Văn bản hành chính

Tìm kiếm:
Số hiệu Tên văn bản Văn bản
2011/TT-BYT ngày 30/12/2011 Ban hành và hướng dẫn áp dụng tỷ lệ hư hao đối với vị thuốc y học cổ truyền trong chế biến, bảo quản và cân chia Tải về
05/CT-BYT Chỉ thị 05 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh sau khi điều chỉnh giá dịch vụ y tế Tải về
07/2012/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2012 Danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm Tải về
Quyết định số 384/QĐ-SYT ngày 03/12/2013 DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CỦA BV Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái Tải về
DSKCB DANH SÁCH CƠ SỞ HÀNH NGHỀ Y TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ YÊN BÁI (Tính đến 15/5/2013) Tải về
2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 Hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Tải về
2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế Tải về
2011/TTLT-BYT-BTC-BCT ngày 30/12/2012 Hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về giá thuốc dùng cho người Tải về
2012/TT-BYT ngày 02/02/2012 Hướng dẫn về thử thuốc trên lâm sàng Tải về
04/2013/TT-BYT Hướng dẫn việc phê duyệt và áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các bộ, ngành khác quản lý Tải về
40/2009/QH12 Ngày 23 tháng 11 năm 2009 Luật Khám, chữa bệnh của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 6 Tải về
32/QĐ-SYT QĐ Vv Kiện toàn Tổ Thư ký xét, cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề KCB Tải về
2012/TT-BYT ngày 20/04/2012 Quy định về điều kiện thành lập và nội dung hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS Tải về
01/2014/QĐ-UBND Quyết định 01/2014/QĐ-UBND Tải về
326/QĐ-SYT Quyết định cấp GPHĐ, CCHN đợt IV năm 2013 Tải về
Trang:      1  2