên 500 buổi xe loa cổ động đến các xã, phường...

2.1.3. Hoạt động nghệ thuật biểu diễn

Với chỉ tiêu giao 160 buổi biểu diễn 11 tháng Đoàn Nghệ thuật thực hiện được 136 buổi biểu diễn, ước cả năm sẽ đạt 150 buổi(bằng 93,75% kế hoạch năm), trong đó biểu diễn tại vùng cao, vùng sâu được 65 buổi, phục vụ cho trên 185.000 lượt người xem. Xây dựng được 04 chương trình lớn: đón xuân Tân Mão, chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, lễ khai mạc chương trình du lịch về cội nguồn, 100 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Dàn dựng 04 tiết mục múa mới, 12 ca khúc mới; chỉnh sửa, nâng cao trên 10 tiết mục. Tham gia giao lưu nghệ thuật dân tộc tại tỉnh Sóc Trăng đạt kết quả cao. Nhằm phát hiện và nuôi dưỡng tài năng nghệ thuật, được sự giúp đỡ của Chương trình Đôrêmi năm 2011- ươm mầm tài năng năng âm nhạc của Ban văn nghệ VTV3 Đài truyền hình Việt Nam, tỉnh Yên Bái có cháu Đỗ Trí Dũng là con diễn viên Đoàn Nghệ thuật tỉnh tham gia chương trình Đôrêmi năm 2011, kết quả cháu đã vựơt qua nhiều vòng thi và đã đạt giải đặc biệt.

            2.1.4. Hoạt động thư viện

Thư viện tỉnh tổ chức trưng bày triển lãm 12 đợt sách, báo theo các chuyên đề phục vụ sự kiện chính trị và những ngày lễ lớn. Biên soạn 11 số thư mục định kỳ: “Yên Bái thành tựu kinh tế - xã hội”; 03 số thư mục chuyên đề: “Lễ hội văn hoá các dân tộc tỉnh Yên Bái”, “Nghị quyết Đại hội Đảng cộng sản việt Nam lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVII”; “Kỷ niệm 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển”; 01 thư mục giới thiệu giải thưởng sách hay 2011. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng 03 phóng sự về hoạt động phục vụ của xe thư viện lưu động, phản ảnh nội dung đưa sách về bản, làng phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa. Tổ chức ngày hội đọc sách tại 01 trường THCS, hỗ trợ trên 2.500 bản sách cho 07 thư viện nhà trường và 01 thư viện tư nhân trên địa bàn tỉnh. Giao 600 bản sách và thu hồi 666 bản sách luân chuyển.

Phục vụ bạn đọc tại thư viện tỉnh được 84.399 lượt (đạt 119,5% kế hoạch năm), cấp 2.432 thẻ bạn đọc, bổ sung và xử lý 11.475 bản sách (đạt 131%). Phục vụ lưu động tại 60 điểm, được 46.815 lượt bạn đọc, trong đó trên 6.000 lượt bạn đọc sử dụng thư viện điện tử; trưng bày, giới thiệu 26 đợt sách, báo theo xe lưu động. Chiếu phim phục vụ nhân dân trong dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của tỉnh và cả nước.

           2.1.5. Hoạt động Phát hành Phim và Chiếu bóng

Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng khai thác và phổ biến 21 phim nhựa màn ảnh rộng, 66 đĩa phim truyện, biên tập, in sao lồng tiếng dân tộc 12 chương trình, cấp 360 băng đĩa hình cho cơ sở, trong đó có 108 băng lồng tiếng dân tộc. Tăng cường chiếu phim đáp ứng nhu cầu xem của người dân, tổng số thực hiện được 850 buổi (đạt 100% kế hoạch năm), trong đó phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa được 320 buổi (đạt 103,2%), thu hút được gần 300.000 lượt người xem, trong đó người xem vùng cao đạt 80.500 lượt. Trung tâm đã chủ động lồng ghép chương trình tuyên truyền về phòng chống ma tuý, phòng chống tội phạm và các chương trình tuyên truyền khác vào trước buổi chiếdândaps ứng nhu cầu tìm hiểm của nhân dân.

2.1.6. Hoạt động phát hành sách

Trung tâm Phát hành sách đã nhập 81.300 bản sách, 60.000 bản văn hoá phẩm; phát hành được 75.500 bản sách (đạt 68,1%),  trong đó phát hành 51.456 bản sách tài trợ của năm 2010 cho các trường học cấp I+II trong tỉnh, và 13.300 bản sách  song ngữ mua từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá cho các thôn bản đặc biệt khó khăn có đồng bào dân tộc sinh sống, cung cấp 52.000 bản văn hoá phẩm phục vụ nhu cầu thưởng thức của nhân dân.

2.1.7. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá cơ sở”

                        Đã lựa chọn được 11 xã điểm để triển khai xây dựng xã văn hoá đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng 02 đề án xã văn hoá đạt chuẩn nông thôn mới, đã ra mắt được 01 xã đạt tiêu chuẩn. Các địa phương đã được hướng dẫn tiêu chuẩn xét công nhận gia đình, làng, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hoá năm 2011, ước kết quả bình bầu có 85% hộ gia đình, 57% làng, bản, tổ dân phố, 95% cơ quan đơn vị   đạt tiêu chuẩn văn hoá theo tiêu chí cũ.

2.1.8. Công tác gia đình

Nâng cao chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ PCBLGĐ và Câu lạc bộ Phòng, chống HIV/AIDS. Trong năm 2011 đã xây dựng được thêm 45 Câu lạc bộ, đưa tổng số lên 195 câu lạc bộ; xây dựng 15 mô hình Câu lạc bộ gia đình bền vững và Nhóm Phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ sở.

Duy trì hoạt động của 195 câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình trongtoàn tỉnh. Trong năm trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 177 vụ bạo lực gia đình, trong đó 139 vụ đã được xử lý. Xây dựng được 610 địa chỉ tạm lánh, đường dây nóng hỗ trợ các vụ bạo lực gia đình ở cơ sở trên địa bàn các huyện, thị, thành phố.

2.2. Hoạt động thể dục thể thao

2.2.1. Thể thao quần chúng

Phong trào thể dục thể thao quần chúng của tỉnh có nhiều điểm nhấn, nổi bật: Lễ phát động “Chạy vì sức khoẻ” hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2011-2015 do tỉnh phát động, với 55 khối với gần 3.000 người tham gia; tính đến nay số người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên ước đạt 193.000 (vượt 0,2% chỉ tiêu kế hoạch giao). Toàn tỉnh có 495 Câu lạc bộ đang hoạt động trong đó có 138 câu lạc bộ do Trung tâm Thể dục thể thao quản lý  hướng dẫn hoạt động. Phối hợp kiểm tra rèn luyện thể lực trong lực lượng công an nhân dân.

Trong năm 2011 đã tổ chức thành công 19 giải thể thao cấp tỉnh, trong đó có 07 giải xã hội hoá, điển hình là Hội thi thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước quê hương đổi mới, thu hút được 53 đoàn với trên 700 vận động viên tham gia. Tham gia Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ VII đạt 10 huy chương (đạt 71,4% kế hoạch năm), trong đó 05 HCV, 02 HCB, 03 HCĐ. Phối hợp mở các lớp năng khiếu nghiệp dư các môn: Bóng đá; Cầu lông; cờ vua; Aerobish... trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Tổ chức thành công lễ phát động “Chạy vì sức khỏe” hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại” nhằm đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng đến mọi tầng lớp nhân dân; ký kết chương trình phối hợp hoạt động văn hoá thể thao giai đoạn 2011-2015;

 

2.2.2. Thể thao thành tích cao

Trường Trung cấp Thể dục thể thao hiện đang đào tạo 333 học sinh, sinh viên; có 212 vận động viên, trong đó 105 vận động viên đội tuyển tỉnh, 93 vận động viên đội tuyển trẻ và 14 vận động viên đội tuyển năng khiếu. Trong năm đã tham gia 24 giải thể thao cấp quốc gia, ước giành được khoảng 60 huy chương (bằng 109% chỉ tiêu kế hoạch giao), trong đó ước có 15 HCV, 20 HCB, 25 HCĐ. Đã tập trung tập luyện 2 đội bóng đá, thiếu niên, nhi đồng tỉnh tham gia vòng  loại khu vực đạt kết quả cao, là 1 trong 10 đội được tuyển chọn tham gia vòng chung kết toàn quốc. 

Ngoài ra trường đã tuyển chọn được 17 vận động viên các môn Bóng chuyền, Cầu mây, Karatedo, Cử tạ, Điền kinh, Bóng rổ, bổ sung vào các đội tuyển năng khiếu của tỉnh. Phối hợp với Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh mở lớp bồi dưỡng nâng cao lý luận và phương pháp huấn luyện thể dục thể thao cho các huấn luyện viên của trường. Xây dựng đề án đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao giai đoạn 2011-2015 và Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII. Mở 01 lớp bồi dưỡng giáo viên thể dục hè, 01 lớp năng khiếu cho hơn 30 học sinh trường THPT.

2.3. Hoạt động du lịch

Chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp tổ chức thành công 02 sự kiện văn hoá, du lịch lớn mang tính khu vực: Lễ khai mạc Chương trình du lịch về cội nguồn 2011; lễ hội Âm vang hồ Thác Bà trong chương trình du lịch của tỉnh Yên Bái; Phối hợp tổ chức thành công 01 hội thảo về “Xây dựng thương hiệu du lịch Yên Bái”.

Hệ thống cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh ước đón và phục vụ được 309.310 lượt khách, (tăng 18,7% so với năm 2010), trong đó khách quốc tế ước đạt 15.750 lượt; khách du lịch nội địa 294.560 lượt; doanh thu ước đạt 130,3 tỷ đồng (tăng 19,1 % so với năm 2010).

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch thực hiện tốt công tác tuyên truyền quảng bá, giới thiệu hình ảnh quê hương, đất nước, con người của tỉnh qua các phương tiện thông tin đại chúng. Phối hợp tổ chức thành công Tuần văn hoá ẩm thực và các tuor du lịch phục vụ Lễ khai mạc Chương trình du lịch về cội nguồn 2011; Lễ hội Âm vang Hồ Thác Bà. Khảo sát xây dựng các tour du lịch phục vụ du lịch hè 2011. Tham gia xây dựng và khảo sát chương trình khung du lịch 8 tỉnh Tây bắc mở rộng. Phối hợp với các hãng truyền thông trung ương về công tác tuyên truyền và dựng phim tư liệu quảng bá về du lịch Yên Bái. Xây dựng đề án website du lịch riêng của tỉnh nhằm tăng cường công tác quảng bá du lịch. Tham gia giới thiệu sản phẩm du lịch và những đặc trưng của tỉnh Yên Bái trong chương trình "Qua miền Tây Bắc" tại tỉnh Sơn La; Liên hoan trà Quốc tế lần thứ nhất tại tỉnh Thái Nguyên.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình hạ tầng khu du lịch Suối Giàng, xây dựng quy hoạch điểm dừng chân Đèo Khau Phạ, huyện Mù Cang Chải, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư Khu du lịch Tân Hương - hồ Thác Bà.

3. Tổ chức thực hiện chương trình quốc gia về văn hoá:

Đã hoàn thiện việc giao thiết bị cho 20 làng thôn bản đặc biệt khó khăn,15 làng, bản đạt chuẩn văn hóa và 11 nhà văn hóa xã phục vụ các hoạt động văn hóa cơ sở; 4 nhà văn hoá huyện, 3 đội thông tin lưu động huyện, 01 đội chiếu bóng lưu động với tổng số kinh phí là 1tỷ 60 triệu đồng; tổ chức 01 lớp học bồi dưỡng kiến thức tổ chức phong trào văn hoá cơ sở cho 30 học viên; sưu tầm, quay phim, bảo lưu vào kho lưu trữ quốc gia 01 lễ hội truyền thống, hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hoá cơ sở cho 10 thôn bản văn hoá; mua và phân phối 1.872 bản sách, trị giá 80 triệu đồng về cho 8 thư viện huyện, hoàn thiện việc tổ chức khai quật lần thứ 6 tại di tích Hắc Y và tổ chức bảo tồn cây thị cổ 70 tuổi, tiếp tục bảo tồn làng văn hoá truyền thống Pang Cáng với các hạng mục nhà vệ sinh , thờ cúng cây thiêng, đường vào bản.....

III. NHỮNG MẶT ĐẠT ĐƯỢC VÀ TỒN TẠI HẠN CHẾ.

1. Những mặt đạt được

Công tác quản lý và tổ chức các hoạt động văn hoá đã phục vụ kịp thời  các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ bản đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong tổ chức sinh hoạt văn hoá tại cộng đồng, ngành đã chủ động và tăng cường đẩy mạnh hướng văn hóa về cơ sở, góp phần tăng mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho đồng bào vùng sâu, vùng xa.

- Ngành đã chủ động tham mưu với tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phục vụ có hiệu quả các ngày lễ lớn, các sự kiện văn hoá thể thao và du lịch của tỉnh và đất nước; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch từ tỉnh đến cơ sở, trong năm 2011 ở Yên Bái không để xẩy ra những sai phạm lớn về văn hoá thể thao và du lịch góp phần ổn định, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

        - Các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch năm 2011 được tổ chức sôi nổi, rộng khắp, đa dạng, phong phú. Công tác bảo tồn di sản văn hóa ngày càng được các cấp chính quyền địa phương quan tâm, một số di tích lịch sử văn hóa quan trọng của tỉnh được đầu tư toàn bộ di sản văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã được kiểm kê, đánh giá, nhiều giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc trong tỉnh từng bước được bảo lưu, phát huy tác dụng phục dựng đưa vào sinh hoạt văn hoá cộng đồng làm phong phú thêm nền văn hóa của tỉnh nhà, góp phần thỏa mãn nhu cầu văn hóa, tinh thần và sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân,

          - Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” về cơ bản được giữ vững, có chiều hướng phát triển cả về quy mô và chất lượng. Qua phong trào một số cơ sở, vật chất, thiết chế hoạt động văn hoá ở thôn, bản được hình thành từ tinh thần tự nguyện đóng góp của nhân dân.Công tác tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình đã được triển khai rộng khắp đến các cấp các địa phương.

Phong trào thể thao quần chúng ngày càng lớn mạnh, thu hút nhiều người tham gia thể dục thể thao, đặc biệt là trong các cơ quan, đơn vị, các địa phương trong tỉnh, các giải thi đấu được tổ chức thường xuyên, thu hút nhiều  đối tượng tham gia.

Công tác hợp tác phát triển du lịch đã được mở rộng quy mô nhằm khai thác phát triển nhiều sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng của từng vùng. Công tác thông tin, xúc tiến du lịch đã được đẩy mạnh, đã giới thiệu rộng rãi hơn về tiềm năng đất nước con người Yên Bái đến với nhiều du khách, đã chuyên nghiệp hơn trong việc tổ chức các sự kiện du lịch của tỉnh.

 2. Những mặt tồn tại hạn chế

Công tác thông tin tuyên truyền, phục vụ lưu động đến các vùng sâu, vùng xa còn thiếu kịp thời, chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp phục vụ cơ sở còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân.

Sự phối kết hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác kiểm tra, thanh tra các hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá, thể thao, du lịch đã có song ý thức của người dân chưa cao nên vẫn để xảy ra tình trạng kinh doanh trái pháp luật, tệ nạn xã hội trong một số lễ hội vẫn còn, việc treo băng rôn quảng cáo lộn xộn, không có giấy phép của cơ quan chủ quản. Tình trạng xâm hại di tích, danh lam thắng cảnh một số nơi vẫn xảy ra, môi trường du lịch còn bị ô nhiễm nhiều nơi.

Tuy công tác tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình đã được triển khai rộng khắp đến các cấp các địa phương nhưng hiệu quả chưa sâu, tình trạng bạo lực trong gia đình, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em vẫn còn xẩy ra. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" phát triển chưa đồng đều, một số địa phương vẫn còn thiên về hình thức. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội chưa nghiêm, chưa đúng theo quy chế của Bộ ban hành. Việc đăng ký gia đình, cơ quan, đơn vị, làng, bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hoá năm 2012 có nhiều nơi còn làm theo hình thức đánh trống ghi tên, thiếu tính vận động tuyên truyền, thiếu kiểm tra đôn đốc.  

Phong trào thể thao quần chúng đã phát triển nhưng chưa đồng đều, chủ yếu tập trung tại vùng đô thị, nguyên nhân là do ý thức và điều kiện tập luyện thể thao chưa đầy đủ; công tác xã hội hóa trong tổ chức thi đấu các giải thể thao chưa cao, kinh phí dành cho hoạt động thể thao cấp cơ sở còn rất hạn hẹp. Thể thao thành tích cao tuy đã đạt được kết quả đáng ghi nhận song việc giành được các huy chương thứ hạng cao ở các giải đấu lớn còn hạn chế, vận động viên tham gia vào các đội tuyển quốc gia còn ít.

Cơ sở vật chất của một số đơn vị, cơ sở chưa được đầu tư, trang thiết bi hoạt động còn thiếu. Cơ chế chính sách đối với diễn viên, vận động viên, huấn luyện viên chưa đảm bảo, chưa động viên khuyến khích được tài năng; hoạt động văn hoá thể dục thể thao ở cơ sở làng thôn bản còn thiếu người hướng dẫn.

Việc đầu tư xây dựng hình thành khu du lịch thu hút khách còn hạn chế, tiến độ thi công chậm, chưa thu hút được các nhà đầu tư, nguồn kinh phí ngân sách đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch còn hạn hẹp. Do xuất phát điểm ngành du lịch của tỉnh thấp, vẫn đang ở giai đoạn đầu phát triển, sản phẩm du lịch chưa thực sự nổi bật, độc đáo, thị trường du lịch nhỏ bé, chưa có các doanh nghiệp hoạt động du lịch chuyên nghiệp. Lượng khách du lịch đến Yên Bái tại các cơ sở lưu trú chủ yếu là khách công vụ, khách có mục đích chính là đi du lịch còn rất thấp. Công tác thông tin xúc tiến du lịch tuy đã có nhiều cố gắng, nhưng cần có các chương trình quảng bá, giới thiệu thường xuyên hơn, nội dung quảng bá đậm nét hơn, mở rộng phạm vi quảng bá phát triển nguồn khách du lịch quốc tế. Sản phẩm du lịch còn đơn điệu, thiếu tính độc đáo, hấp dẫn. Huy động nguồn lực xã hội, thự hiện xã hội hoá hoạt động trên cả ba lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch chưa được phát huy và khai thác tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nói chung.

 

 

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2012.

I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG.

Năm 2012 là năm thứ 2 của nhiệm kỳ đổi mới về nhiều lĩnh vực, nhiều chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước; ngành tiếp tục tổ chức tốt công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch sôi nổi phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội ở điạ phương. Để đạt được những kết quả cao, ngay từ đầu năm luôn luôn bám sát chủ trương của Đảng và Nhà nước; quán triệt và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết về xây dựng và phát triển “Nền văn hoá Việt Nam tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc” đến toàn thể các bộ công nhân viên trong ngành. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Công tác thể dục thể thao phát triển mạnh ở tỉnh và cơ sở theo cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tham dự các giải thi đấu cấp quốc gia và giành huy chương có thứ hạng cao. Chú trọng công tác quy hoạch du lịch, xúc tiến thu hút đầu tư phát triển du lịch tại địa phương. Tiếp tục đầu tư gìn giữ, khôi phục một số di sản văn hóa, thể thao truyền thống; tiếp thu có chọn lọc di sản văn hóa hiện đại nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể thao tại cộng đồng; tăng cường xã hội hoá trên cả ba lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch. Kiểm tra chặt chẽ các hoạt động, dịch vụ văn hóa, thể thao theo đúng pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn toàn tỉnh.

II. MỘT SỐ  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2011.

            - Nắm bắt và hiểu rõ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2012, ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái tiếp tục quán triệt và thực hiện chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch rộng khắp trên điạ bàn toàn tỉnh, trong đó tiếp tục chỉ đạo hướng các hoạt động văn hoá, thể thao về cơ sở nhằm xây dựng môi trường văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh tại cộng đồng dân cư, đồng thời đẩy mạnh xã hội hoá một số hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch chuyên nghiệp nhằm phát huy thế mạnh và nội lực của tỉnh trong giai đoạn mới hiện nay.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch, gia đình; Tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh về đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch.

            - Triển khai thực hiện các chương trình hành động quốc gia về du lịch; Chương trình mục tiêu quốc gia về thể thao thành tích cao và các chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá xã hội.

- Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, điều kiện kỹ thuật, trang thiết bị dụng cụ cho hoạt động văn hoá, thể thao chuyên nghiệp và thực hiện rộng rãi cơ chế xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể thao trong quần chúng nhân dân.

- Tiếp tục điều tra giữ gìn và khôi phục một số di sản văn hoá, thể thao truyền thống với tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao chuyên nghiệp tạo điều kiện cho nhân dân tham gia vào các hoạt động văn hoá, thể thao tại cộng đồng. Tập trung đầu tư cho các môn thể thao thành tích cao của tỉnh hoạt động có hiệu quả.

- Tổ chức và hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ thông tin về gia đình; tuyên truyền, giáo dục các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình; hướng dẫn thực hiện hoạt động tư vấn về gia đình tại cơ sở; bồi dưỡng cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2012:

- Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá",  rà soát áp dụng tiêu chí mới được quy định cụ thể tại Thông tư số 12/TT- BVHTTDL về đánh giá, công nhận danh hiệu đạt chuẩn văn hoá, phấn đấu năm 2012 có 65% gia đình đạt chuẩn văn hoá, 40% làng bản đạt chuẩn văn hoá  70% cơ quan đơn vị văn hoá; phấn đấu toàn tỉnh có 100% số xã, phường, thị trấn tự tổ chức được các sinh hoạt văn hoá; 87,5% số xã được xem chiếu bóng hoặc Video và vô tuyến truyền hình, văn nghệ, duy trì nâng cao chất lượng hoạt động của 1.546 đội văn nghệ cơ sở, tăng cường đưa các hoạt động văn hoá chuyên nghiệp về cơ sở.  

- Tăng cường công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh, thực hiện 3 dự án bảo tồn về văn hóa phi vật thể; khai quật, sưu tầm 350 hiện vật; khôi phục và tổ chức  hoạt động cho trên 50 lễ hội truyền thống của các dân tộc.

- Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nâng số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên lên 26% dân số toàn tỉnh. Chỉ đạo, phối hợp tổ chức 20 giải thể thao quần chúng cấp tỉnh, tuyển chọn, tập huấn vận động viên tham gia 28 giải thể thao thành tích cao, giành được từ 55 - 60 huy chương, đăng cai vòng bảng giải Bóng chuyền mạnh toàn quốc.

- Phối hợp, tham gia tổ chức các sự kiện lớn du lịch trong Chương trình du lịch về cội nguồn năm 2012 của ba tỉnh Lào Cai - Yên Bái - Phú Thọ, lễ hội Đền Hùng tại tỉnh Phú Thọ và tổ chức lễ hội danh thắng Ruộng bậc thang Mù Cang Chải tại tỉnh Yên Bái.

- Tổ chức 04 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, hướng dẫn viên, cộng tác viên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. thành lập 50 Câu lạc bộ Văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới.Tham gia các Hội diễn nghệ thuật quần chúng,  Hội thi thể thao do Bộ văn hoá tổ chức, tổ chức Hội thi thông tin lưu động  tỉnh Yên Bái lần thứ XI.

- Hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch và Quy hoạch tổng thể cơ sở lưu trú du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 - 2020, định hướng 2025.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 của Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái./.

 

 Nơi nhận:

- VP Tỉnh uỷ; HĐND; UBND tỉnh;

- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

- Phòng Tổng hợp tuyên truyền

   Văn phòng Bộ VHTT&DL;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;

- Đ/c Phó chủ tịch Văn xã;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư­;

- Cục Thống kê tỉnh;

- Thư­ ký VX-UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;

- L­ưu VP, KHTH.(36b)

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

Tạ Xuân Hiếu

 

 

 

 

Tệp đính kèm