Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  
 

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY YÊN BÁI

THÔNG TIN CHUNG
Địa chỉ:
Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái
Điện thoại:
3852.481
Fax :

E-mail :
 
 
THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Hà Đức Hoan Ủy viên Ban Thường Vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban3851.427
Nguyễn Khánh ToànPhó trưởng ban3853.808
Nông Thụy SỹPhó trưởng ban3854.716
Nguyễn Thanh SơnPhó trưởng ban
 Phạm Ngọc Tuấn
 Phó trưởng ban