Lịch tiếp dân

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

 

 


Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011 và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo:

Để chủ động và đảm bảo thực hiện việc tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật, trong trường hợp Chủ tịch UBND tỉnh có nhiệm vụ công tác đột xuất trùng với ngày tiếp công dân định kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân định kỳ, cụ thể như sau:

 

Thời gian

Chủ trì tiếp công dân

Ngày 15/4/2014

Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch TT.UBND tỉnh

Ngày 15/5/2014

Đồng chí Ngô Thị Chinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 16/6/2014

Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 15/7/2014

Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch TT.UBND tỉnh

Ngày 15/8/2014

Đồng chí Ngô Thị Chinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 15/9/2014

Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 15/10/2014

Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch TT.UBND tỉnh

Ngày 17/11/2014

Đồng chí Ngô Thị Chinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 15/12/2014

Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

- Thành phần tham gia tiếp công dân: Lãnh đạo và cán bộ chuyên trách của các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Xây dựng; Sở Tư pháp.

- Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, địa chỉ: tổ 6, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái.

Trên đây là Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các ngành có kế hoạch bố trí cán bộ tham gia tiếp công dân theo quy định./.
Tệp đính kèm:
 39tbub
Thông báo khác: