Miền đất Nghĩa Lộ và những Phong tục tập quán (23/03/2015)

CTTĐT - Mường Lò (Yên Bái) là một vùng đất phì nhiêu, trù phú nổi tiếng với gạo trắng, nước trong. Nơi đây còn được cho...