Thủ tục hành chính - Nội dung

Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

I. TÊN THỦ TỤC: Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Người có nhu cầu xin cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát tự chuẩn bị hồ sơ hoặc có thể đến phòng Giám định và quản lý chất lượng công trình xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái để được hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ theo quy định vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái (Đường Trần Quốc Toản – Phường Đồng Tâm – TP Yên Bái – Tỉnh Yên Bái) vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

    - Cán bộ trực tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

    + Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì tiếp nhận

    + Trường hợp thiếu, hoặc chưa hợp lệ thì đề nghị bổ sung điều chỉnh cho hợp lệ.

Bước 3: Trước khi nhận chứng chỉ người làm thủ tục hành chính phải nộp Lệ phí, nhận hoá đơn theo quy định tại bộ phận Kế toán Văn phòng Sở Xây dựng Tỉnh Yên Bái, ký sổ rồi nhận chứng chỉ tại bộ phận trả kết quả vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. Trong trường hợp nhận hộ phải có giấy uỷ quyền theo quy định.

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

1.   Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu

2.       Ảnh màu 3 x 4 (chụp trong năm xin cấp chứng chỉ hành nghề)

3.       Giấy giới thiêụ của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc UBND cấp xã phường, thị trấn nơi cư trú của người không làm việc trong các cơ quan, tổ chức

4.       Bản phô tô CMTND hoặc hộ chiếu (có công chứng)

5.       Bản sao các văn bằng chuyên môn, chứng nhận có liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề (có công chứng)

6.       Bản khai kinh nghiệm công tác, thống kê những công trình đã tham gia thiết kế thi công xây dựng, giám sát. Có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp hoặc hội nghề nghiệp

(Số lượng hồ sơ: 03 bộ)

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Xây dựng

2. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái

VIII. PHÍ, LỆ PHÍ: 200.000đ/1 chứng chỉ

IX. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

1. Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ xây dựng

            2. Thông tư 43/2003/TT-BTC ngày 15/3/2003 của Bộ Tài chính

             X. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI:

Trang:      1  2