Giới thiệu chung  

BAN  CHẤP HÀNH TỈNH ỦY

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Phạm Duy Cường

Bí thư Tỉnh ủy

2

Dương Văn Thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh

3

Phạm Thị Thanh Trà

Ủy viên BTV, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

4

Hà Đức Hoan

Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

5

Tạ Văn Long

Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

6

Lê Văn Tạo

Ủy viên BTV, TV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

7

Ngô Thị Chinh

Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

8

Phạm Hồng Chương

Ủy viên BTV, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

9

Đặng Trần Chiêu

Ủy viên BTV, Giám đốc Công an tỉnh

10

Vũ Xuân Sáng

Ủy viên BTV, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

11

Nông Văn Lịnh

Ủy viên BTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

12

Hoàng Xuân Nguyên

TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

13

Ngô Ngọc Tuấn

TUV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

14

Nguyễn Văn Lịch

TUV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ

15

Hà Chí Họp

TUV, Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy

16

Phạm Thị Thanh Điệp

TUV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

17

Phạm Thị Tuyết Nga

TUV, Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy

18

Nguyễn Minh Tuấn

TUV, Tổng biên tập Báo Yên Bái

19

Nguyễn Công Bình

TUV, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội

20

Hoàng Thị Thanh Bình

TUV, Ủy viên TT HĐND tỉnh

21

Nguyễn Tiến Dũng

TUV, Giám đốc Sở Ngoại vụ

22

Đỗ Văn Dự

TUV, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

23

Hà Ngọc Văn

TUV, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

24

Nguyễn Lâm Thắng

TUV, Giám đốc Sở Xây dựng

25

Phạm Văn Lái

TUV Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

26

Trương Ngọc Biên

TUV, Giám đốc Sở Công Thương

27

Hoàng Đức Vượng

TUV, Giám đốc Sở Lao động, TB và Xã hội

28

Trần Xuân Hưng

TUV, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

29

Nguyễn Văn Khánh

TUV, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

30

Vũ Văn Minh

TUV, Giám đốc sở Tài chính

31

Lường Văn Hom

TUV, Giám đốc Sở Y tế

32

Nguyễn Minh Toàn

TUV, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư

33

Lương Văn Tú

TUV, Phó GĐ Sở Tư pháp

34

Ngô Hạnh Phúc

TUV,  Bí thư Thành ủy Yên Bái

35

Dương Văn Tiến

TUV, Bí thư Huyện ủy Yên Bình

36

Trần Thế Hùng

TUV, Bí thư H.ủy, Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên

37

Triệu Tiến Thịnh

TUV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Yên Bái

38

Vũ Quỳnh Khánh

TUV, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

39

Ngô Thanh Giang

TUV, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải

40

Lò Thị Huân

TUV, Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ

41

Trần Văn Mộc

TUV, Bí thư Huyện ủy Văn Chấn

42

Hà Thị Hải

TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các CQ tỉnh

43

Vũ Vinh Quang

TUV, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh

44

Đồng Quang Hưng

TUV, Chánh Thanh tra Nhà nước tỉnh

45

Lương Văn Thức

TUV, Viện trưởng VKS nhân dân tỉnh

46

Vương Văn Bằng

TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

47

Hoàng Hữu Độ

TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

48

Nguyễn Thị Thu Hà

TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

49

Nông Việt Yên

TUV, Bí thư Tỉnh đoàn

50

Nguyễn Hữu Hiền

TUV, Trưởng ban QL các Khu Công nghiệp tỉnh