Tin tức sự kiện

Các Công ty và đơn vị xây lắp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tỉnh Yên Bái đến 2010.
Cập nhật lúc: 17:26 CH, ngày 25/03/2010.

1. Tên cơ quan:  Công ty cổ phần xây dựng số 1 Yên Bái

- Giám đốc: Vũ Viết Phùng.

-  Điện thoại:  029.3853061        Di động: 0913.048.714

- Địa chỉ liên hệ: Tổ 73, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

- E mail:

- Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

- XD các CT: dân dụng, CN, giao thông, thủy lợi vừa và nhỏ, đường dây và trạm điện có điện áp đến 35 KV.

 - Sản xuất và KD vật liệu XD, các phụ tùng phụ kiện kim loại phục vụ XD.

2. Tên cơ quan: Công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên bái

- Giám đốc: Nguyễn Văn Bính

-  Điện thoại:  029.3862389        Di động: 0913.008.255

- Địa chỉ liên hệ: Phố Hồng Thắng - phường Hồng Hà, TP Yên Bái

- E mail:

- Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

- Xây dựng các công trình: công nghiệp, dân dụng,  giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 KV;

 - Chuẩn bị mặt bằng;

 - Tư vấn TKế kiến trúc các CT: công nghiệp và dân dụng;

 - Tư vấn giám sảt XD công trình: công nghiệp, dân dụng;

 - Sản xuất và mua bán vật liệu xây dựng;

 - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;

 - Cho thuê máy móc thiết bị công cụ chuyên dùng cho hoạt động thi công xây lắp công trình.

3. Tên cơ quan: Công ty cổ phần xây dựng số 3 Yên bái

- Giám đốc: Đỗ Văn ảnh

-  Điện thoại:  029.3866.652       Di động: 0913.251.162

- Địa chỉ liên hệ: Đường Hòa Bình - phường Hồng Hà, TP Yên Bái - tỉnh Yên Bái

- E mail:

- Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

- XD các CT: dân dụng, CN, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật. XD đường dây và trạm biến áp  đến 35 KV.

 - Sản xuất và KD vật liệu xây dựng.

 - Vận tải hàng hóa.

 - Giám sát thi công XD các công trình: dân dụng, giao thông, thủy lợi, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật.

4. Tên cơ quan: Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà tỉnh Yên bái.

- Giám đốc: Trần Văn Ân

-  Điện thoại:  029.3852521        Di động: 0913.251.333

- Địa chỉ liên hệ: Phường Minh Tân - TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái

- E mail:

- Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

Xây dựng các công trình: công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi.

 - Xây lắp đường dây và trạm biến áp có điện áp đến 35KV.

 - XD công trình đường ống cấp thoát nước.

 - Trang trí nội, ngoại thất các công trình XD.

 - Sản xuất gia công cấu kiện kim loại, khung nhà tiền chế.

 - San tạo quỹ đất, xây dựng nhà ở bán cho dân.

 - Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.

 - Tư vấn thiết kế các công trình: công nghiệp và dân dụng;

 - Tư vấn giám sát các công trình: dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, giao thông vận tải, thuỷ lợi;

 - Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng;

 - Thăm dò, khai thác, tuyển và xuất nhập khẩu quặng bạc, sắt, đồng, chì, kẽm;

 - Sản xuất điện.

5. Tên cơ quan:  Công ty cổ phần kiến trúc C+

- Giám đốc: Trần Mạnh Cường

-  Điện thoại:  029.3501494        Di động: 0913.001.501

- Địa chỉ liên hệ: Tổ 22, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- E mail:

- Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

- Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, lập dự án đầu tư trang thiết bị phục vụ công trình;

 - Tư vấn thiết kế các công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông,  thủy lợi, nước sạch nông thôn và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Tư vấn thiết kế quy hoạch cụm dân cư, đô thị. Thiết kế nội ngoại thất công trình;

 - Tư  vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ  dự thầu. Thẩm tra thiết kế, dự toán công trình của các tổ chức tư vấn khác;

 - Tư vấn giám sát kỹ thuật xây dựng các công trình: Dân dụng và công nghiệp;

 - Tư vấn nhà đất;

 - Khảo sát địa hình, địa chất phục vụ thiết kế công trình, đo đạc bản đồ địa chính;

 - Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp.

6. Tên cơ quan:  Công ty TNHH tư vấn kiến trúc AYB  Yên bái

- Giám đốc: Phạm Công Bình

-  Điện thoại:  029.858.667         Di động: 0913251116

- Địa chỉ liên hệ: Tổ 36, Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- E mail:

- Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

- Lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm các thiết bị và hàng hoá;

- Thiết kế quy hoạch, thiết kế các công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, nước sạch nông thôn và công trình hạ tầng cơ sở đô thị;

- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, lập hồ sơ mua sắm các thiết bị và hàng hoá;

- Khảo sát địa hình, địa chất phục vụ thiết kế công trình;

- Thẩm định thiết kế, dự toán công trình do tổ chức tư vấn xây dựng khác thiết kế và lập dự toán;

- Tư vấn giám sát kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, mua sắm các thiết bị và hàng hoá;

- Thiết kế cấp thoát nước đô thị, điện công nghiệp, dân dụng, đường dây và trạm biến áp;

- Thi công xây lắp các công trình ( do đơn vị khác thiết kế)

- Tư vấn thiết kế, giám sát kỹ thuật thi công các công trình về khai thác mỏ.

7. Tên cơ quan:  Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc xây dựng Yên Bái

- Giám đốc: Trần Văn Nam

-  Điện thoại:  029.853632          Di động: 0913.048.716

- Địa chỉ liên hệ: Số nhà 298 - đường Yên Ninh, Phường Yên Ninh - TP YB, Tỉnh YB.

- E mail:

- Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

 - Lập dự án đầu tư xây dựng.

 - Thiết kế quy hoạch, thiết kế công trình dân dụng, CT công nghiệp, công trình cơ sở đô thị.

 - Tư vấn đấu thầu và hợp đồng kinh tế.

 - Khảo sát địa hình, địa chất phục vụ TK công trình.

 - Thẩm định thiết kế, dự toán công trình do tổ chức tư vấn XD khác thiết kế và lập dự toán.

 - Tư vấn giám sát kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp;

 - Thiết kế công trình đường giao thông đô thị và nông thôn;

 - Thiết kế công trình thủy lợi, nước sạch nông thôn và các côngtrình hạ tầng cơ sở hạ tầng đô thị;

 - Thiết kế các công trình điện đô thị và nông thôn từ 35 KV trở xuống;

 - Tư vấn quản lý dự án;

 - Thi công xây dựng các công trình: dân dụng, công nghiệp;

 - Thi công nội, ngoại thất các công trình dân dụng, công nghiệp.

8. Tên cơ quan:  C ty cổ phần tư vấn giám sát kiểm định xây dựng

- Giám đốc: Nguyễn Quốc Tiến

-  Điện thoại:  029.854670          Di động: 0913.590.106

- Địa chỉ liên hệ: tổ 33 - phường Đồng Tâm - TPYB,  tỉnh Yên Bái.

- E mail:

- Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

 - Tư vấn giám sát thi công xây dựng các công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, thủy điện, trạm biến áp và đường dây tải điện; Tư vấn giám sát thi công lắp đặt thiết bị các loại;

 - Tư vấn lập dự án và báo cáo đầu tư các công trình xây dựng cơ bản;

 - Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán các công trình xây dựng cơ bản;

 - Tư vấn đấu thầu các công trình xây dựng và mua sắm thiết bị;

 - Thí nghiệm các loại vật liệu xây dựng trong phòng và ngoài hiện trường;

 - Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, cấu kiện xây dựng, thiết bị lắp đặt tại công trình;

 - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

 - Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

9. Tên cơ quan: Công ty cổ phần vật liệu xây dựng

- Giám đốc: Nguyễn Tuấn Thanh

-  Điện thoại:  029.866668          Di động:  0975.275.408

- Địa chỉ liên hệ: phường Nguyễn Phúc, TP Yên Bái,  tỉnh Yên Bái.

- E mail:

- Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

-  Sản xuất, khai thác và kinh doanh các loại vật liệu xây dựng.

 - Khai thác đá, cát, sỏi.

 - Sản xuất, kinh doanh bao bì PP các loại.

 - Xây dựng các công trình dân dụng.

10. Tên cơ quan:  Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái

- Giám đốc: Phạm Quang Phú

-  Điện thoại:  029,3885154      Di động: 0982.951.625

- Địa chỉ liên hệ: Tổ 16, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

- E mail:

- Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

 - Khai thác đá vôi cho sản xuất xi măng.

 - Sản xuất xi măng.

 - Khai thác, chế biến, kinh doanh và xuất khẩu khoáng sản.

 - Khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng.

 - Kinh doanh dịch vụ khách sạn.

 - Kinh doanh thương mại - dịch vụ.

 - Kinh doanh bất động sản.

 - Xây dựng công trình dân dụng.

 - Vận tải hàng hoá.

11. Tên cơ quan:  Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc đô thị ACC

- Giám đốc: Đào Trọng Thuần

-  Điện thoại:  029,864557   Di động: 0913.550.838

- Địa chỉ liên hệ: Tổ 7A, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- E mail:

- Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

- Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng , lập dự án đầu tư trang thiết bị phục vụ công trình;

- Tư vấn thiết kế quy hoạch đô thị nông thôn;

- Tư vấn thiết kế các công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lựi, nước sạch nông thôn và các công trình hạ tầng cơ sở đô thị;

- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu

- Tư vấn giám sát kỹ thuật xây dựng các công trình: dân dụng, công nghiệp;

- Thiết kế nội, ngoại thất các công trình xây dựng;

- Khảo sát địa hình, địa chất phục vụ thiết kế công trình;

- Thẩm định thiết kế, dự toán công trình của các tổ chức tư vấn khác;

- Thi công xây dựng các công trình: dân dụng, công nghiệp;

- Thi công nội ngoại thất các công trình dân dụng, công nghiệp;

12. Tên cơ quan:  Công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc đô thị mới

- Giám đốc: Phạm Thành Dương

-  Điện thoại:  029,2240900   Di động:  0982.188.679

- Địa chỉ liên hệ: Số nhà 768B, đường Điện Biên, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- E mail:

- Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

-  Thiết kế kiến trúc các công trình: dân dụng, công nghiệp;

- Thiết kế quy hoạch các điểm dân cư, đô thị;

- Xây dựng các công trình dân dụng

- Lập dự án công trình xây dựng;

- Cung cấp, lắp đặt nội thất;

- Khảo sát địa chất, địa hình phục vụ xây dựng công trình;

13. Tên cơ quan:  Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Yên bái

- Giám đốc: Nguyễn Quang Trung

-  Điện thoại:  029,856.777   Di động:  0912.362.111

- Địa chỉ liên hệ: Khu B, Trung tâm giới thiệu việc làm phụ nữ - tổ 12 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- E mail:

- Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

-  Lập các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp, dự án đầu tư xây dựng các công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi;

- Lập hồ sơ thiết kế dự toán các công trình xây dựng: dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, cấp thoát nước, đê đập đầu mối, công trình điện đường dây và trạm biến áp từ 0,4KV - 35KV;

- Lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu các công trình xây dựng cơ bản;

-  Giám sát thi công xây dựng các công trình: dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, công trình điện đường dây và trạm biến áp từ 0,4KV - 35KV;

-  Tư vấn thiết kế quy hoạch đô thị và nông thôn;

-  Đo đạc bản đồ, lập hồ sơ cấp đất;

-  Đo vẽ địa hình, khảo sát địa chất phục vụ thiết kế công trình;

-  Kinh doanh vận tải;

14. Tên cơ quan:   Công ty cấp nước Yên bái

- Giám đốc: Nguyễn Văn Hậu

-  Điện thoại:  0293.862.147   Di động:  0913.073.827

- Địa chỉ liên hệ: Số 167, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- E mail:

- Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

- Sản xuất và cung cấp nước máy;

- Tư vấn lập dự án thiết kế, giám sát các công trình cấp thoát nước;

- Thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp;

- Kinh doanh vật tư thiết bị chuyên ngành;

15. Tên cơ quan:  Công ty CT - MT đô thị

- Giám đốc: Phạm Gia Tăng

-  Điện thoại:  0293.866.078   Di động:  0912.362.037

- Địa chỉ liên hệ: Tổ 30, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- E mail:

- Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

- Vệ sinh môi trường, thu gom vận chuyển, xử lý chất thải, vệ sinh đường phố khu công nghiệp, thu phí vệ sinh môi trường;

 - Trồng, quản lý, bảo vệ cây xanh công viên đường phố;

- Quản lý, duy trì, vận hành hệ thống điện chiếu sáng đô thị;

- Quản lý, duy trì, bảo dưỡng hệ thống đường đô thị;

- Quản lý nghĩa trang và dịch vụ tang lễ;

- Sửa chữa, xây dựng các công trình xây dựng, giao thông, đường điện 0,4KV và các công trình chiếu sáng công cộng;

- Kinh doanh hoa, cây cảnh và các dịch vụ khác;

 

Sở xây dựng Yên Bái

Các tin bài khác

Trang:      1  2  3  4