Giới thiệu chung  

BAN  CHẤP HÀNH TỈNH ỦY

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Phạm Duy Cường

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

2

Dương Văn Thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh

3

Phạm Thị Thanh Trà

Ủy viên BTV, Phó Bí thư Tỉnh ủy

4

Nguyễn Văn Thanh

Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

5

Nguyễn Tiến Luật

Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

6

Hoàng Đức Quế

Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy

7

Hà Đức Hoan

Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

8

Tạ Văn Long

Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

9

Lê Văn Tạo

Ủy viên BTV, TV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

10

Ngô Thị Chinh

Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

11

Phạm Hồng Chương

Ủy viên BTV, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

12

Đặng Trần Chiêu

Ủy viên BTV, Giám đốc Công an tỉnh

13

Vũ Xuân Sáng

Ủy viên BTV, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

14

Nông Văn Lịnh

Ủy viên BTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

15

Hoàng Xuân Nguyên

TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

16

Ngô Ngọc Tuấn

TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

17

Nguyễn Văn Lịch

TUV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ

18

Hà Chí Họp

TUV, Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy

19

Phạm Thị Thanh Điệp

TUV, Phó Chủ nhiệm TT UBKT Tỉnh ủy

20

Phạm Thị Tuyết Nga

TUV, Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy

21

Nguyễn Minh Tuấn

TUV, Tổng biên tập Báo Yên Bái

22

Nguyễn Công Bình

TUV, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội

23

Hoàng Thị Thanh Bình

TUV, Ủy viên TT HĐND tỉnh

24

Nguyễn Tiến Dũng

TUV, Giám đốc Sở Ngoại vụ

25

Đỗ Văn Dự

TUV, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

26

Hà Ngọc Văn

TUV, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

27

Nguyễn Lâm Thắng

TUV, Giám đốc Sở Xây dựng

28

Tạ Xuân Hiếu

TUV, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

29

Phạm Văn Lái

TUV Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

30

Trương Ngọc Biên

TUV, Giám đốc Sở Công Thương

31

Hoàng Đức Vượng

TUV, Giám đốc Sở Lao động, TB và Xã hội

32

Trần Xuân Hưng

TUV, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

33

Nguyễn Văn Khánh

TUV, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

34

Vũ Văn Minh

TUV, Giám đốc sở Tài chính

35

Lường Văn Hom

TUV, Giám đốc Sở Y tế

36

Nguyễn Minh Toàn

TUV, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư

37

Lương Văn Tú

TUV, Phó GĐ Sở Tư pháp

38

Ngô Hạnh Phúc

TUV, Phó BT Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Yên Bái

39

Dương Văn Tiến

TUV, Bí thư Huyện ủy Yên Bình

40

Trần Thế Hùng

TUV, Bí thư H.ủy, Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên

41

Triệu Tiến Thịnh

TUV, Bí thư Huyện ủy Trấn Yên

42

Vũ Quỳnh Khánh

TUV, Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu

43

Ngô Thanh Giang

TUV, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải

44

Lò Thị Huân

TUV, Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ

45

Trần Văn Mộc

TUV, Bí thư Huyện ủy Văn Chấn

46

Hà Thị Hải

TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các CQ tỉnh

47

Vũ Vinh Quang

TUV, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh

48

Đồng Quang Hưng

TUV, Chánh Thanh tra Nhà nước tỉnh

49

Lương Văn Thức

TUV, Viện trưởng VKS nhân dân tỉnh

50

Vương Văn Bằng

TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

51

Hoàng Hữu Độ

TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

52

Nguyễn Thị Thu Hà

TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

53

Nông Việt Yên

TUV, Bí thư Tỉnh đoàn

54

Nguyễn Hữu Hiền

TUV, Trưởng ban QL các Khu Công nghiệp tỉnh