Tin tức sự kiện

Điều chỉnh tổng mức đầu tư trong báo cáo kinh tế kỹ thuật
Cập nhật lúc: 10:54 SA, ngày 11/05/2010.

Trả lời văn bản số 78/TASCO-CNNĐ ngày 31/3/2010 của Công ty CP TASCO-Chi nhánh Nam Định đề nghị hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư trong báo cáo kinh tế kỹ thuật, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

- Theo quy định tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, thì đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, trường hợp tổng mức đầu tư điều chỉnh không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, kể cả thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư (bao gồm cả sử dụng chi phí dự phòng) thì chủ đầu tư tự điều chỉnh, sau đó phải báo cáo người quyết định đầu tư về kết quả điều chỉnh.

- Như vậy, theo quy định này, do tổng mức đầu tư điều chỉnh không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt (đối với công trình chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổng mức đầu tư đồng thời là dự toán công trình), nên sau khi Sở Giao thông vận tải tỉnh điều chỉnh dự toán công trình phải báo cáo người quyết định đầu tư về kết quả điều chỉnh. Người quyết định đầu tư chỉ cần phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư, mà không cần phê duyệt lại báo cáo kinh tế kỹ thuật./.

Theo Báo Xây dựng

Các tin bài khác

Trang:      1  2  3  4