Thủ tục hành chính - Nội dung

Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

I. TÊN THỦ TỤC: Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch.

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Cá nhân, tổ chức đến  Phòng Nghiệp vụ du lịch, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái tại số 193 đường Thanh Niên, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, để được hướng dẫn lập hồ sơ cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch, trong giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ, tết.

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại Phòng Nghiệp vụ du lịch, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái trong giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trừ thứ 7 chủ nhật và ngày lễ, tết.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì hẹn ngày nhận giấy biển cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để cá nhân hoặc tổ chức điều chỉnh, bổ sung hồ sơ cho đúng với quy định.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ tất cả các ngày trong tuần, giờ hành chính ( trừ thứ 7- chủ nhật, ngày lễ tết).

Bước 3: Nhận biển hiệu đạt tiêu chuẩn tại phòng Nghiệp vụ Du lịch, Sở  Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái.

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

IV. HỒ SƠ:

1.  Đơn đề nghị công nhận điểm mua sắm đạt chuẩn du lịch (theo mẫu phụ lục 1)

2. Bảng điểm mua sắm đạt chuẩn du lịch - cơ sở tự chấm  (theo mẫu phụ lục 2)

3. Thông tin về cơ sở mua sắm (theo mẫu phụ lục 3)

4. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

5. Bản sao bằng cấp (văn hoá, nghiệp vụ, ngoại ngữ) kèm theo, không cần công chứng 

(Số lượng hồ sơ: 01 bộ)

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân hoặc Tổ chức                                                         

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

            1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái.

              2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái.

VIII. PHÍ, LỆ PHÍ: Không

IX. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

1. Luật và pháp lệnh du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005 luật quy định về du lịch.

2. Nghị định  92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ;

3. Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

X. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI:

 

Thủ tục khác