Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY


THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ:

Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái

Điện thoại:

3852.481

Fax :

 

E-mail :

 

 


THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

Ông Hà Đức Hoan

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban

3.851.427

Ông Nguyễn Khánh Toàn

Phó Trưởng ban Thường trực

3.853.808

Ông Nông Thụy Sỹ

Phó Trưởng ban

3.854.716

Ông Nguyễn Thanh Sơn

Phó Trưởng ban

 

Ông Phạm Ngọc Tuấn

Phó Trưởng ban