Thủ tục hành chính             
Thủ tục tuyển dụng cán bộ NHCSXH

I. TÊN THỦ TỤC: Thủ tục tuyển dụng cán bộ NHCSXH

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

- Bước 1. Xác định nhu cầu tuyển dụng, yêu cầu đối với vị trí cần tuyển dụng, trình độ, tiêu chuẩn tuyển dụng và chỉ tiêu biên chế được giao;

- Bước 2. Thông báo tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Bước 3. Nhận hồ sơ dự tuyển và sơ tuyển;

- Bước 4. Xét duyệt hồ sơ đăng ký tuyển dụng;

- Bước 5. Kế hoạch tổ chức thi tuyển;

- Bước 6. Thành lập Hội đồng thi tuyển;

- Bước 7. Tổ chức thi tuyển;

- Bước 8. Tổng hợp kết quả thi;

- Bước 9. Họp Hội đồng tuyển dụng;

- Bước 10. Công bố kết quả thi tuyển và thông báo trúng tuyển;

- Bước 11. Quyết định tuyển dụng thực hiện thử việc đối với lao động được tuyển dụng. Trong thời gian thử việc tham gia khóa đào tạo do Trung tâm Đào tạo tổ chức,

- Bước 12. Tuyển dụng chính thức: ký hợp đồng lao động có xác định thời hạn (01 năm, 03 năm), không xác định thời hạn;

III. CÁCH THỰC HIỆN: Nhận hồ sơ trực tiếp tại trụ sở: Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở giao dịch, các Chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố.

IV. HỒ SƠ:

1. Đơn xin dự tuyển (viết bằng tay);

2. Bản cam kết phục vụ lâu dài trong hệ thống NHCSXH;

3. Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (không quá 06 tháng);

4. Bản sao giấy khai sinh;

5. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn (có công chứng);

6. Giấy khám sức khoẻ của cơ quan y tế cấp có thẩm quyền;

(Số lượng hồ sơ: 01 bộ)

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: Tùy thuộc vào số lượng lao động cần tuyển để quy định thời hạn cụ thể.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân.

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

1.Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Giám đốc NHCSXH;

2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Giám đốc: Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở Giao dịch hoặc các Chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố;

3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tổ chức cán bộ Hội sở chính, phòng Hành chính tổ chức Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở giao dịch, các Chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố.

4. Cơ quan phối hợp (nếu có):

VIII. PHÍ, LỆ PHÍ: Không.

IX. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TTHC:

- Nhu cầu cán bộ, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch viên chức bố trí làm việc tại cơ quan;

- Có đơn xin dự tuyển hợp lệ theo quy định của NHCSXH; lý lịch rõ ràng được chính quyền địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đang công tác xác nhận; có đủ các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo yêu cầu trình độ của vị trí công việc dự kiến tuyển dụng; trình độ tốt nghiệp hệ chính quy các trường Đại học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng; có đủ sức khoẻ để đảm nhiệm công tác; tuổi tuyển dụng lần đầu không quá 30; phải tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ đối với cán bộ mới tuyển dụng;

- Không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; bị sa thải theo đúng luật từ các tổ chức, đơn vị khác; đang trong thời gian thi hành kỷ luật ở đơn vị cũ.

X. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

1. Quy chế thi tuyển cán bộ NHCSXH số 930QC/NHCS-TCCB ngày 24/7/2003 của Tổng giám đốc NHCSXH;

2. Văn bản số 2004/NHCS-TCCB ngày 18/10/2004 của Tổng giám đốc NHCSXH v/v hướng dẫn công tác tuyển dụng cán bộ, viên chức NHCSXH;

3. Văn bản số 1124/NHCS-TCCB ngày 22/6/2007 của Tổng giám đốc  NHCSXH về việc tuyển dụng cán bộ NHCSXH;

4. Công văn 3719/NHCS-TCCB ngày 26/12/2008 của Tổng giám đốc  NHCSXH về việc ký hợp đồng lao động đối với cán bộ mới tuyển dụng và tiếp nhận từ các ngành khác đến trong hệ thống NHCSXH.

XI. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Không

Danh mục biểu mẫu

(Không có biểu mẫu đính kèm)
Trang:      1  2  3  4     
 
Công nghệ áp dụng